Szkolenia zamknięte

Szkolenia zamknięte

SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego Jolanta Staniek zostało założone z myślą o potrzebach inżynierów i techników, projektantów, architektów, menedżerów różnych szczebli z szeroko rozumianej branży budowlanej w zakresie pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności.

SBM CSU to firma szkoleniowa oparta na bardzo solidnych fundamentach, oferująca specjalistyczne usługi edukacyjne na najwyższym poziomie i zarządzana w oparciu o filozofię budowania długotrwałych relacji z Klientem.  SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego jest wpisane w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych WUP w Warszawie pod nr 2.14/00217/2020.

Gwarantujemy Państwu:

 • wysoką jakość merytoryczną i dydaktyczną naszych szkoleń dzięki współpracy z uznanymi i cenionymi wykładowcami akademickimi i dydaktykami branżowymi – autorytetami i ekspertami w swoich dziedzinach;
 • rzetelność i kompleksowość – nad poprawnym przygotowaniem szkoleń i kursów, zarówno w zakresie dostosowania programu oraz doboru kadry dydaktycznej czuwa Rada Programowa, w tym eksperci z wieloletnim doświadczeniem w organizowaniu specjalistycznych szkoleń i kursów doszkalających, konferencji i seminariów;
 • bardzo dobrą organizację i opiekę poszkoleniową, za którą odpowiada Dyrektor Zarządzający – menedżer wyższego szczebla z wieloletnim doświadczeniem, w tym w zarządzaniu relacjami z Klientami.

Stawiamy na satysfakcję Klienta.  Zapraszamy do kontaktu!

Nasza propozycja szkoleniowa obejmuje:

 • specjalistyczne kursy i szkolenia dla: inżynierów i techników, osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, nauczycieli zawodu, administracji publicznej, deweloperów, inwestorów, zarządców nieruchomości – doszkalające i pogłębiające wiedzę oraz umiejętności, w tym również kursy przygotowujące w sposób kompleksowy do egzaminów państwowych – np. na uzyskanie uprawnień budowlanych;
 • seminaria i prelekcje w zakresie innowacyjnych rozwiązań w budownictwie i dziedzinach pokrewnych;
  warsztaty i szkolenia w zakresie kompetencji miękkich;
 • kursy, szkolenia i seminaria zamknięte, jako oferta indywidualna ze ściśle dopasowanym programem do potrzeb Klienta.

 

 

Prosimy o przesłanie zapytania zawierającego m.in. następujące informacje:

 • Temat szkolenia
 • Liczba Uczestników
 • Formuła ONLINE, czy stacjonarne w siedzibie Państwa Firmy
 • Sugerowane terminy 

LISTA PRZYKŁADOWYCH TEMATÓW

Nasza firma dynamicznie się rozwija, w związku z czym nieustannie wzbogacamy naszą ofertę szkoleniową.

Na dzień dzisiejszy proponujemy listę tematów szkoleń, które naszym zdaniem mogą okazać się dla Państwa interesujące:

N

Co nowego w zakresie zlecania robót budowlanych po zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych od 1 stycznia 2021r.

N

Prawo budowlane po zmianie z 19 września 2020 roku

N

Obowiązki i prawa inspektora nadzoru inwestorskiego

N

Obowiązki i prawa projektanta budowlanego

N

Obowiązki i prawa kierownika budowy

N

Roboty budowlane przy obiektach zabytkowych

N

Odpowiedzialność prawna uczestników procesu budowlanego

N

Obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości w świetle Prawa budowlanego

N

Wybrane zagadnienia umów o roboty budowlane

N

Umowy o roboty budowlane – główne problemy w świetle Kodeksu cywilnego

N

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – rozporządzenie wykonawcze do ustawy Prawo budowlane

N

Istotne i nieistotne odstępstwa od pozwolenia na budowę i zatwierdzonego projektu budowlanego. Zakończenie budowy oddawanie do użytkowania obiektu budowlanego

N

Przepisy regulujące budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego, zmiany po 19 września 2020 roku

N

Odbiory robót budowlanych

N

Samowole budowlane i nowe możliwości ich legalizacji

N

Milcząca zgoda organu administracyjnego przy rozpoczynaniu i kończeniu budowy w Prawie budowlanym

N

Rozpoczęcie, prowadzenie i zakończenie inwestycji w świetle ustawy Prawo budowlane

N

Rozbiórki i zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

N

Zwinne (Agile) zarządzanie procesem projektowania BIM

N

Kursy i szkolenia z zakresu kosztorysowania robót budowlanych

N

Kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje miękkie

Przykładowo:

 • Kierowanie zespołem
 • Sukces z systemem STRUCTOGRAM® TRAINING
 • Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych
 • Zarządzanie sobą w czasie
 • Obsługa klienta
 • Asertywna komunikacja
 • Etykieta w biznesie
N

i wiele innych...

Masz do nas pytania? Chcesz wysłać zapytanie ofertowe?

Zapraszamy do kontaktu z nami. Nasi konsultanci i szkoleniowcy są do dyspozycji i chętnie doradzą przy wyborze odpowiedniego szkolenia i odpowiedzą na nurtujące pytania.

NApisz do nasKontakt z nami