Interaktywne SZKOLENIE „Prawo Budowlane 2021”

Zapraszamy na specjalistyczne szkolenie online

N

dowiesz się m.in. jakie zmiany w Prawie budowlanym zostały wprowadzone po 19 września 2020 roku oraz zapoznasz się z nowelizacjami wprowadzonymi w 2021 roku

N

podczas szkolenia będziesz mieć możliwość zadawania pytań a nasz ekspert odpowie na nie podczas bloku przeznaczonego na dyskusję z uczestnikami

N

zdobędziesz wiedzę bezpośrednio od specjalisty z wieloletnim doświadczeniem z branży budowlanej

q

UWAGA ! TO SZKOLENIE SIĘ JUŻ ZAKOŃCZYŁO

  • NOWY TERMIN PODAMY WKÓRTCE

  • CHCIAŁBYŚ OBEJRZEĆ RETRANSMISJĘ ?  – ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY 721-212-186

Prawo budowlane szkolenie 2021

15 września 2021
8:30 do 14:30

Omówienie kolejnych istotnych nowelizacji Prawa budowlanego 2021 wraz z dużą nowelizacją ustawy Prawo budowlane, wprowadzoną w życie 19 września 2020 roku.

Koszt uczestnictwa – 270 zł (zw. z VAT)

WYKŁADOWCA: DR INŻ. JERZY DYLEWSKI

Wybitny specjalista i doświadczony wykładowca. Ukończył studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, a w 1982 roku obronił pracę doktorską. Autor lub współautor wielu publikacji oraz programów szkoleniowych z zakresu prawa budowlanego. Prowadzi  liczne szkolenia z zakresu procesu inwestycyjnego.

Przez 26 lat był pracownikiem naukowo – dydaktycznym Politechniki Warszawskiej. Posiada uprawnienia budowlane, zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uprawniające do prowadzenia robót budowlanych przy obiektach zabytkowych jest rzeczoznawcą budowlanym z listy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Aktualnie jest głównym specjalistą ds. zamówień publicznych w Sądzie Najwyższym.

Szkolenie skierowane jest do:

N

organów administracji samorządowej

N

generalnych wykonawców robót budowlanych oraz inwestorów

N

osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (projektanci, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, kierownicy budów, architekci i rzeczoznawcy)

N

spółdzielni mieszkaniowych, miejskich zarządów budynków, deweloperów

N

nadzoru technicznego oraz nadzoru administracyjno-budowlanego

N

urzędu nadzoru budowlanego

N

zarządców oraz właścicieli nieruchomości

w PROGRAMie m.in. :

1. Zmiana definicji obszaru oddziaływania obiektu

2. Elektronizacja postępowań administracyjnych w budownictwie

3. Nowe regulacje w zakresie możliwości odstępstw od przepisów techniczno- budowlanych.

4. Nowy układ przepisów w zakresie określenia obiektów i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwoleń na budowę, ale wymagających lub niewymagających zgłoszenia

5. Rozszerzenie zakresu zwolnień z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę dla kolejnych rodzajów obiektów budowlanych

6. Zmiany w zakresie dokumentów załączanych do wniosku o pozwolenie na budowę. Rezygnacja ze wzoru decyzji o pozwoleniu na budowę.

7. Zmiany w zakresie zawartości projektu budowlanego. Nowy stadium projektowe – projekt techniczny oraz zmiany w zakresie zasad sprawdzania wniosku o pozwolenie na budowę.

8. Nowe rozporządzenie wykonawcze o zakresie i formie projektu budowlanego z 11 września 2020 roku

9. Po raz kolejny zmienione regulacje dotyczące istotnych odstąpień od zatwierdzonych projektów budowlanych i zasad dotyczących wprowadzania odstąpień.

10. Wzmocnienie trwałości decyzji o pozwoleniu na budowę i o pozwoleniu na użytkowanie, poprzez wprowadzenie cezury czasowej 5 lat. Zmiany w zakresie procedur dotyczących przenoszenia pozwoleń na budowę.

11. Zmiany zasad regulujących zawiadamianie organów o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

12. Nowe zasady regulujące geodezyjne wyznaczanie obiektów budowlanych w terenie oraz ich geodezyjną inwentaryzację powykonawczą

13. Zmiany w zakresie sposobu prowadzenia dziennika budowy oraz obowiązków kierownika budowy wykonywanych przed rozpoczęciem budowy

14. Nowy rozdział 5a dotyczący działań nielegalnych, zmiany w zakresie możliwości legalizacji samowoli budowlanych

15. Nowy rozdział 5b dotyczący procedur kończenia budowy

16. Zmiany zasad dotyczących częściowych odbiorów obiektów budowlanych i zakresu obowiązkowej kontroli.

17. „Pouczenie” od organu w przypadku stwierdzenia nielegalnego przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego

18. Określenie treści protokołu z kontroli okresowej obiektu budowlanego.

19. Zmiany w zakresie przepisów karnych, w tym uchylenie art. 90

20. Zmiany w 23, powiązanych z Prawem budowlanym, innych ustawach

21. Długi okres przejściowy, stopniowe wprowadzanie niektórych nowych regulacji nowelizacji z września 2020 roku – bardzo skomplikowane przepisy przejściowe

22. Istotne zmiany ustawy w roku 2021

Odpowiednio przygotowane szkolenia – prawo budowlane

Szkolenia z prawa budowlanego pozwalają w przystępny sposób przyswoić zmiany, które zaszły w polskim Prawie budowlanym po 19 września 2020 roku. Materiały szkoleniowe zostały uzupełnione także o nowelizacje, które zostały wprowadzone w 2021 roku. Dzięki temu uzyskasz niezbędną wiedzę i poznasz Prawo budowlane. Szkolenie, które oferujemy, wyróżnia się na tle innych możliwością uzyskania rzetelnej wiedzy bezpośrednio od specjalisty z wieloletnim doświadczeniem w branży budowlanej. Każdy uczestnik będzie miał możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące go pytania podczas bloku „Live Training”. Ułatwi to utrwalenie informacji i umiejętności zdobytych podczas szkolenia. Warto aktywnie uczestniczyć w spotkaniu!

CO NAS WYRÓŻNIA?

Utrwalenie informacji umożliwia również opcja odsłuchania szkolenia w uzgodnionym wcześniej terminie. Bez dodatkowych opłat! Udział w profesjonalnie przygotowanym szkoleniu z pewnością pomoże Ci poukładać już zdobytą wiedzę i poszerzyć ją o nowelizacje w przepisach, a także rozwieje wszelkie wątpliwości wynikające z niezrozumienia zapisów w ustawie Prawo budowlane.

Szkolenie pozwoli poznać zmiany, które zaszły m.in. w zakresie definicji obszaru oddziaływania obiektu, elektronizacji postępowań administracyjnych w budownictwie czy zawartości projektu budowlanego. Nasze szkolenie na tle konkurencji wyróżnia przystępny sposób nauczania i mnogość udostępnianych uczestnikom materiałów. Pełen program szkolenia oraz cennik znajdziesz wyżej.

Zapisz się na szkolenie już teraz! Skorzystaj z dostępnego poniżej formularza.

Możesz zgłosić siebie lub pracowników Twojej firmy. Jeżeli masz jakieś pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z nami telefonicznie. Chętnie pomożemy!

Zapisz się na SZKOLENIE! Skorzystaj z formularza

p
W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnieniem formularza prosimy o kontakt z nami pod numerem tel.: (+48) 721 212 186 – lub pobranie i wpełnienie Karty Zgłoszenia i przesłanie jej drogą mailową do nas na adres: biuro@sbm-szkolenia.pl

Uczestnik

Podaj niezbędne dane kontaktowe. Nasi konsultanci skontaktują się z Tobą drogą mailową w celu przekazania danych dostępowych do webinaru online.

Uwagi

Jeżeli chcesz przekazać nam dodatkowe informacje odnośnie uczestnictwa prosimy o wypełnienie poniższego pola z treścią wiadomości.

Osoba zgłaszająca

Do osoby zgłaszającej będą wysyłane wszelkie informacje organizacyjne związane ze szkoleniem.

Nabywca

Wypełnij dane podmiotu, który dokonuje rezerwacji szkolenia na który zostanie wystawiona faktura.

Dane do faktury

Prosimy o wypełnienie tej sekcji formularza jeżeli faktura będzie wystawiona na podmiot inny niż
Wybierz "Tak" jeśli udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych. Wtedy cena szkolenia może być zwolniona z VAT.

Dane Uczestników

Podaj niezbędne dane osób, które będą uczestnikami szkolenia. Nasi konsultanci skontaktują się z uczestnikami drogą mailową w celu przekazania danych do logowania do webinaru.

Uwagi

Jeżeli chcesz przekazać nam dodatkowe informacje odnośnie uczestnictwa prosimy o wypełnienie poniższego pola.

Chcesz dołączyć do szkolenia! A może masz do nas pytania?

Zapraszamy do kontaktu z nami. Nasi konsultanci i szkoleniowcy są do dyspozycji i chętnie doradzą przy wyborze odpowiedniego szkolenia i odpowiedzą na nurtujące pytania.

Zobacz SzkoleniaKontakt z nami