Szkolenia zamknięte

Szkolenia zamknięte

SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego to firma szkoleniowa oparta na bardzo solidnych fundamentach, oferująca specjalistyczne usługi edukacyjne na najwyższym poziomie i zarządzana w oparciu o filozofię budowania długotrwałych relacji z Klientem.  SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego jest wpisane w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych WUP w Warszawie pod nr 2.14/00217/2020.

Decydując się na organizację szkolenia z SBM CSU otrzymasz profesjonalne wsparcie na każdym etapie realizacji!

Szkolenia zamknięte umożliwiają dostosowanie materiału jak i dobranie odpowiedniej osoby prowadzącej szkolenie/wykładowcy/eksperta do konkretnych potrzeb zamawiającego. Szkolenie dedykowane może być zrealizowane w dogodnym, konkretnie wybranym, terminie, a miejscem szkolenia może być siedziba Twojej firmy, wynajęta sala szkoleniowa lub… laptop. Coraz częściej duże podmioty, firmy z wieloma oddziałami, decydują się na organizację zamkniętego szkolenia w formie online co pozwala na zaoszczędzenie czasu, środków finansowych, a co najważniejsze, umożliwia to wzięcie udziału w szkoleniu wszystkim pracownikom na terenie całego kraju w tym samym czasie. SBM CSU organizuje również kompleksowo szkolenia wyjazdowe, które odbywają się w hotelach w atrakcyjnych lokalizacjach na terenie całej Polski i mogą być połączone z integracją zespołu.  

 

Gwarantujemy Państwu:

 • wysoką jakość merytoryczną i dydaktyczną naszych szkoleń dzięki współpracy z uznanymi i cenionymi wykładowcami akademickimi i dydaktykami branżowymi – autorytetami i ekspertami w swoich dziedzinach;
 • rzetelność i kompleksowość – nad poprawnym przygotowaniem szkoleń i kursów, zarówno w zakresie dostosowania programu oraz doboru kadry dydaktycznej czuwa Rada Programowa, w tym eksperci z wieloletnim doświadczeniem w organizowaniu specjalistycznych szkoleń i kursów doszkalających, konferencji i seminariów;
 • bardzo dobrą organizację i opiekę poszkoleniową, za którą odpowiada Dyrektor Zarządzający – menedżer wyższego szczebla z wieloletnim doświadczeniem, w tym w zarządzaniu relacjami z Klientami.

Lista przykładowych tematów realizowanych w formie zamkniętej znajduje się poniżej.

Zapraszamy do współpracy !

Prosimy o przesłanie zapytania zawierającego m.in. następujące informacje:

 • Temat szkolenia
 • Liczba Uczestników
 • Formuła ONLINE, czy stacjonarne w siedzibie Państwa Firmy
 • Sugerowane terminy 

LISTA PRZYKŁADOWYCH TEMATÓW

Nasza firma dynamicznie się rozwija, w związku z czym nieustannie wzbogacamy naszą ofertę szkoleniową.

Jeżeli  nie znalazłeś interesującego tematu – nic nie szkodzi.

Prześlij do nas zapytanie z propozycją tematu, a my dostosujemy się do potrzeb Twojej firmy :  biuro@sbm-szkolenia.pl

N

Kursy i szkolenia z zakresu kosztorysowania robót budowlanych

N

Prawo budowlane z uwzględnieniem najnowszych nowelizacji

N

Proces budowlany – formalności na każdym etapie realizacji inwestycji z uwzględnieniem nowych przepisów

N

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – rozporządzenie wykonawcze do ustawy Prawo budowlane

N

Zwinne (Agile) zarządzanie procesem projektowania BIM

N

Cyfrowa książka obiektu budowlanego

N

Elektroniczny dziennik budowy - krok po kroku

N

Wyroby budowlane

N

Energetyka wiatrowa na morzu – formalności, wyzwania dla zainteresowanych inwestorów

N

Reforma systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego - okiem praktyka

N

Obowiązki i prawa inspektora nadzoru inwestorskiego

N

Obowiązki i prawa projektanta budowlanego

N

Obowiązki i prawa kierownika budowy

N

Roboty budowlane przy obiektach zabytkowych

N

Odpowiedzialność prawna uczestników procesu budowlanego

N

Obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości w świetle Prawa budowlanego

N

Ustawa deweloperska - zasady sprzedaży nieruchomości

N

Audyt nieruchomości (due diligence) przy sprzedaży

N

Zlecanie robót budowlanych po zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych

N

Wybrane zagadnienia umów o roboty budowlane

N

Istotne i nieistotne odstępstwa od pozwolenia na budowę i zatwierdzonego projektu budowlanego. Zakończenie budowy oddawanie do użytkowania obiektu budowlanego

N

Przepisy regulujące budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego

N

Odbiory robót budowlanych

N

Samowole budowlane i nowe możliwości ich legalizacji

N

Rozpoczęcie, prowadzenie i zakończenie inwestycji w świetle ustawy Prawo budowlane

N

Rozbiórki i zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

N

Wycena BIM - praktyczne podejście do wyceny przykładowego obiektu

N

Kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje miękkie

Przykładowo:

 • Zarządzanie zespołem – warsztaty dla menedżerów
 • Sukces z systemem STRUCTOGRAM® TRAINING
 • Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych
 • Skuteczny handlowiec cz. I i II
 • Zarządzanie sobą w czasie
 • Obsługa klienta
 • Asertywna komunikacja
 • Etykieta w biznesie
N

i wiele innych...

Masz do nas pytania? Chcesz wysłać zapytanie ofertowe?

Zapraszamy do kontaktu z nami. Nasi konsultanci i szkoleniowcy są do dyspozycji i chętnie doradzą przy wyborze odpowiedniego szkolenia i odpowiedzą na nurtujące pytania.

NApisz do nasKontakt z nami