Postępowanie administracyjne w procesie budowlanym – jak być na bieżąco z przepisami?

 

  1. Organy administracji w procesie budowlanym
  2. Zmieniające się przepisy postępowania administracyjnego

Prawo budowlane jest aktem ustawodawczym, w który obejmuje normy z zakresu prawa administracyjnego. Przy wydawaniu decyzji stosuje się przepisy zawarte w Kodeksie postępowania administracyjnego. Każdy proces budowlany jest niejako postępowaniem związanym z administracją, dlatego zarówno organy nadzoru, jak pozostałe strony obowiązują określone przepisy i reguły postępowania. Zmieniająca się cyklicznie ustawa wymaga na poszczególnych uczestnikach znajomości nowych regulacji. Sprawdź, jak zapamiętać przepisy postępowania administracyjnego.

Organy administracji w procesie budowlanym

W procesie budowlanym udział biorą organy administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego. Do pierwszej grupy należą: starosta, wojewoda, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Do organów nadzoru zaliczamy: powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, wojewodę (przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego jako kierownika wojewódzkiego nadzoru budowlanego, wchodzącego w skład zespolonej administracji wojewódzkiej), a na szczeblu centralnym Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Każdy z organów administracji ma określone zadania. Należą do nich między innymi:

  • nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego – w zakres kompetencji wchodzi między innymi weryfikacja zgodności zagospodarowania terenu z planami i wymaganiami ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia, właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
  • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą,
  • prowadzą rejestr i postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę
  • przekazywanie dokumentów,
  • uczestniczą, na wezwanie organów nadzoru budowlanego, w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępniają wszelkie dokumenty i informacje związane z tymi czynnościami
  • wzajemna kontrola.

Do pozostałych organów administracji publicznej należą: Minister, który stanowi przepisy techniczno-budowlane, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Powiatowa Straż Pożarna, Policja, Wojewódzki Konserwator Zabytków i organy nadzoru górniczego. Postępowanie przed organami administracji publicznej dotyczy przypadków z zakresu przepisów przeciwpożarowych, za czy z zakresu zdrowia publicznego.

Zmieniające się przepisy postępowania administracyjnego

Każda osoba, która pracuje w administracji publicznej czy stanowi część organu nadzoru, powinna mieć świadomość zmieniających się przepisów. Podobnie jest z osobami, które zajmują się budownictwem na samodzielnych stanowiskach, są specjalistami i na co dzień współpracują z klientami, którzy chcą wybudować wymarzony dom czy deweloperami. Najlepszym sposobem na nadążanie za zmianami i zaktualizowanie wiedzy jest udział w dedykowanym szkoleniu. Z myślą o tym powstał kurs nasz „Postępowanie administracyjne w procesie budowlanym”.

Szkolenie KPA pozwoli Ci dowiedzieć się, jakie przepisy KPA i przepisy prawa budowlanego dotyczą postępowania przed organami administracji publicznej w sprawach o zatwierdzenie projektu budowlanego, udzielania pozwolenia na budowę czy postępowania przed PINB w sytuacji nakazu rozbiórki czy legalizacji samowoli budowlanej w dwóch trybach. Program szkolenia obejmuje szczegółowe omówienie stron, obszarów działania czy postępowania przed PINB. Ważną częścią jest również przeanalizowanie zagadnień, które mogą pojawić się na tle ustawy Prawo budowlane. Szkolenie kończy sesja Q&A, która pozwala uczestnikom rozwiać wszelkie wątpliwości. Dzięki zajęciom zasady w postępowaniu administracyjnym będą jasne i zrozumiałe dla wszystkich!

Chcesz dołączyć do szkolenia lub kursu? A może masz do nas pytania?

Zapraszamy do kontaktu z nami. Nasi konsultanci i szkoleniowcy są do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiedzą na nurtujące pytania.

Zobacz Kursy i szkoleniaKontakt z nami

Sprawdź również pozostałe artykuły

E-learning w SCORM pod LMS

E-learning w SCORM pod LMS

E-learning w SCORM pod LMS   E-learning w SCORM pod LMS Standard SCORM w platformie LMS Wykorzystanie SCORM w e-learningu Systemy e-learningowe wykorzystywane są od wielu lat przez firmy z różnorodnych branż. Początkowo do ich tworzenia używano różnych narzędzi,...

Szkolenia hybrydowe – poznaj ich zalety!

Szkolenia hybrydowe – poznaj ich zalety!

Szkolenia hybrydowe – poznaj ich zalety!   Czym są szkolenia hybrydowe? Organizacja szkoleń hybrydowych Jakie są korzyści ze szkolenia hybrydowego? Kursy hybrydowe to doskonała alternatywa dla klasycznych stacjonarnych szkoleń czy formy online. Pozwalają wygodnie...

E-learning szyty na miarę

E-learning szyty na miarę

E-learning szyty na miarę   Jakie powinny być szkolenia e-learningowe dla firm? Platforma szkoleniowa dla firm – dopracowane materiały, szybki dostęp Szkolenia specjalistyczne dla branży budowlanej i nieruchomości oraz sektora bankowego E-learning jest metodą...

Bądź na bieżąco z prawem budowlanym

Bądź na bieżąco z prawem budowlanym

Bądź na bieżąco z prawem budowlanym   Szkolenia z prawa budowlanego – dlaczego warto? Poznaj aktualne prawo budowlane! Dla kogo przewidziane jest szkolenie z prawa budowlanego? Samodzielna nauka wymaga zaangażowania, samodyscypliny i motywacji. Często w ferworze...