Jak zdobyć uprawnienia budowlane?

 1. Jak zdobyć uprawnienia budowlane – egzamin państwowy
 2. Co zyskujesz, korzystając z kursu na uprawnienia budowlane?
 3. Jak zdobyć uprawnienia budowlane po technikum?

Wedle przepisów ustawy Prawo Budowlane warunkiem koniecznym do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie niezbędne jest posiadanie odpowiednich uprawnień. Uzyskanie tytułu  inżyniera lub magistra to dopiero połowa drogi, którą trzeba przejść, by móc zdobyć odpowiednie kwalifikacje. O uprawnienia budowlane mogą ubiegać się również osoby, które posiadają wykształcenie średnie z zakresu określonego przez polskie prawo. Kolejnym warunkiem jest odbycie praktyk pod nadzorem kierownika, który ma odpowiednie uprawnienia. Następnie kandydat musi złożyć wniosek o nadanie uprawnień budowlanych wraz z dokumentami kwalifikacyjnymi do właściwej komisji kwalifikacyjnej PIIB. Jeżeli weryfikacja przebiegnie pomyślnie, uzyskuje się dopuszczenie do egzaminu na uprawnienia budowlane. Jak zdobyć niezbędną wiedzę i dobrze przygotować się do sesji?

Jak zdobyć uprawnienia budowlane – egzamin państwowy

Egzamin państwowy na uprawnienia budowlane składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Pierwsza z nich ma formę testu jednokrotnego wyboru. Odbywa się we wszystkich okręgowych Izbach w tym samym dniu. Datę ustala i podaje komisja minimum 90 dni przed terminem. Miesiąc przed przystąpieniem do egzaminu każdy z kandydatów otrzymuje pisemną informację o dopuszczeniu wraz z datą i miejscem.

W trakcie pisania testu sprawdzana jest znajomość przepisów prawnych. Pytania przygotowuje Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Egzaminy odbywają się dwa razy do roku – wiosną i jesienią. Liczba pytań, zakres i czas jego trwania są ustalane w zależności od rodzaju uprawnień, o jakie ubiega się kandydat.

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane uznawany jest za trudniejszą i bardziej wymagającą część. Oprócz wiedzy sprawdzane są także praktyczne umiejętności. By przystąpić do tej części, wymagane jest zdobycie w części pisemnej pozytywnego wyniku. Data podawana jest w ciągu kilku godzin od zakończenia testu. O terminie oraz miejscu zostaniesz poinformowany odpowiednio wcześnie. Ta część egzaminu nie powinna trwać więcej niż 60 minut. Pozytywny wynik pozwala uzyskać niezbędne do pełnienia samodzielnych funkcji uprawnienia budowlane. Jak zdobyć odpowiednią wiedzę i przygotować się do testu?

Przygotuj się do egzaminu na uprawnienia budowlane

Nauka do egzaminu wymaga poświęcenia wielu godzin na dokładne przeanalizowanie i zrozumienie poszczególnych zagadnień. Jeżeli chcesz rozszerzyć swoje kompetencje, by pełnić samodzielne funkcje w budownictwie, warto wziąć udział w kursie.

Nasz kurs „Uprawnienia budowlane – Kompendium wiedzy” przygotowuje do zdania trudnego egzaminu państwowego przeprowadzanego przez Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa. Gwarantujemy ponad 37 h wykładów online prowadzonych na profesjonalnej platformie e-learningowej, ułożonych w specjalne moduły, gotowe do odsłuchania. W trakcie sesji na żywo każdy Uczestnik kursu ma możliwość zadawania pytań, pobierania udostępnionych plików, uczestniczenia w rozmowie, a także rozwiązywania ankiet lub testów.  Uczestnicy kursu na uprawnienia budowlane otrzymują test samosprawdzający, dzięki któremu mogą sprawdzić poziom swojej wiedzy podczas egzaminu pisemnego. Podczas sesji na żywo z wykładowcą, poruszone zostają zagadnienia, które dotyczą egzaminu ustnego, a także odbywają się konsultacje ze specjalistą. Wykłady są prowadzone przez doświadczonych ekspertów doświadczonych nie tylko w przygotowywaniu do tego egzaminu, ale także w nauczaniu ONLINE. Program naszego kursu jest zgodny z wymogami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Co zyskujesz, korzystając z kursu na uprawnienia budowlane?

Przede wszystkim uschematyzowaną wiedzę. Każdy z uczestników otrzymuje obszerne materiały szkoleniowe w tym elektroniczny segregator z aktami prawnymi wymaganymi przez Komisję Egzaminacyjną, a także przykładowe testy i skrypt z zagadnieniami do egzaminu ustnego. Gwarantujemy najwyższą jakość dydaktyczną i merytoryczną. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, a sama rejestracja na kurs online jest prosta. Wystarczy kliknąć w formularz kontaktowy lub wypełnić „Kartę zgłoszenia”. Zgłaszać się można indywidualnie lub jako firma. Po zakończeniu kursu wystawiamy zaświadczenie potwierdzający fakt jego ukończenia.

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące kursu, chcesz dowiedzieć się więcej o tym jak zdobyć uprawnienia budowlane, które pozwolą pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – skontaktuj się z nami. Chętnie rozwiejemy Twoje wątpliwości. Z nami kompleksowo przygotujesz się do egzaminu na uprawnienia budowlane!

UPRAWNIENIA BUDOWLANE PO TECHNIKUM – JAK JE ZDOBYĆ ?

Po ukończeniu technikum sposób uzyskiwania uprawnień budowlanych jest taki sam jak dla osób posiadających wyższe wykształcenie, z wyjątkiem wymogu odbycia praktyki zawodowej. W tym przypadku praktyka zawodowa ulega wydłużeniu. Praktykę można rozpocząć po uzyskaniu tytułu technika w danej specjalności. Osoba ubiegająca się o uprawnienia budowlane zdaje egzamin w tzw. ograniczonym zakresie.

Co to oznacza ?

Oznacza to mniejszą liczbę pytań na egzaminie oraz pomniejszony zakres wymaganej znajomości aktów prawnych.

Uprawnienia budowlane są udzielane w następujących specjalnościach:

N

architektonicznej

N

konstrukcyjno-budowlanej

N

inżynieryjnej :

 • mostowej
 • drogowej
 • kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych
 • kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym
 • hydrotechnicznej
 • wyburzeniowej
N

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń :

 • telekomunikacyjnych
 • cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
 • elektrycznych i elektroenergetycznych

Chcesz dołączyć do szkolenia! A może masz do nas pytania?

Zapraszamy do kontaktu z nami. Nasi konsultanci i szkoleniowcy są do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiedzą na nurtujące pytania.

Zobacz Kursy i szkoleniaKontakt z nami