„Audyt nieruchomości (due diligence) przy sprzedaży”

Zapraszamy na interaktywne szkolenie online

N

na szkoleniu m.in. zdobędziesz/pogłębisz wiedzę dotyczącą analizy stanu prawnego nieruchomości

N

zapewniamy materiały i zaświadczenie

Audyt nieruchomości (due diligence) przy sprzedaży

Audyt nieruchomości przed sprzedażą, na potrzeby banku/kredytowania, ustanowienia zabezpieczenia

09 czerwca 2022

09:30-15:00

 

koszt uczestnictwa – 420 ZŁ (ZW. Z VAT)

A

Omówienie kluczowych zagadnień dotyczących nieruchomości: analiza ksiąg wieczystych, ewidencji gruntów i budynków, kartoteki lokali, przegląd publicznie dostępnych portali informacji przestrzennej, analiza decyzji administracyjnych, własność, a użytkowanie wieczyste, dostęp do drogi publicznej, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ochrona środowiska i ochrona konserwatorska, wycinka drzew, zagrożenie przeciwpowodziowe.

A

Omówienie rozwiązań stosowanych w celu ograniczenia ryzyka przy nabyciu nieruchomości.

Szkolenie w pełni interaktywne - kameralne grupy

Wykładowca wykorzystuje takie techniki pracy z grupą, jak:

 • praktyczne zadania,
 • dyskusje,
 • opisy sytuacji i przypadków,
 • case study

UWAGA ! Promocja :

 • Przy zgłoszeniu 3ch osób z jednej firmy – indywidualna oferta cenowa! Zadzwoń 721 -212-186

Szkolenie skierowane jest do :

N

Pracowników instytucji bankowych

N

Rzeczoznawców majątkowych

N

Prawników, radców prawnych

N

Zarządców oraz właścicieli nieruchomości komercyjnych

N

Dyrektorów i menedżerów działów finansowych

N

Pracowników firm ubezpieczeniowych

PROGRAM SZKOLENIA :

 1. Przeprowadzenie analizy księgi wieczystej nieruchomości (własność, użytkowanie wieczyste, służebności, inne ograniczone prawa rzeczowe, hipoteka)
 2. Przeprowadzenie analizy rejestru gruntów i budynków, kartoteki lokali.
 3. Przegląd publicznie dostępnych portali informacji przestrzennej
 4. Analiza decyzji administracyjnych:
  • termin ważności decyzji administracyjnych i ich wykonalność,
  • przenoszalność decyzji administracyjnych na nabywcę,
  • obowiązki nałożone w decyzjach administracyjnych (np. nasadzenia zastępcze drzew, usunięcie odpadów);
 5. Własność, a użytkowanie wieczyste
 6. Dostęp do drogi publicznej.
 7. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 8. Ochrona środowiska – decyzja środowiskowa i obowiązki z niej wynikające, ważność decyzji.
 9. Ochrona konserwatorska (zabytki, parki kulturowe i inne).
 10. Wycinka drzew (prawo do wycinki poza terenem inwestycji, kary, nasadzenia zastępcze drzew).
 11. Zagrożenie przeciwpowodziowe.
 12. Umowy najmu, dzierżawy, ustanowienie służebności.
 13. Ocena ryzyka pod kątem realizacji konkretnych inwestycji (studium przypadków).
 14. Omówienie rozwiązań stosowanych w celu ograniczenia ryzyka przy nabyciu nieruchomości.
 15. Sesja Q&A (pytania i odpowiedzi)

WYKŁADOWCA: 

Adwokat, Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku prawo. Aplikacja adwokacka przy Izbie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Zajmuje się aspektami prawnymi procesu inwestycyjnego, audytami nieruchomości oraz sprawami z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Występuje jako trener podczas licznych szkoleń skierowanych do sektora prywatnego i publicznego. Zrealizowała szereg szkoleń z prawa budowlanego, specustawy mieszkaniowej (tzw. lex deweloper), ustawy deweloperskiej, w tym dla deweloperów oraz pracowników administracji publicznej, a także ochrony danych osobowych i postępowania administracyjnego. Doradzała wiodącym polskim i zagranicznym firmom na każdym etapie realizacji złożonych projektów dotyczących nieruchomości.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, gdzie zajmowała się sprawami z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, lokalizacji inwestycji celu publicznego, prawa budowlanego, ochrony środowiska i gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, legalizacji pobytu cudzoziemców, gospodarki nieruchomościami oraz reformy rolnej. W administracji rządowej, była zaangażowana w prace wdrożeniowe przepisów międzynarodowych i unijnych w zakresie zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich.

Reprezentowała stanowisko Polski na forum organizacji międzynarodowych, w stosunkach bilateralnych oraz przed Komisją Europejską.

Zapisz się na szkolenie! Skorzystaj z formularza

p
W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnieniem formularza prosimy o kontakt z nami pod numerem tel.: (+48) 721 212 186 – lub pobranie i wpełnienie Karty Zgłoszenia i przesłanie jej drogą mailową do nas na adres: biuro@sbm-szkolenia.pl

Uczestnik

Podaj niezbędne dane kontaktowe. Nasi konsultanci skontaktują się z Tobą drogą mailową w celu przekazania danych dostępowych do webinaru online.

Uwagi

Jeżeli chcesz przekazać nam dodatkowe informacje odnośnie uczestnictwa prosimy o wypełnienie poniższego pola z treścią wiadomości.

Osoba zgłaszająca

Do osoby zgłaszającej będą wysyłane wszelkie informacje organizacyjne związane ze szkoleniem.

Nabywca

Wypełnij dane podmiotu, który dokonuje rezerwacji szkolenia na który zostanie wystawiona faktura.

Dane do faktury

Prosimy o wypełnienie tej sekcji formularza jeżeli faktura będzie wystawiona na podmiot inny niż
Wybierz "Tak" jeśli udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych. Wtedy cena szkolenia może być zwolniona z VAT.

Dane Uczestników

Podaj niezbędne dane osób, które będą uczestnikami szkolenia. Nasi konsultanci skontaktują się z uczestnikami drogą mailową w celu przekazania danych do logowania do webinaru.

Uwagi

Jeżeli chcesz przekazać nam dodatkowe informacje odnośnie uczestnictwa prosimy o wypełnienie poniższego pola.

Chcesz dołączyć do szkolenia! A może masz do nas pytania?

Zapraszamy do kontaktu z nami. Nasi konsultanci i szkoleniowcy są do dyspozycji i chętnie doradzą przy wyborze odpowiedniego szkolenia i odpowiedzą na nurtujące pytania.
Zobacz SzkoleniaKontakt z nami