Interaktywne SZKOLENIE „Prawo wodne 2020”

Zapraszamy na interaktywne szkolenie online z wykorzystaniem platformy ClickMeeting.
N

dowiesz się jakie zmiany w prawie wodnym zostały wprowadzone

N

podczas szkolenia będziesz mieć możliwość zadawania pytań

N

zdobędziesz wiedzę bezpośrednio od specjalisty z wieloletnim doświadczeniem

q

UWAGA ! TO SZKOLENIE SIĘ JUŻ ZAKOŃCZYŁO

prawo wodne
nowelizacja 2020

r

W dniu 14 października 2019 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Zmiany dotyczą m.in. postępowań w sprawie pozwoleń i zgód wodnoprawnych oraz przepisów dotyczących finansowania niektórych zadań administracji wodnej.

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z aktualnymi regulacjami prawnymi i podstawowymi rozwiązaniami systemowymi prawa wodnego, w tym w szczególności:

N

zmian praw własności i praw własnościowych do wód i gruntów pod wodami (wody publiczne, wody stojące melioracje wodne, stawy rybne, prawa i obowiązki właścicieli nieruchomości),

N

zarządzanie i organizacja administrowania wodami (zasady korzystania i usługi wodne, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – struktura organizacyjna, zakres kompetencji (decyzji), wydawanie zgód wodnoprawnych – pozwolenia wodnoprawne, ocena wodnoprawna i zgłoszenie wodnoprawne, prawa i obowiązki jednostek samorządów terytorialnych),

N

opłaty jako centralny element nowego systemu (rodzaje opłat, opłaty stałe i zmienne, opłaty jednostkowe, przykłady obliczeń różnych form opłat za usługi wodne, w tym m.in. za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, wód pochodzących z odwodnień gruntów w granicach miast, opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej),

Szkolenie skierowane jest do:

N

przedsiębiorców i inwestorów

N

administracji publicznej

N

zarządców nieruchomości

N

rzeczoznawców majątkowych

N

pracowników firm konsultingowych

Chcesz dołączyć do szkolenia! A może masz do nas pytania?

Zapraszamy do kontaktu z nami. Nasi konsultanci i szkoleniowcy są do dyspozycji i chętnie doradzą przy wyborze odpowiedniego szkolenia i odpowiedzą na nurtujące pytania.

Zobacz SzkoleniaKontakt z nami