uprawnienia budowlane. Egzamin pisemny i ustny – przebieg

Niezbędne informacje poniżej.

Egzamin pisemny i ustny – przebieg

Egzaminy przeprowadzane są w Okręgowych Izbach Inżynierów Budownictwa dwa razy do roku, w tym samym dniu i o tej samej porze a pytania na egzaminie są identyczne dla wszystkich zdających w całym kraju.

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Jednakże przystąpienie do egzaminu ustnego jest możliwe jedynie po otrzymaniu pozytywnego wyniku testu części pisemnej.

Komisja egzaminacyjna informuje o terminie egzaminu ustnego parę godzin po ogłoszeniu pozytywnych wyników egzaminu pisemnego.

EGZAMIN PISEMNY

Na egzaminie pisemnym otrzymujemy do rozwiązania test jednokrotnego wyboru.
Wykaz aktualnych aktów prawnych , których znajomość wymagana jest na egzaminie, jest publikowany na początku każdego roku na stronie PIIB.

Test przygotowany przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną na egzamin pisemny zawiera:

I. BEZ OGRANICZEŃ – WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI

1. Łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi :
90 pytań testowych , 135min.
Wymagana ilość poprawnych odpowiedzi :68

2. Odrębnie do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi
75 pytań testowych , 115min.
Wymagana ilość poprawnych odpowiedzi :57

II. OGRANICZONY ZAKRES – WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI

1. Łącznie do projektowania i kierowania robotami:
60 pytań testowych , 90min.
Wymagana ilość poprawnych odpowiedzi :45

2. Odrębnie do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi:
45 pytań testowych , 70min.
Wymagana ilość poprawnych odpowiedzi :34

3. Do kierowania robotami budowlanymi dla osób posiadających tytuł zawodowy mistrza:
45 pytań testowych , 70min.
Wymagana ilość poprawnych odpowiedzi :34

EGZAMIN USTNY

Najbardziej stresogennym i wymagającym etapem egzaminu na uprawnienia budowlane jest egzamin ustny.

Podczas tego egzaminu wymagana jest nie tylko znajomość przepisów, ale także poddawana jest ocenie praktyczna wiedza związaną z realizacją procesów budowlanych.

W skład Komisji Egzaminacyjnej wchodzi Przewodniczący Komisji , Sekretarz, który dokumentuje przebieg egzaminu oraz Członkowie Zespołu. Coraz częstszym zjawiskiem jest nagrywanie egzaminu za pomocą rejestratorów dźwięku. Zwykle Komisja Egzaminacyjna liczy od 3 do 5ciu osób i składa się z osób posiadających uprawnienia budowlane danej specjalności, kierunkowe wykształcenie oraz z osoby posiadającej wykształcenie prawnicze.

Egzamin ustny przeprowadzany jest przeważnie w Okręgowych Izbach Inżynierów Budownictwa do kilku dni po egzaminie pisemnym i trwać może do 2ch tygodni. Zwyczajowo kolejność zdawania ustalana jest alfabetycznie wg. nazwisk i wg. specjalności. Zwykle jako pierwsi egzaminowani są zdający ze specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Pytania egzaminacyjne przygotowywane są przez okręgową komisję kwalifikacyjną. Egzamin ustny odbywa się w turach- zdający podzieleni są na grupy.
Osoba egzaminowana losuje zestaw pytań, w którego skład wchodzi od 5 do 10 pytań z zakresu związanego z daną specjalnością i rodzajem uprawnień, o które się ubiega.
Czas przygotowania się do odpowiedzi to około 25 minut. Podczas tego czasu zdający może notować oraz korzystać z aktów prawnych, Eurokodów lub Polskich Norm. Odpowiedzi oceniane są punktami. Za każde pytanie można zdobyć od 0 do 5 pkt. Komisja Egzaminacyjna ma możliwość również zadawania pytań dodatkowych, tzw. pomocniczych.

Wyniki egzaminu podawane są po zakończeniu egzaminowania danej grupy.

Na stronie PIIB warto zapoznać się ze szczegółowym programem egzaminów na uprawnienia budowlane.

„UPRAWNIENIA BUDOWLANE – KOMPENDIUM WIEDZY”

Przygotujemy Cię do zdania egzaminu państwowego pisemnego jak i ustnego.

Program zgodny z wymogami PIIB

powtórka przed egzaminem

uprawnienia budowlane 2022

TYLKO U NAS :  Ucz się razem z ekspertami aż do dnia rozpoczęcia egzaminu !

Zarejestruj się . Egzamin juz 27 maja

Zacznij uczyć się w dowolnym momencie! 

Chcesz dołączyć do kursu ? A może masz do nas pytania?

Zapraszamy do kontaktu z nami. Nasi konsultanci i szkoleniowcy są do dyspozycji i chętnie doradzą jak i odpowiedzą na nurtujące pytania.

Zobacz kursy i SzkoleniaKontakt z nami