„Kurs przygotowujący do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie”

Propozycja dedykowana dla inżynierów budownictwa oraz studentów ostatniego roku studiów I lub II stopnia na kierunku budownictwo oraz kierunkach pokrewnych

N

jeżeli nie ukończyłeś(łaś) 30 roku życia, jesteś osobą bezrobotną, poszukującą pracy - możesz ubiegać się o dofinansowanie kursu w PUP (Powiatowy urząd pracy)

N

na kursie m.in. zdobędziesz/pogłębisz wiedzę inżynierską

N

Jesteśmy wpisani w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych WUP w Warszawie pod nr 2.14/00217/2020

N

zapewniamy materiały i zaświadczenie

Kurs przygotowujący do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Propozycja dedykowana dla inżynierów budownictwa oraz studentów ostatniego roku studiów I lub II stopnia na kierunku budownictwo  oraz kierunkach pokrewnych

zapytaj o termin

A

Szukasz profesjonalnego kursu online? Jesteś osobą bezrobotną do 30 roku życia?

A

Złóż wniosek w PUP (powiatowym urzędzie pracy) o przyznanie bonu szkoleniowego

„wg. informacji z Departamentu Rynku Pracy należy złożyć wniosek o skierowanie na szkolenie wybrane z oferty rynkowej – wówczas należy uzasadnić celowość szkolenia; koszt takiego szkolenia urząd pracy finansuje do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia, a jeśli koszt jest wyższy, osoba skierowana na szkolenie pokrywa różnicę z własnych środków.”

A

Jak można uzyskać bon szkoleniowy?

„Bon szkoleniowy przyznaje starosta (a ściślej mówiąc działający w imieniu starosty powiatowy urząd pracy) na wniosek osoby bezrobotnej. Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania oraz uprawdopodobnienia przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Termin ważności bonu szkoleniowego określa starosta.”

(źródło: https://warszawa.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/podnoszenie-kwalifikacji/szkolenia-i-bony-szkoleniowe)

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ

721 212 186  lub  737 337 284

Kurs skierowany jest do :

N

Osób do 30 roku życia

N

Studentów ostatniego roku studiów I lub II stopnia na kierunku budownictwo oraz kierunkach pokrewnych

N

Osób, które planują ubiegać się o uprawnienia budowlane

N

Osób bezrobotnych, jak i wracających na rynek pracy

N

Inżynierów budownictwa - kierowników budów, kierowników robót, architektów, projektantów

Program nauczania obejmuje 112 godzin wykładów i sesji, w tym :

 1. Prawo budowlane + akty wykonawcze – pod kątem pytań egzaminacyjnych na uprawnienia budowlane
 2. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki
 3. Akty prawne w następującym zakresie ( normalizacja, wyroby budowlane, geodezja, zagospodarowanie przestrzenne, geotechnika, dozór techniczny, Prawo zamówień publicznych)
 4. BHP i inspekcja pracy
 5. Przepisy przeciwpożarowe
 6. Prawo budowlane – analiza zmian 2020-2022
 7. Roboty budowlane przy obiektach zabytkowych
 8. Projekt budowlany po nowelizacji prawa budowlanego
 9. Podstawy kosztorysowania robót budowlanych
 10. Indywidualny trening kompetencji miękkich

CEL KURSU

 • ugruntowanie i zaktualizowanie zdobytej już wiedzy,

 • podwyższenie kompetencji,

 • łatwiejszy start na rynku pracy,

 • wzmocnienie przewagi konkurencyjnej.

Szkolenia dla inżynierów budownictwa i nie tylko!

Zastanawiasz się, dlaczego warto zdecydować się na kurs przygotowujący do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie? Wyobraź sobie, że cała wiedza, którą posiadasz, zostaje uporządkowana i utrwalona, dzięki czemu pewniej wkraczasz na rynek pracy i deklasujesz konkurencję. Taki scenariusz czeka na Ciebie, gdy ukończysz szkolenia dla inżynierów budownictwa organizowane w SBM CSU.

Samodzielne stanowisko w budownictwie wiąże się z decyzyjnością, prestiżem, wysokim wynagrodzeniem, ale i odpowiedzialnością. Dlatego program nauczania zakłada opanowanie branżowych aktów prawnych m.in. zmienionego Prawa budowlanego, przepisów BHP, jak i warunków technicznych Oprócz tego opanujesz również niezbędne kompetencje miękkie, które pomogą Ci właściwie zarządzać swoją pracą i komunikować się w efektywny, ale asertywny sposób. Szkolenie skierowane jest zarówno do studentów kończących I lub II stopień studiów, inżynierów budownictwa, a także osób bezrobotnych, które wracają na rynek pracy. Tak kompleksowy kurs to również świetna forma przygotowania się do egzaminu na uprawnienia budowlane. Zapisz się już dziś i poszerzaj swoje kompetencje pod okiem ekspertów i praktyków z branży.

WYKŁADOWCY:

Współpracujemy tylko z zespołem wybitnych dydaktyków, praktyków i ekspertów w swoich dziedzinach, dlatego gwarantujemy najwyższą jakość dydaktyczną i merytoryczną.

Zgodnie ze statutem SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego została powołana Rada Programowa , której członkowie to uznani eksperci, wybitni dydaktycy od wielu lat związani z pracą na rzecz pogłębiania wiedzy i umiejętności kadry menedżerskiej różnych szczebli oraz kadry inżynierskiej, w szczególności z branży budowlanej, architektonicznej i nieruchomościowej, zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym.

Jesteśmy wpisani w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych WUP w Warszawie pod nr 2.14/00217/2020 

Zapisz się na kurs! Skorzystaj z formularza

p
W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnieniem formularza prosimy o kontakt z nami pod numerem tel.: (+48) 721 212 186 – lub pobranie i wpełnienie Karty Zgłoszenia i przesłanie jej drogą mailową do nas na adres: biuro@sbm-szkolenia.pl

Uczestnik

Podaj niezbędne dane kontaktowe. Nasi konsultanci skontaktują się z Tobą drogą mailową w celu przekazania danych dostępowych do webinaru online.

Uwagi

Jeżeli chcesz przekazać nam dodatkowe informacje odnośnie uczestnictwa prosimy o wypełnienie poniższego pola z treścią wiadomości.

Osoba zgłaszająca

Do osoby zgłaszającej będą wysyłane wszelkie informacje organizacyjne związane ze szkoleniem.

Nabywca

Wypełnij dane podmiotu, który dokonuje rezerwacji szkolenia na który zostanie wystawiona faktura.

Dane do faktury

Prosimy o wypełnienie tej sekcji formularza jeżeli faktura będzie wystawiona na podmiot inny niż
Wybierz "Tak" jeśli udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych. Wtedy cena szkolenia może być zwolniona z VAT.

Dane Uczestników

Podaj niezbędne dane osób, które będą uczestnikami szkolenia. Nasi konsultanci skontaktują się z uczestnikami drogą mailową w celu przekazania danych do logowania do webinaru.

Uwagi

Jeżeli chcesz przekazać nam dodatkowe informacje odnośnie uczestnictwa prosimy o wypełnienie poniższego pola.

Chcesz dołączyć do szkolenia! A może masz do nas pytania?

Zapraszamy do kontaktu z nami. Nasi konsultanci i szkoleniowcy są do dyspozycji i chętnie doradzą przy wyborze odpowiedniego szkolenia i odpowiedzą na nurtujące pytania.

Zobacz SzkoleniaKontakt z nami