Szkolenie online „Reforma systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego”

Zapraszamy na szkolenie online

N

zdobędziesz wiedzę bezpośrednio od eksperta

N

otrzymasz materiały i zaświadczenie

q

UWAGA ! TO SZKOLENIE SIĘ JUŻ ZAKOŃCZYŁO

Reforma systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego

Analiza zmian okiem praktyka

r

Przyznajemy punkty dla rzeczoznawców majątkowych w ramach doskonalenia zawodowego

Szkolenie online skierowane jest do :

N

Przedstawicieli gmin, starostw powiatowych, urzędów miast

N

Pracowników wydziałów planowania przestrzennego, budownictwa, architektury i nieruchomości

N

Przedstawicieli firm działających w branży budowlanej

N

Pracowników instytucji bankowych finansujących nabywanie nieruchomości

N

Przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych

N

Zarządców nieruchomości oraz pracowników biur pośrednictwa nieruchomości

N

Rzeczoznawców majątkowych

N

Wszystkich osób uczestniczących w procesie inwestycyjnym

PROGRAM SZKOLENIA :

CZĘŚĆ I –jak było do 24 września bieżącego roku

1. Procedury urbanistyczne jako etap wstępny procesu budowanego
2. Krótki przegląd zmian ustawy PiZP wprowadzonych do września 2023 roku
3. Generalne założenia lokalizacji nowych inwestycji budowlanych wg ustawy PiZP – czy są one zgodne z powszechnymi oczekiwaniami inwestorów budowlanych ?
4. Podstawowe definicje ustawy, ich praktyczne znaczenie i korelacja z definicjami innych powiązanych ustaw i aktów wykonawczych
5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako podstawa „ładu przestrzennego”
6. Dlaczego ciągle tak dużo terenów nie jest objęte planami miejscowymi ?
7. Rodzaje terenów dla których uchwalenie planu miejscowego jest obowiązkowe
8. Dwuetapowa procedura uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
–  Bilansowanie terenów przeznaczanych pod nową zabudowę
–  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
–  Rozporządzenie wykonawcze dotyczące zakresu i skali projektu planu miejscowego
–  Wnoszenie wniosków i uwag do projektów studium i planu, dopuszczenie elektronicznej formy ich składania, nowe zasady ich publicznej dyskusji
–  Koszty bezpośrednie sporządzenia planu
9. Ewentualne skutki finansowe uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – odpowiedzialność materialna gminy za obniżenie wartości nieruchomości i ewentualny dochód z opłaty planistycznej
10. Uchwała krajobrazowa – pomysł z okresu jesieni 2015 roku, problem kar za nielegalne reklamy
11 Miejscowy plan rewitalizacji jako szczególna forma planu miejscowego – czyli coś za coś …
12. Podstawowe informacje o planowaniu przestrzennym na poziomie wojewódzkim
13. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, kiedy konieczne jest jej uzyskanie?
14 Dwie wersje szczegółowe decyzji o WZiZT – pojęcie celu publicznego wg ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami
–  Procedura uzyskiwania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – skład wniosku, organ właściwy do jej wydania, procedura opiniodawcza, strony postępowania administracyjnego, terminy odnośnie możliwego zawieszenia postępowania
–  Procedura uzyskiwania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – skład wniosku, organ właściwy do jej wydania, procedura opiniodawcza, strony postępowania administracyjnego, nowe, zmienione w 2023 roku terminy odnośnie możliwego zawieszenia postępowania
–  Konieczne do spełnienia przesłanki umożliwiające wydanie decyzji o warunkach zabudowy i możliwość jej przeniesienia na inny podmiot
–  Warunki zabudowy dla realizacji wg „Polskiego Ładu” – czy czasem nie było to wprowadzenie bezładu ?
–  Jak długo decyzja o warunkach zabudowy jest możliwa do wykorzystania przy staraniu się o pozwolenie na budowę ?
15. Rejestry zbiorów danych przestrzennych

CZĘŚĆ II – co się zmieniło, czyli wprowadzona 24 września nowelizacja z 7 lipca 2023

16. Generalna reforma przepisów urbanistycznych – zmieniło się prawie wszystko
–  Liczne nowe definicje ustawowe
–  Szeroka partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym
–  Plan ogólny gminy zamiast studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
–  Zmienione zasady uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
–  Zintegrowany plan inwestycyjny jako szczególna forma planu miejscowego
–  Decyzja o warunkach zabudowy po reformie planowania przestrzennego – czy będzie trudniej ją uzyskać ?
17. Podsumowanie i dyskusja, pytania i odpowiedzi

ATUTY SBM CENTRUM SZKOLENIA USTAWICZNEGO

Rada Programowa

 • Do głównych zadań Rady Programowej należy wsparcie SBM CSU w poprawnym przygotowaniu szkoleń i kursów, zarówno pod względem organizacyjnym jak i dostosowania programu oraz doboru kadry dydaktycznej. Więcej : https://sbm-szkolenia.pl/rada-programowa/

Punkty dla rzeczoznawców majątkowych

 • 1 punkt za każde 2 godz. uczestnictwa w ukończonym szkoleniu, jednak nie więcej niż 6 punktów w danym okresie rozliczeniowym. Dowiesz się więcej: 721 212 186

Indywidualne podejście i dostępność

 • Staramy się dostosować do możliwośći i potrzeb naszych uczestników. Pracujemy od poniedziałku do piątku od 09:00 – 17:00, jednak potrafimy odpisać na sms nawet wieczorami i w weekendy. Kontakt do nas : (+48) 721 212 186 lub (+48) 737 337 284

Zaufanie i rzetelność

 • Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych – RIS: 2.14/00217/2020

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

W jaki sposób zapisać się na szkolenie ?

Na szkolenie można zgłosić się poprzez wypełnienie formularza lub wypełnienie karty zgłoszenia i odesłanie na biuro@sbm-szkolenia.pl Formularz jak i karta zgłoszenia znajdują się na dole tej strony.

Czy moje zgłoszenie dotarło i czy jestem zapisany/a na szkolenie?

Zgłaszając się poprzez e-formularz system wygeneruje automatyczne potwierdzenie, które pojawi się na ekranie. Dodatkowo, za każdym razem, zgłoszenie potwierdzane jest przez naszego konsultanta. Otrzymasz wiadomość na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

Czy wystawiacie Faktury VAT?

Tak. Wypełnij formularz dla firm. W odpowiedzi otrzymasz potwierdzenie przyjęcia na szkolenie oraz do 2ch dni roboczych fakturę pro-forma z odroczonym terminem płatności. W dniu kursu wystawimy i prześlemy Fakturę.

Czy mogę wziąć udział w szkoleniu jako osoba prywatna?

Tak. Prosimy o wypełnienie formularza dla osób prywatnych. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na listę uczestników, otrzymasz od nas dokument na podstawie którego możesz dokonać płatności za szkolenie na konto bankowe z dopiskiem: nazwa lub data szkolenia/imię i nazwisko uczestnika

Bank PKO BP S.A: 69 1020 1185 0000 4202 0303 4063  BIC SWIFT: BPKOPLPW

Czy przyznajecie punkty dla rzeczoznawców majątkowych?

Tak. Szkolenia i warsztaty dla rzeczoznawców w formie online organizowane mogą być między innymi przez firmy komercyjne. Liczba punktów przysługująca za szkolenie wg Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju (obecnie Ministerstwo Rozwoju i Technologii ) to 1 punkt za każde 2 godz. uczestnictwa w ukończonym szkoleniu lub kursie, jednak nie więcej niż 6 punktów w danym okresie rozliczeniowym. Potrzebujesz więcej informacji na ten temat? Napisz:  biuro@sbm-szkolenia.pl

Co zawiera opłata za szkolenie?
 • udział w profesjonalnie przygotowanym szkoleniu w czasie rzeczywistym
 • w pełni zrealizowany program szkolenia
 • zaświadczenie ukończenia specjalistycznego szkolenia
 • autorskie materiały szkoleniowe, bez lokowania produktu
 • opiekę poszkoleniową – mozliwość zadawania pytań do miesiąca od zakończenia szkolenia
Czy do uczestnictwa w szkoleniu online jest wymagana instalacja dodatkowego oprogramowania?

Nie. Nie jest konieczne instalowanie jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania. Szkolenia odbywają się na platformie ClickMeeting. Do uczestnictwa w szkoleniach niezbędne jest jedynie posiadanie aktualnej przeglądarki (polecana to Chrome) z dostępem do Internetu. Szkolenie jest dostępne również dla urządzeń mobilnych (smartfony,tabety itp.)

Czy w trakcie szkolenia jest możliwość zadawania pytań wykładowcy? Czy sobie poradzę?

Tak. Uczestnicy mają możliwość zadawania pytań wykładowcy poprzez czat przez cały czas trwania szkolenia. Wykładowca odpowiada na wybrane pytania po zakończeniu omawianego działu lub pod koniec szkolenia. Można również dołączyć do rozmowy poprzez uzycie mikrofonu. Obsługa jest bardzo prosta. Każdorazowo przed planowanym szkoleniem przesyłamy na adres e-mail skróconą instrukcję korzystania z platformy szkoleniowej.

Czy po ukończeniu szkolenia otrzymam zaświadczenie?

Tak. Po ukończeniu każdego naszego szkolenia Uczestnik otrzymuje zaświadczenie w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail. Istnieje również możliwość otrzymania zaświadczenia w formie tradycyjnej po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem.

Czy możliwa jest zmiana uczestnika po potwierdzeniu wpisania na listę uczestników?

Tak. Prześlij do nas na biuro@sbm-szkolenia.pl do 2ch dni roboczych przed planowaną datą szkolenia informację z danymi nowego uczestnika.

Czy można zrezygnować z udziału w szkoleniu, pomimo wysłanego zgłoszenia?

Tak. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wymaga formy pisemnej. Rezygnację należy przesłać na adres e-mail biuro@sbm-szkolenia.pl nie później niż 3 dni robocze przed zaplanowanym terminem szkolenia w godzinach pracy biura. Pełny regulamin znajduje się w zakładce : https://sbm-szkolenia.pl/regulamin/

  Zapisz się na szkolenie! Skorzystaj z formularza

  p
  W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnieniem formularza prosimy o kontakt z nami pod numerem tel.: (+48) 721 212 186 – lub pobranie i wpełnienie Karty Zgłoszenia i przesłanie jej drogą mailową do nas na adres: biuro@sbm-szkolenia.pl

  Uczestnik

  Podaj niezbędne dane kontaktowe. Nasi konsultanci skontaktują się z Tobą drogą mailową w celu przekazania danych dostępowych do webinaru online.

  Uwagi

  Jeżeli chcesz przekazać nam dodatkowe informacje odnośnie uczestnictwa prosimy o wypełnienie poniższego pola z treścią wiadomości.

  Osoba zgłaszająca

  Do osoby zgłaszającej będą wysyłane wszelkie informacje organizacyjne związane ze szkoleniem.

  Nabywca

  Wypełnij dane podmiotu, który dokonuje rezerwacji szkolenia na który zostanie wystawiona faktura.

  Dane do faktury

  Prosimy o wypełnienie tej sekcji formularza jeżeli faktura będzie wystawiona na podmiot inny niż
  Wybierz "Tak" jeśli udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych. Wtedy cena szkolenia może być zwolniona z VAT.

  Dane Uczestników

  Podaj niezbędne dane osób, które będą uczestnikami szkolenia. Nasi konsultanci skontaktują się z uczestnikami drogą mailową w celu przekazania danych do logowania do webinaru.

  Uwagi

  Jeżeli chcesz przekazać nam dodatkowe informacje odnośnie uczestnictwa prosimy o wypełnienie poniższego pola.

  Chcesz dołączyć do szkolenia! A może masz do nas pytania?

  Zapraszamy do kontaktu z nami. Nasi konsultanci i szkoleniowcy są do dyspozycji i chętnie doradzą przy wyborze odpowiedniego szkolenia i odpowiedzą na nurtujące pytania.

  Zobacz SzkoleniaKontakt z nami