Świadectwa charakterystyki energetycznej – kto, dla kogo, jak ?

 

Kto może wykonywać świadectwa charakterystyki energetycznej?

 

Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza osoba wpisana do wykazu w centralnym rejestrze prowadzonym przez Ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Według przepisów:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;

  ukończyła:

    • studia wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera, albo
    • studia wyższe inne niż wymienione w lit. a oraz studia podyplomowe, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii,

  lub

    • posiada uprawnienia budowlane, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, tj. w specjalnościach:
     • architektonicznej,
     • konstrukcyjno-budowlanej,
     • inżynieryjnej:
      • mostowej,
      • drogowej,
      • kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,
      • kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym,
      • hydrotechnicznej,
      • wyburzeniowej;
     • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
      • telekomunikacyjnych,
      • cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
      • elektrycznych i elektroenergetycznych.

  Jak uzyskać wpis do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków

   

  Wpis do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej jest niezbędny, jeśli chcesz sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej. Aby znaleźć się w wykazie, musisz spełniać powyżej opisane wymagania.

  Wykaz jest częścią centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków. W wykazie znajdują się poniższe dane:

  • imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontroli
  • numer jej uprawnień budowlanych (jeśli je posiada)
  • numer wpisu
  • datę wpisu

  Uwaga! Ministerstwo nie informuje o wpisie do wykazu. Z chwilą wpisania, nazwisko osoby wpisanej do wykazu pojawi się automatycznie na stronie internetowej w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków.

  Kontakt do Ministerstwa Rozwoju i Technologii:  +48 222 500 123

  Uzyskaj wpis do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej: https://www.biznes.gov.pl/pl/e-uslugi/00_0642_00

   

  Kurs doszkalający dla kogo?

   

  Kurs organizowany przez SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego przeznaczony jest dla osób, które posiadają uprawnienia budowlane lub ukończyły określony kierunek studiów i chcą sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej.

   „ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ w świetle obowiązujących i planowanych przepisów” – kurs online – ma na celu zdobycie przez uczestników niezbędnej wiedzy i umiejętności do poprawnego wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej.

  Kurs podzielony został na dwie części :

  I część – część teoretyczna, wprowadzająca. Celem części teoretycznej kursu jest przekazanie uczestnikom fachowej wiedzy popartej praktycznymi przykładami niezbędnymi do poprawnego sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

  II część – praktyczne warsztaty wykonywania świadectw energetycznych prowadzone w czasie rzeczywistym. Celem części praktycznej kursu jest nabycie przez uczestników umiejętności samodzielnego wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  Jak się zapisać na kurs?

   

  Kurs online: teoria + praktyka „ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ”

  1.  Wejdź na stronę : https://sbm-szkolenia.pl/szkolenie/kurs-swiadectwa-charakterystyki-energetycznej/
  2. Wybierz dogodny termin
  3. Uzupełnij formularz zgłoszeniowy – dla firmy lub dla osoby prywatnej
  4. Czekaj na kontakt od naszego konsultanta, który przekaże Ci wszystkie informacje organizacyjne.
  5. Masz dodatkowe pytania ? Chętnie na nie odpowiemy: biuro@sbm-szkolenia.pl

   

   

   

   

  Źródło: www.gov.pl

  Chcesz dołączyć do szkolenia lub kursu? A może masz do nas pytania?

  Zapraszamy do kontaktu z nami. Nasi konsultanci i szkoleniowcy są do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiedzą na nurtujące pytania.

  Zobacz Kursy i szkoleniaKontakt z nami