UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Jak wygląda egzamin na uprawnienia budowlane?

  Egzaminy na uprawnienia budowlane przeprowadzane są w Okręgowych Izbach Inżynierów Budownictwa dwa razy do roku, w tym samym dniu i o tej samej porze, a pytania na egzaminie są identyczne dla wszystkich zdających w całym kraju.

  Egzamin państwowy składa się z części pisemnej i ustnej. Jednakże przystąpienie do egzaminu ustnego na uprawnienia budowlane jest możliwe jedynie po otrzymaniu pozytywnego wyniku testu części pisemnej.

  UPRAWNIENIA BUDOWLANE - EGZAMIN PISEMNY

  Na egzaminie pisemnym otrzymujemy do rozwiązania test jednokrotnego wyboru.

  Wykaz aktualnych aktów prawnych , których znajomość wymagana jest na egzaminie na uprawnienia budowlane , jest publikowany na początku każdego roku na stronie PIIB.

  Test przygotowany przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną na egzamin pisemny zawiera:

  I. BEZ OGRANICZEŃ – WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI

  1. Łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi :
   • 90 pytań testowych , 135min.
   • Wymagana ilość poprawnych odpowiedzi :68
  1. Odrębnie do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi
   • 75 pytań testowych , 115min.
   • Wymagana ilość poprawnych odpowiedzi :57

  II. OGRANICZONY ZAKRES – WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI

  1. Łącznie do projektowania i kierowania robotami:
   • 60 pytań testowych , 90min.
   • Wymagana ilość poprawnych odpowiedzi :45
  1. Odrębnie do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi:
   • 45 pytań testowych , 70min.
   • Wymagana ilość poprawnych odpowiedzi :34
  1. Do kierowania robotami budowlanymi dla osób posiadających tytuł zawodowy mistrza:
   • 45 pytań testowych , 70min.
   • Wymagana ilość poprawnych odpowiedzi :34

  UPRAWNIENIA BUDOWLANE - EGZAMIN USTNY

  Najbardziej stresogennym i wymagającym etapem egzaminu na uprawnienia budowlane jest egzamin ustny.

  Podczas tego egzaminu na uprawnienia budowlane wymagana jest nie tylko znajomość przepisów, ale także poddawana jest ocenie praktyczna wiedza związaną z realizacją procesów budowlanych.

  W skład Komisji Egzaminacyjnej wchodzi Przewodniczący Komisji , Sekretarz, który dokumentuje przebieg egzaminu oraz Członkowie Zespołu. Coraz częstszym zjawiskiem jest nagrywanie egzaminu za pomocą rejestratorów dźwięku. Zwykle Komisja Egzaminacyjna liczy od 3 do 5ciu osób i składa się z osób posiadających uprawnienia budowlane danej specjalności, kierunkowe wykształcenie oraz z osoby posiadającej wykształcenie prawnicze.

  Egzamin ustny na uprawnienia budowlane przeprowadzany jest przeważnie w Okręgowych Izbach Inżynierów Budownictwa do kilku dni po egzaminie pisemnym i trwać może do 2ch tygodni. Zwyczajowo kolejność zdawania ustalana jest alfabetycznie wg. nazwisk i wg. specjalności. Zwykle jako pierwsi egzaminowani są zdający ze specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

  Pytania egzaminacyjne przygotowywane są przez okręgową komisję kwalifikacyjną. Egzamin ustny odbywa się w turach- zdający podzieleni są na grupy.

  Osoba egzaminowana losuje zestaw pytań, w którego skład wchodzi od 5 do 10 pytań z zakresu związanego z daną specjalnością i rodzajem uprawnień, o które się ubiega.

  Czas przygotowania się do odpowiedzi to około 25 minut. Podczas tego czasu zdający może notować oraz korzystać z aktów prawnych, Eurokodów lub Polskich Norm. Odpowiedzi oceniane są punktami. Za każde pytanie można zdobyć od 0 do 5 pkt. Komisja Egzaminacyjna ma możliwość również zadawania pytań dodatkowych, tzw. pomocniczych.

  Wyniki egzaminu podawane są po zakończeniu egzaminowania danej grupy.

   

  JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO EGZAMINU ? UCZ SIĘ Z NAMI – KURS NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE !

  Najbardziej efektywnym sposobem na powtórkę obszernego materiału oraz uporządkowanie wiedzy jest niezmienne uczestnictwo w kursie na uprawnienia budowlane.

  • Niezbędna wiedza „od ręki”

  Kurs Uprawnienia budowlane – to wiedza specjalistyczna, przekazana w sposób zrozumiały. Uczestnictwo w kursie na uprawnienia budowlane pozwala w przystępny sposób przyswoić obszerny materiał oraz usystematyzować zdobytą już wiedzę. Szczególny nacisk kładziemy na naukę ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi. Otrzymujesz : dostęp do nagrań wykładów online, możliwość wzięcia udziału w sesji na żywo z wybitnym wykładowcą i ekspertem z branży budowlanej.

  • Decydujesz kiedy chcesz się uczyć

  Uczestnicy kursu na uprawnienia budowlane otrzymują możliwość powtórzenia materiału, aż do dnia egzaminu. Dostęp do nagrań jest elastyczny, co pozwala wrócić do omawianych zagadnień w ramach poszczególnych modułów w dowolnym momencie. Takie rozwiązanie zapewnia komfort uczenia się w dogodnym dla Ciebie czasie. Uczysz się i powtarzasz materiał w swoim tempie i wtedy kiedy masz na to czas. Możesz wielokrotnie powracać do wybranych zagadnień, przewijać, zatrzymywać.

  • Materiały i zaświadczenie

  Każdy z uczestników kursu na uprawnienia budowlane otrzymuje obszerne materiały szkoleniowe w tym elektroniczny segregator z aktami prawnymi wymaganymi przez Komisję Egzaminacyjną, a także przykładowe testy i skrypt z zagadnieniami do egzaminu ustnego. Gwarantujemy najwyższą jakość dydaktyczną i merytoryczną. Do każdego uczestnika podchodzimy indywidualnie, a sama rejestracja na kurs online jest prosta. Wystarczy kliknąć w formularz kontaktowy lub wypełnić „Kartę zgłoszenia”. Zgłaszać się można indywidualnie lub jako firma.

  SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS). Uczestnicy, po zakończonym kursie, otrzymują zaświadczenie w formie PDF.

  POSTAW NA PROFESJONALNĄ POMOC !

  Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące kursu na uprawnienia budowlane, chcesz dowiedzieć się więcej o tym jak zdobyć uprawnienia budowlane – skontaktuj się z nami.

  Chętnie rozwiejemy Twoje wątpliwości.

  Z SBM CSU KOMPLEKSOWO PRZYGOTUJESZ SIĘ DO EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE!

   

   

   

  Źródło: https://www.piib.org.pl/

  Chcesz dołączyć do szkolenia lub kursu? A może masz do nas pytania?

  Zapraszamy do kontaktu z nami. Nasi konsultanci i szkoleniowcy są do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiedzą na nurtujące pytania.

  Zobacz Kursy i szkoleniaKontakt z nami