„SAMOWOLE BUDOWLANE ORAZ odstępstwa od warunków POZWOLENIa NA BUDOWĘ       po nowelizacji Prawa budowlanego 2020”

Zapraszamy na specjalistyczne interaktywne szkolenie online

N

na szkoleniu zostaną omówione nowe, całkowicie zmienione zasady postępowania w sprawie samowoli budowlanych

N

podczas szkolenia będziesz mieć możliwość zadawania pytań a nasz ekspert odpowie na nie podczas bloku przeznaczonego na dyskusję z uczestnikami

N

zdobędziesz wiedzę bezpośrednio od specjalisty z wieloletnim doświadczeniem z branży budowlanej

Nowe, całkowicie zmienione zasady postępowania w sprawie samowoli budowlanych oraz kolejna duża modyfikacja w zakresie istotnych i nieistotnych odstępstw od warunków pozwolenia na budowę

 

16 listopada 2020
12:00 do 15:00

Specjalistyczne szkolenie - samowole budowlane oraz odstępstwa od warunków pozwolenia na budowę po nowelizacji Prawa budowlanego 2020

Koszt uczestnictwa – 225 zł

Cena szkolenia zwolniona z podatku VAT

WYKŁADOWCA: DR INŻ. JERZY DYLEWSKI

Wybitny specjalista i doświadczony wykładowca. Ukończył studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, a w 1982 roku obronił pracę doktorską. Autor lub współautor wielu publikacji oraz programów szkoleniowych z zakresu prawa budowlanego. Prowadzi  liczne szkolenia z zakresu procesu inwestycyjnego dla samorządu zawodowego, stowarzyszeń naukowo-technicznych i wielu prywatnych firm szkoleniowych.

Przez 26 lat był pracownikiem naukowo – dydaktycznym Politechniki Warszawskiej. Posiada uprawnienia budowlane, zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uprawniające do prowadzenia robót budowlanych przy obiektach zabytkowych jest rzeczoznawcą budowlanym z listy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Prowadzi również własną firmę projektowo-ekspercką Biuro Ekspertyz Budowlanych „Rzeczoznawca”. Aktualnie jest głównym specjalistą ds. zamówień publicznych w Sądzie Najwyższym.

Szkolenie skierowane jest do:

N

urzędu nadzoru budowlanego

N

nadzoru technicznego oraz nadzoru administracyjno-budowlanego

N

organów administracji samorządowej

N

generalnych wykonawców robót budowlanych oraz inwestorów

N

osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (projektanci, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, kierownicy budów, architekci i rzeczoznawcy)

N

zarządców oraz właścicieli nieruchomości

N

spółdzielni mieszkaniowych, miejskich zarządów budynków, deweloperów

PROGRAM SZKOLENIA 

Chcesz dołączyć do szkolenia! A może masz do nas pytania?

Zapraszamy do kontaktu z nami. Nasi konsultanci i szkoleniowcy są do dyspozycji i chętnie doradzą przy wyborze odpowiedniego szkolenia i odpowiedzą na nurtujące pytania.
Zobacz SzkoleniaKontakt z nami