SZKOLENIE online „Prawo Budowlane – zmiany za zmianami”

Zapraszamy na specjalistyczne szkolenie online 

N

zdobędziesz wiedzę bezpośrednio od specjalisty z wieloletnim doświadczeniem z branży budowlanej

N

otrzymasz rzetelne materiały i zaświadczenie

N

podczas szkolenia będziesz mieć możliwość zadawania pytań a nasz ekspert odpowie na nie podczas bloku przeznaczonego na dyskusję z uczestnikami

Prawo budowlane  – zmiany za zmianami

22 czerwca 2023

08:30-14:30

„PERMANENTNA REWOLUCJA” CIĄGLE PRZYSPIESZA

Omówienie najnowszych i kluczowych zmian w Prawie budowlanym oraz zapowiedzi dalszych nowelizacji, w tym kolejne ułatwienia przy budowie domów jednorodzinnych oraz oczekiwanie na nowe akty wykonawcze do ustawy.

Tylko dla uczestników naszego szkolenia ! Możliwość odsłuchania szkolenia w uzgodnionym terminie bez dodatkowych opłat.

Analiza zmian i konsekwencje okiem praktyka

Koszt uczestnictwa – 420 zł netto LUB ZW. Z VAT*

* dla podmiotów, których finansowanie za szkolenie pochodzi w co najmniej 70% ze środków publicznych. Warunkiem zwolnienia z VAT-u za szkolenie jest wypełnienie i przesłanie „Oświadczenia zwolnienia z VAT” (wzór oświadczenia prześlemy po otrzymaniu zgłoszenia)

q

UWAGA PROMOCJA:

Przy zgłoszeniu 3ch osób z jednej firmy – indywidualna oferta cenowa! Zadzwoń 721 -212-186

Prawo budowlane szkolenie skierowane jest do:

N

osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (projektanci, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, kierownicy budów, architekci i rzeczoznawcy)

N

generalnych wykonawców robót budowlanych oraz inwestorów

N

organów administracji samorządowej

N

spółdzielni mieszkaniowych, miejskich zarządów budynków, deweloperów

N

nadzoru technicznego oraz nadzoru administracyjno-budowlanego

N

zarządców oraz właścicieli nieruchomości

N

urzędu nadzoru budowlanego

PRAWO BUDOWLANE SZKOLENIE – PROGRAM:

  1. Wprowadzenie, aktualny obszar zagadnień regulowanych ustawą Prawo budowlane. Prawo budowlane w całości systemu regulującego działalności inwestycyjną w budownictwie
  2. Krótkie omówienie ostatnich nowelizacji Prawa budowlanego
  3. Wybrane regulacje obecnej ustawy
    • Podstawowe definicje Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych tej ustawy, w tym obiekt budowlany, budowa, roboty budowlane, przebudowa, remont, definicje Prawa zamówień publicznych oraz Prawa geodezyjnego i kartograficznego, konsekwencje ich niejednoznaczności i wzajemnej niekompatybilności
    • Procedury prowadzące do możliwości legalnego rozpoczęcia robót budowlanych – decyzja o pozwoleniu na budowę
     • Obszar oddziaływania obiektu i wyznaczenie stron postępowania, konsekwencje możliwych do popełnienia błędów przy ich wyznaczaniu
     • Wniosek o pozwolenie na budowę oraz oświadczenie w sprawie dysponowania nieruchomością
     • Zakres sprawdzenia projektu budowlanego, ewentualne postanowienia w sprawie tzw. braków, wydawanie decyzji, kwestia jej wykonalności i ostateczności, procedury odwoławcze, termin ważności decyzji i ewentualne przeniesienie decyzji na inny podmiot
    • Zgłoszenie zamiaru wykonania obiektu budowlanego lub robot budowanych
     • Katalog realizacji zwolnionych z obowiązku uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę, zmiany w zakresie koniecznych zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych.
     • Dokumenty wymagane do zgłoszenia, ich uzupełnienia i terminy. Milcząca akceptacja organu lub wydanie zaświadczenia. Problem właściwej kwalifikacji planowanych do wykonania robót
     • Uwarunkowania wynikające z przepisów o ochronie środowiska i ochronie zabytków
    • Przebieg procesu budowlanego i podstawowe obowiązki jego uczestników – inwestor, projektant, kierownik budowy lub robót budowlanych, inspektor nadzoru inwestorskiego
    • Istotne i nieistotne odstępstwa od projektu budowlanego i pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, procedury obowiązujące inwestora, kolejne nowe regulacje obowiązujące od 20 września 2020 roku, projekt zamienny i zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę
    • Procedury kończenia budowy – przygotowanie dokumentacji powykonawczej, pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu robót, stanowiska inspekcji sanitarnej i straży pożarnej i ich konsekwencje dla możliwości uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Zakres końcowej kontroli służb nadzoru budowlanego, warunkowe pozwolenie na użytkowanie
  4. Pierwszy etap „cyfryzacji” procesu budowlanego wprowadzony w roku 2021
  5. Styczeń 2022 – „Polski Ład” – konsekwencje mogą być groźne ….
  6. Nowelizacja z 7 lipca 2022 – drugi etap elektronizacji, w rozbiciu na kolejne, sukcesywnie wprowadzane etapy
    • Centralny rejestr uprawnień budowlanych
    • Portal e-Budownictwo – już działa, ale …..
    • Elektroniczny dziennik budowy – od 27 stycznia 2023 roku
    • Cyfrowa książka obiektu budowlanego – od 1 stycznia 2023 roku
  7. Co przyniesie najbliższa przyszłość – zapowiedzi dalszych zmian, w tym kolejne ułatwienia przy budowie domów jednorodzinnych oraz oczekiwanie na nowe akty wykonawcze do ustawy
  8. Dyskusja podsumowująca, pytania i odpowiedzi

   

  WYKŁADOWCA: 

  Wybitny specjalista i doświadczony wykładowca. Autor lub współautor wielu publikacji oraz programów szkoleniowych z zakresu prawa budowlanego oraz z zakresu procesu inwestycyjnego.

  Przez 26 lat był pracownikiem naukowo – dydaktycznym Politechniki Warszawskiej. Posiada uprawnienia budowlane, zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uprawniające do prowadzenia robót budowlanych przy obiektach zabytkowych jest rzeczoznawcą budowlanym z listy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

  ATUTY SBM CENTRUM SZKOLENIA USTAWICZNEGO

  Rada Programowa

  • Do głównych zadań Rady Programowej należy wsparcie SBM CSU w poprawnym przygotowaniu szkoleń i kursów, zarówno pod względem organizacyjnym jak i dostosowania programu oraz doboru kadry dydaktycznej. Więcej : https://sbm-szkolenia.pl/rada-programowa/

  Zaufanie i rzetelność

  • Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych – RIS: 2.14/00217/2020

  Indywidualne podejście i dostępność

  • Staramy się dostosować do możliwośći i potrzeb naszych uczestników. Pracujemy od poniedziałku do piątku od 09:00 – 17:00, jednak potrafimy odpisać na sms nawet wieczorami i w weekendy. Kontakt do nas : (+48) 721 212 186 lub (+48) 737 337 284

  Płatność po kursie dla sektora publicznego

  • Odroczone terminy płatności dla sektora publicznego. Faktura wystawiana w dniu kursu.

  Odpowiednio przygotowane szkolenia – prawo budowlane

  Szkolenia z prawa budowlanego pozwalają w przystępny sposób przyswoić zmiany w polskim Prawie budowlanym. Materiały szkoleniowe zawierają kompleksowe informacje w zakresie najnowszych zmian. Dzięki temu uzyskasz niezbędną wiedzę i poznasz Prawo budowlane. Szkolenie, które oferujemy, wyróżnia się na tle innych możliwością uzyskania rzetelnej wiedzy bezpośrednio od specjalisty z wieloletnim doświadczeniem w branży budowlanej. Każdy uczestnik będzie miał możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące go pytania podczas bloku „Live Training”. Ułatwi to utrwalenie informacji i umiejętności zdobytych podczas szkolenia. Warto aktywnie uczestniczyć w spotkaniu!

  CO NAS WYRÓŻNIA?

  Utrwalenie informacji umożliwia również opcja odsłuchania szkolenia w uzgodnionym wcześniej terminie. Bez dodatkowych opłat! Udział w profesjonalnie przygotowanym szkoleniu z pewnością pomoże Ci poukładać już zdobytą wiedzę i poszerzyć ją o nowelizacje w przepisach, a także rozwieje wszelkie wątpliwości wynikające z niezrozumienia zapisów w ustawie Prawo budowlane.

  Szkolenie pozwoli poznać przyszłe, nieuniknione i niebezpieczne konsekwencje wprowadzonych zmian. Nasze szkolenie na tle konkurencji wyróżnia przystępny sposób nauczania i mnogość udostępnianych uczestnikom materiałów. Pełen program szkolenia znajdziesz wyżej.

  Zapisz się na szkolenie już teraz! Skorzystaj z dostępnego poniżej formularza.

  Możesz zgłosić siebie lub pracowników Twojej firmy.

  Jeżeli masz jakieś pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z nami telefonicznie 721 212 186 lub 737 337 284. Chętnie pomożemy!

  Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

  W jaki sposób zapisać się na szkolenie ?

  Na szkolenie można zgłosić się poprzez wypełnienie formularza lub wypełnienie karty zgłoszenia i odesłanie na biuro@sbm-szkolenia.pl Formularz jak i karta zgłoszenia znajdują się na dole tej strony.

  Czy moje zgłoszenie dotarło i czy jestem zapisany/a na szkolenie?

  Zgłaszając się poprzez e-formularz system wygeneruje automatyczne potwierdzenie, które pojawi się na ekranie. Dodatkowo, za każdym razem, zgłoszenie potwierdzane jest przez naszego konsultanta. Otrzymasz wiadomość na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

  Czy wystawiacie Faktury VAT?

  Tak. Wypełnij formularz dla firm. W odpowiedzi otrzymasz potwierdzenie przyjęcia na szkolenie oraz do 2ch dni roboczych fakturę pro-forma z odroczonym terminem płatności. W dniu kursu wystawimy i prześlemy Fakturę.

  Czy mogę wziąć udział w kursie/szkoleniu jako osoba prywatna?

  Tak. Prosimy o wypełnienie formularza dla osób prywatnych. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na listę uczestników, otrzymasz od nas dokument na podstawie którego możesz dokonać płatności za szkolenie na konto bankowe z dopiskiem: data lub nazwa kursu lub szkolenia/imię i nazwisko uczestnika

  Bank PKO BP S.A: 69 1020 1185 0000 4202 0303 4063  BIC SWIFT: BPKOPLPW

  Co zawiera opłata za szkolenie?
  • udział w profesjonalnie przygotowanym szkoleniu w czasie rzeczywistym
  • w pełni zrealizowany program szkolenia
  • zaświadczenie ukończenia specjalistycznego szkolenia
  • obszerne, autorskie materiały szkoleniowe, bez lokowania produktu
  • opiekę poszkoleniową – mozliwość zadawania pytań do miesiąca od zakończenia szkolenia
  • tylko dla uczestnuków szkolenia : 7-dniowy dostęp do nagrania wykładu 
  Czy do uczestnictwa w szkoleniu online jest wymagana instalacja dodatkowego oprogramowania?

  Nie. Nie jest konieczne instalowanie jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania. Szkolenia odbywają się na platformie ClickMeeting. Do uczestnictwa w szkoleniach niezbędne jest jedynie posiadanie aktualnej przeglądarki (polecana to Chrome) z dostępem do Internetu. Szkolenie jest dostępne również dla urządzeń mobilnych (smartfony,tabety itp.)

  Co jeśli muszę przerwać szkolenie z przyczyn nagłych?

  Z nami nic nie tracisz! Specjalnie dla naszych uczestników nagrywamy szkolenie. Okres udostępnienia nagrania to 7dni. Dodatkowo dostęp do nagrania jest elastyczny. Co to oznacza? Możesz wielokrotnie się łączyć, przewijać, zatrzymywać oraz powracać do wybranych zagadnień.

  Czy w trakcie szkolenia jest możliwość zadawania pytań wykładowcy? Czy sobie poradzę?

  Tak. Uczestnicy mają możliwość zadawania pytań wykładowcy poprzez czat przez cały czas trwania szkolenia. Wykładowca odpowiada na wybrane pytania po zakończeniu omawianego działu lub pod koniec szkolenia. Można również dołączyć do rozmowy poprzez uzycie mikrofonu. Obsługa jest bardzo prosta. Każdorazowo przed planowanym szkoleniem przesyłamy na adres e-mail skróconą instrukcję korzystania z platformy szkoleniowej.

  Czy po ukończeniu szkolenia otrzymam zaświadczenie?

  Tak. Po ukończeniu każdego naszego szkolenia Uczestnik otrzymuje zaświadczenie w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail. Istnieje również możliwość otrzymania zaświadczenia w formie tradycyjnej po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem.

  Czy możliwa jest zmiana uczestnika po potwierdzeniu wpisania na listę uczestników?

  Tak. Prześlij do nas na biuro@sbm-szkolenia.pl do 2ch dni roboczych przed planowaną datą szkolenia informację z danymi nowego uczestnika.

  Czy można zrezygnować z udziału w szkoleniu, pomimo wysłanego zgłoszenia?

  Tak. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wymaga formy pisemnej. Rezygnację należy przesłać na adres e-mail biuro@sbm-szkolenia.pl nie później niż 3 dni robocze przed zaplanowanym terminem szkolenia w godzinach pracy biura. Pełny regulamin znajduje się w zakładce : https://sbm-szkolenia.pl/regulamin/

   Zapisz się na SZKOLENIE! Skorzystaj z formularza

   p
   W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnieniem formularza prosimy o kontakt z nami pod numerem tel.: (+48) 721 212 186 – lub pobranie i wpełnienie Karty Zgłoszenia i przesłanie jej drogą mailową do nas na adres: biuro@sbm-szkolenia.pl

   Uczestnik

   Podaj niezbędne dane kontaktowe. Nasi konsultanci skontaktują się z Tobą drogą mailową w celu przekazania danych dostępowych do webinaru online.

   Uwagi

   Jeżeli chcesz przekazać nam dodatkowe informacje odnośnie uczestnictwa prosimy o wypełnienie poniższego pola z treścią wiadomości.

   Osoba zgłaszająca

   Do osoby zgłaszającej będą wysyłane wszelkie informacje organizacyjne związane ze szkoleniem.

   Nabywca

   Wypełnij dane podmiotu, który dokonuje rezerwacji szkolenia na który zostanie wystawiona faktura.

   Dane do faktury

   Prosimy o wypełnienie tej sekcji formularza jeżeli faktura będzie wystawiona na podmiot inny niż
   Wybierz "Tak" jeśli udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych. Wtedy cena szkolenia może być zwolniona z VAT.

   Dane Uczestników

   Podaj niezbędne dane osób, które będą uczestnikami szkolenia. Nasi konsultanci skontaktują się z uczestnikami drogą mailową w celu przekazania danych do logowania do webinaru.

   Uwagi

   Jeżeli chcesz przekazać nam dodatkowe informacje odnośnie uczestnictwa prosimy o wypełnienie poniższego pola.

   Chcesz dołączyć do szkolenia! A może masz do nas pytania?

   Zapraszamy do kontaktu z nami. Nasi konsultanci i szkoleniowcy są do dyspozycji i chętnie doradzą przy wyborze odpowiedniego szkolenia i odpowiedzą na nurtujące pytania.

   Zobacz SzkoleniaKontakt z nami