Rada programowa

Rada Programowa

Zgodnie ze statutem SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego została powołana Rada Programowa, której członkowie to uznani eksperci, wybitni dydaktycy od wielu lat związani z pracą na rzecz pogłębiania wiedzy i umiejętności kadry menedżerskiej różnych szczebli oraz kadry inżynierskiej, w szczególności z branży budowlanej, architektonicznej i nieruchomościowej, zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym.

Do głównych zadań Rady Programowej należy wsparcie Dyrektora Zarządzającego SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego w poprawnym przygotowaniu szkoleń i kursów, zarówno pod względem organizacyjnym jak i dostosowania programu oraz doboru kadry dydaktycznej.

Członkowie Rady Programowej pełnią swoje funkcje społecznie.

Dr inż. Jerzy Dylewski

Wybitny specjalista i doświadczony wykładowca. Ukończył studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, a w 1982 roku obronił pracę doktorską. Autor lub współautor wielu publikacji oraz programów szkoleniowych z zakresu prawa budowlanego. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu procesu inwestycyjnego dla samorządu zawodowego, stowarzyszeń naukowo-technicznych i wielu prywatnych firm szkoleniowych.

Przez 26 lat był pracownikiem naukowo – dydaktycznym Politechniki Warszawskiej. Posiada uprawnienia budowlane, zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uprawniające do prowadzenia robót budowlanych przy obiektach zabytkowych jest rzeczoznawcą budowlanym z listy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Prowadzi również własną firmę projektowo-ekspercką Biuro Ekspertyz Budowlanych „Rzeczoznawca”.

Aktualnie jest głównym specjalistą ds. zamówień publicznych w Sądzie Najwyższym.

INŻ. KRZYSZTOF CIESIŃSKI

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej, którą ukończył w 1973 roku. Posiada uprawnienia budowlane w zakresie sieci i instalacji elektrycznych bez ograniczeń, a także uprawnienia eksploatacyjne typu E i D, jest rzeczoznawcą budowlanym w swojej specjalności.

Wysokiej klasy ekspert w swojej dziedzinie z ponad 40-letnią praktyką w realizacji istotnych inwestycji branżowych dla województwa śląskiego: między innymi odegrał jedną z wiodących ról w takich projektach inwestycyjnych jak układ drogowo – tramwajowy do Huty Katowice, tramwaj z centrum Sosnowca do Zagórza, budowa drogowej trasy średnicowej i wielu innych.

Wykładowca na kursach przygotowawczych na uprawnienia budowlane.

Od początku jej istnienia, aktywnie działa w Śląskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa w Katowicach, pełniąc następujące funkcje:
– Przewodniczący OSD od 2002 r. do 2010 r.
– Koordynator OROZ od 2010 r. do 2018 r.
– Przewodniczący OSD od 2002 r. do teraz
– Delegat na zjazdy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Bibianna paluch-koźmińska

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu wielkopowierzchniowymi nieruchomościami o funkcji komercyjnej z poziomów Property Management, Facility Management i Asset Management. Zarządzała nieruchomościami będących własnością dużych podmiotów gospodarczych na Rynku Nieruchomości takich jak Echo Investment S.A. , Manhatan Real Estate Sp.z o.o. , Atrium Real Estate Sp.z o.o. , King Sturge Sp. z o.o. , Jones Lang LaSalla Spółka z o.o.

Wykładowca i trener problematyki z zakresu zarządzania nieruchomościami na studiach podyplomowych, kursach specjalistycznych i praktykach zawodowych dla zarządców nieruchomości, ze szczególnym ukierunkowaniem na duże obiekty komercyjne (galerie, centra handlowe,biurowce,centra logistyczne).

Od 20 lat aktywnie działa w regionalnych i krajowych strukturach organizacji zawodowych zarządców nieruchomości będących członkami Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych w Warszawie( prezes stowarzyszenia,członek komisji rewizyjnej federacji,vi-ce prezydent zarządu federacji). W latach ubiegłych na szczeblu ministerialnym członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej w sekcji zarządców nieruchomości oraz członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej weryfikującej adeptów do zawodu licencjonowanego zarządcy nieruchomości. Doradca i audytor dla właścicieli nieruchomości komercyjnych ,publicznych i mieszkalnych.

W ramach Certyfikatu MCEPI posiada potwierdzone uprawnienia oraz kompetencje do zarządzania nieruchomościami na poziomie europejskim.

Edukacja:

Państwowa Licencja Zawodowa Zarządcy Nieruchomości nr 1164

CERTYFIKAT MCEPI The European Association of Real Estate Professions – Europejskiego Stowarzyszenia Zawodów Nieruchomościowych) z siedzibą w Belgii – MMCEPI (A Member of a Member of CEPI)

Politechnika Śląska w Gliwicach, Studia Podyplomowe w zakresie Szacowania Wartości Nieruchomości

Uniwersytet Śląski, w Katowicach, Studia Podyplomowe ,Polityka Kadrowa Firmy

Uniwersytet Opolski w Opolu Wydział Mat,Fiz. Chem Studia magisterskie

 

Barbara Bandurowska

Wysokiej klasy ekspert z ponad 30-letnim doświadczeniem w organizacji kursów specjalistycznych, studiów podyplomowych, praktyk zawodowych dla rzeczoznawców majątkowych, zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz kursów przygotowujących do egzaminów na uprawnienia budowlane i innych szkoleń, seminariów i konferencji dla kadry inżynierskiej i technicznej w branży budowlanej.

W latach od 2000r. do końca czerwca 2020r. Członek Zarządu Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa ; uhonorowana za działalność społeczną odznaczeniem państwowym – Srebrnym Krzyżem Zasługi, posiada odznaczenia stowarzyszeniowe: Srebrna Honorowa Odznaka Naczelnej Organizacji Technicznej oraz odznaczenia za zasługi na rzecz Stowarzyszenia PZITB: Srebrna, Złota i Złota z Diamentem Honorowa Odznaka PZITB.

Licencjonowany zarządca nieruchomości. W latach od 2002r. do 2010r. pełniła funkcję Wiceprezesa Katowickiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości. Współzałożycielka Śląskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.

Państwowa Licencja Zawodowa Zarządcy Nieruchomości nr 10388

CERTYFIKAT MCEPI The European Association of Real Estate Professions – Europejskiego Stowarzyszenia Zawodów Nieruchomościowych) z siedzibą w Belgii – MMCEPI (A Member of a Member of CEPI)

W ramach Certyfikatu MCEPI posiada potwierdzone uprawnienia oraz kompetencje do zarządzania nieruchomościami na poziomie europejskim.

 

Dyrektor Zarządzający

Jolanta Staniek

Ekonomista, finansista, menedżer wyższego szczebla z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w strategicznej bankowości korporacyjnej lokalnej i globalnej. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych – Zarządzanie i marketing.

Wyspecjalizowana w zarządzaniu strukturami organizacyjnymi oraz w zarządzaniu relacjami biznesowymi. Doskonała znajomość makroekonomii oraz specyfiki wielu sektorów gospodarki, w tym głównie branże paliwowa i energetyczna, odnawialne źródła energii, budowlana, chemiczna i farmaceutyczna. Doświadczenie we współpracy z polskimi oraz międzynarodowymi instytucjami finansowymi oraz z sektorem publicznym, w tym z jednostkami samorządu terytorialnego, z wyższymi uczelniami i agencjami rządowymi.

2018-2019 – Bank Ochrony Środowiska SA (Dyrektor Centrum Biznesowego – Region Kujawsko-Pomorski)

1998-2018 – Bank Handlowy w Warszawie SA/Citi Handlowy (Dyrektor ds. Rozwoju Współpracy z Sektorem Publicznym, Dyrektor/Senior Relationship Manager w Departamencie Bankowości Korporacyjnej, w Departamencie Bankowości Globalnej – Warszawa; Z-ca Dyrektora Oddziału Wiodącego w Regionie Północnym – Bydgoszcz).

Chcesz dołączyć do szkolenia! A może masz do nas pytania?

Zapraszamy do kontaktu z nami. Nasi konsultanci i szkoleniowcy są do dyspozycji i chętnie doradzą przy wyborze odpowiedniego szkolenia i odpowiedzą na nurtujące pytania.

Zobacz SzkoleniaKontakt z nami