KURS „Świadectwa charakterystyki energetycznej”

Zapraszamy na specjalistyczny kurs  – wybierz termin

N

zdobędziesz wiedzę i umiejętności praktyczne

N

otrzymasz zaświadczenie ukończenia szkolenia

N

otrzymasz komplet materiałów drogą elektroniczną

s

UWAGA !

Świadectwa charakterystyki energetycznej

w świetle obowiązujących i planowanych przepisów

KURS :  TEORIA + PRAKTYKA

terminy do wyboru poniżej

 

Koszt uczestnictwa – 1200 zł netto / 1476 zł brutto

 

Kurs składa się z 2ch części. Szczegółowy program - niżej na tej stronie.

 • I część – część teoretyczna, wprowadzająca  –  4 godziny
 • II część – praktyczne warsztaty wykonywania świadectw energetycznych  – 7 godzin

WYBIERZ FORMUŁĘ I TERMIN KURSU:

q

Kurs w formie e-learningu - wygoda i elastyczność

 • Dostęp do platformy szkoleniowej na 4 dni !
 • Termin od 13 do 16 czerwca 2024r. (czw-nd)
 • Część teoretyczna + praktyczne warsztaty wykonywania świadectw energetycznych
q

Kurs w formie e-learningu - wygoda i elastyczność

 • Dostęp do platformy szkoleniowej na 4 dni !
 • Termin od 20 do 23 czerwca 2024r. (czw-nd)
 • Część teoretyczna + praktyczne warsztaty wykonywania świadectw energetycznych
q

Kurs w formie e-learningu - wygoda i elastyczność

 • Dostęp do platformy szkoleniowej na 4 dni !
 • Termin od 27 do 30 czerwca 2024r. (czw-nd)
 • Część teoretyczna + praktyczne warsztaty wykonywania świadectw energetycznych
q

Kurs w formie e-learningu - wygoda i elastyczność

 • Dostęp do platformy szkoleniowej na 4 dni !
 • Termin od 04 do 07 lipca 2024r. (czw-nd)
 • Część teoretyczna + praktyczne warsztaty wykonywania świadectw energetycznych
q

Kurs w formie e-learningu - wygoda i elastyczność

 • Dostęp do platformy szkoleniowej na 4 dni !
 • Termin od 11 do 14 lipca 2024r. (czw-nd)
 • Część teoretyczna + praktyczne warsztaty wykonywania świadectw energetycznych
q

Kurs w formie e-learningu - wygoda i elastyczność

 • Dostęp do platformy szkoleniowej na 4 dni !
 • Termin od 18 do 21 lipca 2024r. (czw-nd)
 • Część teoretyczna + praktyczne warsztaty wykonywania świadectw energetycznych
q

Kurs w formie e-learningu - wygoda i elastyczność

 • Dostęp do platformy szkoleniowej na 4 dni !
 • Termin od 25 do 28 lipca 2024r. (czw-nd)
 • Część teoretyczna + praktyczne warsztaty wykonywania świadectw energetycznych

Nie znalazłeś powyżej dogodnego terminu kursu w formie e-learningu ? Napisz do nas: biuro@sbm-szkolenia.pl , a my znajdziemy dla Ciebie czas!

 • Dostęp do platformy szkoleniowej na 4 dni !
 • Termin ustalony indywidualnie !
 • Część teoretyczna + praktyczne warsztaty wykonywania świadectw energetycznych
 • Napisz do nas : biuro@sbm-szkolenia.pl . Po otrzymaniu maila , skontaktujemy się, aby ustalić  termin kursu.

PROGRAM KURSU „ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ” :

Część I – TEORETYCZNA 

 • Celem części teoretycznej kursu jest przekazanie uczestnikom fachowej wiedzy popartej praktycznymi przykładami niezbędnymi do poprawnego sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

1.Ustawa z dnia 7 października 2022 r o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane.

 • Omówienie i cel wprowadzonych zmian,
 • Nowe obowiązki certyfikatorów energetycznych.

2.Przepisy towarzyszące, związane z regulacjami w zakresie sporządzania charakterystyk energetycznych, audytów energetycznych oraz świadectw charakterystyki energetycznej.

 • Przegląd aktów prawnych,
 • Projekt rozporządzenia w sprawie świadectw energetycznych,
 • Materiały dodatkowe.

3.Informacje praktyczne przy wykonywaniu świadectw charakterystyki energetycznej

 • Kategoryzacja zasobów mieszkaniowych na potrzeby bilansu energetycznego,
 • Długoletnia strategia renowacji budynków do roku 2050.

4.Przykłady świadectw charakterystyki energetycznej, uwzględniając m.in.:

 • Wpływ danych wejściowych,
 • Najczęstsze błędy w świadectwach,
 • Wartość rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP.

Część II – PRAKTYCZNA – kurs praktyczny 

 • Celem części praktycznej kursu jest nabycie przez uczestników umiejętności samodzielnego wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Programy do wykonywania Świadectw charakterystyki energetycznej – przegląd rynku
 2. Wprowadzenie do programu ArCADia TermoCAD
 3. Omówienie głównych funkcji i opcji programu.
 4. Opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego (bez chłodzenia) przy użyciu programu ArCADia TermoCAD.
 5. Opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku biurowego przy użyciu programu ArCADia TermoCAD
 6. Eksport i wprowadzanie świadectwa charakterystyki energetycznej do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynku

* Uczestnicy otrzymają możliwość skorzystania z darmowej 28-dniowej licencji programu ArCaDia. 

* Nasze kursy odbywają się na platformie szkoleniowej opartej na przeglądarce internetowej. Do uczestnictwa niezbędne jest jedynie posiadanie aktualnej przeglądarki (polecana to Chrome, Safari) z dostępem do stabilnego Internetu. Kurs jest dostępny również dla urządzeń mobilnych (np. tablety).

* Aby w pełni skorzystać ze szkolenia warsztatowego, zalecamy posiadanie komputera z 2 ekranami lub 2 laptopów/tablet+laptop.
Jeden posłuży do monitorowania czynności wykonywanych przez wykładowcę, natomiast drugi do wykonywania ćwiczeń na zainstalowanym programie.

  wykładowca :

  Ekspert SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego, posiada tytuł Executive MBA, jest absolwentem Politechniki Śląskiej oraz IAE Aix-Marseille Université przy współpracy z Gdańską Fundacją Kształcenia Managerów.

  Posiada licencję zawodową Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości oraz uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń. Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.

  Jest to przede wszystkim praktyk zarządzania projektami budowlanymi, z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w branży projektowej. Zarządzał szeregiem strategicznych projektów oraz postępowań administracyjnych, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Zajmował się także przygotowywaniem inwestycji developerskich.
  W ramach swojej obecnej działalności zawodowej, prowadzi nowoczesne, wielobranżowe biuro projektowe. Ponadto współpracuje z przedsiębiorcami przy pozyskiwaniu gruntów na określone cele.

  Posiada kompleksową wiedzę – od etapu pozyskania nieruchomości gruntowej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie ukończonej inwestycji.
  Jest osobą otwartą, komunikatywną, lubiącą dzielić się wiedzą i doświadczeniem, dlatego też prowadzi szkolenia, warsztaty i seminaria z zakresu Prawa budowlanego, Zarządzania projektem budowlanym, Cyfryzacji w budownictwie, Sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

   

  Kurs online „Świadectwa charakterystyki energetycznej” skierowany jest do:

  N

  osób, które ukończyły odpowiedni kierunek studiów określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków i są zainteresowane sporządzaniem świadectw charakterystyki energetycznej budynków oraz lokali mieszkalnych

  Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza osoba wpisana do wykazu w centralnym rejestrze prowadzonym przez Ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Według przepisów:

  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;

  ukończyła:

  • studia wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera, albo
  • studia wyższe inne niż wymienione w lit. a oraz studia podyplomowe, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii,
  N

  osób, które posiadają uprawnienia budowlane, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, tj. w specjalnościach:

  • architektonicznej,
  • konstrukcyjno-budowlanej,
  • inżynieryjnej:
   • mostowej,
   • drogowej,
   • kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,
   • kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym,
   • hydrotechnicznej,
   • wyburzeniowej;
  • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
   • telekomunikacyjnych,
   • cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
   • elektrycznych i elektroenergetycznych.

  ATUTY SBM CENTRUM SZKOLENIA USTAWICZNEGO

  Rada Programowa

  • Do głównych zadań Rady Programowej należy wsparcie SBM CSU w poprawnym przygotowaniu szkoleń i kursów, zarówno pod względem organizacyjnym jak i dostosowania programu oraz doboru kadry dydaktycznej. Więcej : https://sbm-szkolenia.pl/rada-programowa/

  Zaufanie i rzetelność

  • Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych – RIS: 2.14/00217/2020

  Indywidualne podejście i dostępność

  • Staramy się dostosować do możliwośći i potrzeb naszych uczestników. Pracujemy od poniedziałku do piątku od 09:00 – 17:00, jednak potrafimy odpisać na sms nawet wieczorami i w weekendy. Kontakt do nas : (+48) 721 212 186 lub (+48) 737 337 284

  Płatność po szkoleniu dla sektora publicznego

  • Odroczone terminy płatności dla sektora publicznego. Faktura wystawiana w dniu szkolenia.

  Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

  W jaki sposób zapisać się na kurs ?

  Na kurs można zgłosić się poprzez wypełnienie formularza lub wypełnienie karty zgłoszenia i odesłanie na biuro@sbm-szkolenia.pl Formularz jak i karta zgłoszenia znajdują się na dole strony.

  Czy moje zgłoszenie dotarło i czy jestem zapisany/a na szkolenie/kurs?

  Zgłaszając się poprzez e-formularz system wygeneruje automatyczne potwierdzenie, które pojawi się na ekranie. Dodatkowo, za każdym razem, zgłoszenie potwierdzane jest przez naszego konsultanta. Otrzymasz wiadomość na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

  Czy wystawiacie Faktury VAT?

  Tak. Wypełnij formularz dla firm. W odpowiedzi otrzymasz potwierdzenie przyjęcia na szkolenie oraz do 2ch dni roboczych fakturę pro-forma. W dniu kursu wystawimy i prześlemy Fakturę.

  Czy mogę wziąć udział w szkoleniu/kursie jako osoba prywatna?

  Tak. Prosimy o wypełnienie formularza dla osób prywatnych. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na listę uczestników, otrzymasz od nas dokument na podstawie którego możesz dokonać płatności za szkolenie/kurs na konto bankowe z dopiskiem: data lub nazwa szkolenia/imię i nazwisko uczestnika

  Bank PKO BP S.A: 69 1020 1185 0000 4202 0303 4063  BIC SWIFT: BPKOPLPW

  Czy do uczestnictwa w kursie online jest wymagana instalacja dodatkowego oprogramowania?

  Szkolenia odbywają się na platformie opartej na przeglądarce internetowej. Do uczestnictwa w szkoleniach niezbędne jest posiadanie aktualnej przeglądarki (polecana to Chrome) z dostępem do Internetu. Szkolenie jest dostępne również dla urządzeń mobilnych (smartfony,tabety itp.).

  Uczestnicy kursu otrzymają link do zainstalowania programu ArCaDia- darmowa 28-dniowa licencja programu ArCaDia.

  Wskazówka: Aby w pełni skorzystać ze szkolenia warsztatowego, zalecamy posiadanie komputera z 2 ekranami lub 2 laptopów/tablet+laptop. Jeden posłuży do monitorowania czynności wykonywanych przez wykładowcę, natomiast drugi do wykonywania ćwiczeń na zainstalowanym programie.

  Co zawiera opłata za kurs?
  • udział w profesjonalnie przygotowanym kursie 
  • w pełni zrealizowany program kursu
  • zaświadczenie ukończenia specjalistycznego kursu
  • autorskie, obszerne materiały szkoleniowe
  • 28-dniową darmową licencję programu ArCaDia
  • opiekę poszkoleniową – mozliwość zadawania pytań do miesiąca od zakończenia szkolenia
  Czy w trakcie szkolenia/kursu jest możliwość zadawania pytań wykładowcy? Czy sobie poradzę?

  Tak. Uczestnicy mają możliwość zadawania pytań wykładowcy poprzez czat przez cały czas trwania szkolenia. Wykładowca odpowiada na pytania po zakończeniu omawianego działu. Można również dołączyć do rozmowy poprzez uzycie mikrofonu. Obsługa platformy szkoleniowej jest bardzo prosta i intuicyjna. 

  Czy po ukończeniu szkolenia otrzymam zaświadczenie?

  Tak. Po ukończeniu każdego naszego szkolenia Uczestnik otrzymuje zaświadczenie w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail. Istnieje również możliwość otrzymania zaświadczenia w formie tradycyjnej po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem.

  Czy możliwa jest zmiana uczestnika po potwierdzeniu wpisania na listę uczestników?

  Tak. Prześlij do nas na biuro@sbm-szkolenia.pl do 2ch dni roboczych przed planowaną datą szkolenia informację z danymi nowego uczestnika.

  Czy można zrezygnować z udziału w szkoleniu/kursie, pomimo wysłanego zgłoszenia?

  Tak. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu/kursie wymaga formy pisemnej. Rezygnację należy przesłać na adres e-mail biuro@sbm-szkolenia.pl nie później niż 3 dni robocze przed zaplanowanym terminem szkolenia/kursu w godzinach pracy biura. Pełny regulamin znajduje się w zakładce : https://sbm-szkolenia.pl/regulamin/

   Zapisz się na KURS! Skorzystaj z formularza

   p

   W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnieniem formularza prosimy o kontakt z nami pod numerem tel.: (+48) 721 212 186 – lub pobranie i wpełnienie Karty Zgłoszenia i przesłanie jej drogą mailową do nas na adres: biuro@sbm-szkolenia.pl

   Uczestnik

   Podaj niezbędne dane kontaktowe. Nasi konsultanci skontaktują się z Tobą drogą mailową w celu przekazania danych dostępowych do webinaru online.

   Uwagi

   Jeżeli chcesz przekazać nam dodatkowe informacje odnośnie uczestnictwa prosimy o wypełnienie poniższego pola z treścią wiadomości.

   Osoba zgłaszająca

   Do osoby zgłaszającej będą wysyłane wszelkie informacje organizacyjne związane ze szkoleniem.

   Nabywca

   Wypełnij dane podmiotu, który dokonuje rezerwacji szkolenia na który zostanie wystawiona faktura.

   Dane do faktury

   Prosimy o wypełnienie tej sekcji formularza jeżeli faktura będzie wystawiona na podmiot inny niż
   Wybierz "Tak" jeśli udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych. Wtedy cena szkolenia może być zwolniona z VAT.

   Dane Uczestników

   Podaj niezbędne dane osób, które będą uczestnikami szkolenia. Nasi konsultanci skontaktują się z uczestnikami drogą mailową w celu przekazania danych do logowania do webinaru.

   Uwagi

   Jeżeli chcesz przekazać nam dodatkowe informacje odnośnie uczestnictwa prosimy o wypełnienie poniższego pola.

   Chcesz dołączyć do szkolenia! A może masz do nas pytania?

   Zapraszamy do kontaktu z nami. Nasi konsultanci i szkoleniowcy są do dyspozycji i chętnie doradzą przy wyborze odpowiedniego szkolenia i odpowiedzą na nurtujące pytania.

   Zobacz SzkoleniaKontakt z nami