„Kosztorys inwestorski oraz odbiór robót budowlanych”

Zapraszamy na specjalistyczne szkolenie online 

N

zapoznasz się m.in. z dwoma nowymi rozporządzeniami wykonawczymi z 20 grudnia 2021 roku

N

zdobędziesz wiedzę bezpośrednio od specjalisty z wieloletnim doświadczeniem z branży budowlanej

N

otrzymasz materiały i zaświadczenie

q

UWAGA ! TO SZKOLENIE SIĘ JUŻ ZAKOŃCZYŁO

Kosztorys inwestorski oraz odbiór robót budowlanych wg nowych rozporządzeń do ustawy prawo zamówień publicznych

r

Nowe, dotyczące budownictwa, rozporządzenia wykonawcze Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku do ustawy Prawo zamówień publicznych

Szkolenie skierowane jest do:

N

osób odpowiedzialnych za weryfikację kosztorysów inwestorskich

N

osób odpowiedzialnych za opracowanie kosztorysów inwestorskich

N

osób odpowiedzialnych za odbiór kosztorysów inwestorskich

N

osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

N

spółdzielni mieszkaniowych, miejskich zarządów budynków, deweloperów

N

generalnych wykonawców robót budowlanych oraz inwestorów

N

organów administracji samorządowej

PROGRAM SZKOLENIA :

CZĘŚĆ I

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

1. Czy rezygnacja z określania celu jaki ma spełniać kosztorys inwestorski i wycena PF-U ma znacznie praktyczne ?
2. Definicje prawie bez zmian
3. Utrzymany prymat uproszczonej metody kosztorysowania, kalkulacje szczegółowe jako uzupełnienie
4. Formuły obliczeniowe – prawie nic się nie zmieniło
5. Analiza indywidualna nakładów RMS – czy to jest realne ?
6. Formalna zawartość kosztorysu inwestorskiego
7. Wycena PF-U, wartość robót budowlanych i wartość prac projektowych
8. Nowa, bardzo rozbudowana tabela nr 2 dla obiektów o złożonej funkcji użytkowej
9. Przepisy przejściowe

CZĘŚĆ II

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

1. Definicje prawie bez zmian, ale lepiej pogrupowane
2. Dopuszczenie formy elektronicznej dokumentacji projektowej
3. Kontrowersyjna utrzymanie w składzie dokumentacji projektowej całego projektu budowlanego – możliwe negatywne konsekwencje
4. Znika informacja do planu BIOZ – wreszcie poprawiono błąd sprzed 17 lat
5. Przedmiar robót bez zmian, ale wreszcie ma on swojego autora
6. Dyskusyjny par. 9 rozporządzenia – czy uwzględniać w przedmiarze roboty tymczasowe ?
7. STWiORB – zmiany jedynie stylistyczne
8. PF-U – zostaje jak było
9. Przepisy przejściowe

WYKŁADOWCA: 

Wybitny specjalista i doświadczony wykładowca. Ukończył studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, a w 1982 roku obronił pracę doktorską. Autor lub współautor wielu publikacji oraz programów szkoleniowych z zakresu prawa budowlanego. Prowadzi  liczne szkolenia z zakresu procesu inwestycyjnego.

Przez 26 lat był pracownikiem naukowo – dydaktycznym Politechniki Warszawskiej. Posiada uprawnienia budowlane, zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uprawniające do prowadzenia robót budowlanych przy obiektach zabytkowych jest rzeczoznawcą budowlanym z listy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zapisz się na szkolenie! Skorzystaj z formularza

p
W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnieniem formularza prosimy o kontakt z nami pod numerem tel.: (+48) 721 212 186 – lub pobranie i wpełnienie Karty Zgłoszenia i przesłanie jej drogą mailową do nas na adres: biuro@sbm-szkolenia.pl

Uczestnik

Podaj niezbędne dane kontaktowe. Nasi konsultanci skontaktują się z Tobą drogą mailową w celu przekazania danych dostępowych do webinaru online.

Uwagi

Jeżeli chcesz przekazać nam dodatkowe informacje odnośnie uczestnictwa prosimy o wypełnienie poniższego pola z treścią wiadomości.

Osoba zgłaszająca

Do osoby zgłaszającej będą wysyłane wszelkie informacje organizacyjne związane ze szkoleniem.

Nabywca

Wypełnij dane podmiotu, który dokonuje rezerwacji szkolenia na który zostanie wystawiona faktura.

Dane do faktury

Prosimy o wypełnienie tej sekcji formularza jeżeli faktura będzie wystawiona na podmiot inny niż
Wybierz "Tak" jeśli udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych. Wtedy cena szkolenia może być zwolniona z VAT.

Dane Uczestników

Podaj niezbędne dane osób, które będą uczestnikami szkolenia. Nasi konsultanci skontaktują się z uczestnikami drogą mailową w celu przekazania danych do logowania do webinaru.

Uwagi

Jeżeli chcesz przekazać nam dodatkowe informacje odnośnie uczestnictwa prosimy o wypełnienie poniższego pola.

Chcesz dołączyć do szkolenia! A może masz do nas pytania?

Zapraszamy do kontaktu z nami. Nasi konsultanci i szkoleniowcy są do dyspozycji i chętnie doradzą przy wyborze odpowiedniego szkolenia i odpowiedzą na nurtujące pytania.

Zobacz SzkoleniaKontakt z nami