Interaktywne SZKOLENIE „Prawo Budowlane 2021”

Zapraszamy na specjalistyczne szkolenie online

N

dowiesz się m.in. jakie zmiany w Prawie budowlanym zostały wprowadzone po 19 września 2020 roku oraz zapoznasz się z nowelizacjami wprowadzonymi w 2021 roku

N

podczas szkolenia będziesz mieć możliwość zadawania pytań a nasz ekspert odpowie na nie podczas bloku przeznaczonego na dyskusję z uczestnikami

N

zdobędziesz wiedzę bezpośrednio od specjalisty z wieloletnim doświadczeniem z branży budowlanej

Prawo budowlane 2021

15 września 2021
8:30 do 14:30

Duża nowelizacja ustawy Prawo budowlane, wprowadzona w życie 19 września 2020 roku plus 5 drobniejszych nowelizacji „na stałe” i kilka „czasowych” wprowadzonych w roku 2020 oraz już 6 nowelizacji z roku 2021 (5 i 19 stycznia, 4, 12 i 18 lutego, 13 maja 2021)

 

Tylko dla uczestników naszego szkolenia ! Możliwość odsłuchania szkolenia w uzgodnionym terminie bez dodatkowych opłat.

W ostatniej godzinie szkolenia zostanie uruchomiony blok LIVE TRAINING - odpowiedzi na pytania uczestników. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa !!

Koszt uczestnictwa – 270 zł (zw. z VAT)

q

PROMOCJA FIRST MINUTE:

  • Zapisując się do dnia 20 sierpnia  – koszt uczestnictwa – 189 zł (zwolnione z VAT)

q

UWAGA ! PROMOCJA DLA GRUP :

  • Zgłoszenie 5 osób (obowiązuje przy zgłoszeniu 5 osób w cenie regularnej) –  1 osoba gratis *

* promocje nie łączą się

WYKŁADOWCA: DR INŻ. JERZY DYLEWSKI

Wybitny specjalista i doświadczony wykładowca. Ukończył studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, a w 1982 roku obronił pracę doktorską. Autor lub współautor wielu publikacji oraz programów szkoleniowych z zakresu prawa budowlanego. Prowadzi  liczne szkolenia z zakresu procesu inwestycyjnego.

Przez 26 lat był pracownikiem naukowo – dydaktycznym Politechniki Warszawskiej. Posiada uprawnienia budowlane, zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uprawniające do prowadzenia robót budowlanych przy obiektach zabytkowych jest rzeczoznawcą budowlanym z listy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Aktualnie jest głównym specjalistą ds. zamówień publicznych w Sądzie Najwyższym.

Szkolenie skierowane jest do:

N

organów administracji samorządowej

N

generalnych wykonawców robót budowlanych oraz inwestorów

N

osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (projektanci, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, kierownicy budów, architekci i rzeczoznawcy)

N

spółdzielni mieszkaniowych, miejskich zarządów budynków, deweloperów

N

nadzoru technicznego oraz nadzoru administracyjno-budowlanego

N

urzędu nadzoru budowlanego

N

zarządców oraz właścicieli nieruchomości

PROGRAM SZKOLENIA :

1. Zmiana definicji obszaru oddziaływania obiektu

2. Elektronizacja postępowań administracyjnych w budownictwie

3. Nowe regulacje w zakresie możliwości odstępstw od przepisów techniczno- budowlanych.

4. Nowy układ przepisów w zakresie określenia obiektów i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwoleń na budowę ale wymagających lub nie wymagających zgłoszenia

5. Rozszerzenie zakresu zwolnień z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę dla kolejnych rodzajów obiektów budowlanych

6. Zmiany w zakresie dokumentów załączanych do wniosku o pozwolenie na budowę. Rezygnacja z wzoru decyzji o pozwoleniu na budowę.

7. Zmiany w zakresie zawartości projektu budowlanego. Nowy stadium projektowe – projekt techniczny oraz zmiany w zakresie zasad sprawdzania wniosku o pozwolenie na budowę.

8. Nowe rozporządzenie wykonawcze o zakresie i formie projektu budowlanego z 11 września 2020 roku

9. Po raz kolejny zmienione regulacje dotyczące istotnych odstąpień od zatwierdzonych projektów budowlanych i zasad dotyczących wprowadzania odstąpień.

10. Wzmocnienie trwałości decyzji o pozwoleniu na budowę i o pozwoleniu na użytkowanie, poprzez wprowadzenie cezury czasowej 5 lat. Zmiany w zakresie procedur dotyczących przenoszenia pozwoleń na budowę.

11. Zmiany zasad regulujących zawiadamianie organów o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

12. Nowe zasady regulujące geodezyjne wyznaczanie obiektów budowlanych w terenie oraz ich geodezyjną inwentaryzację powykonawczą

13. Zmiany w zakresie sposobu prowadzenia dziennika budowy oraz obowiązków kierownika budowy wykonywanych przed rozpoczęciem budowy

14. Nowy rozdział 5a dotyczący działań nielegalnych, zmiany w zakresie możliwości legalizacji samowoli budowlanych

15. Nowy rozdział 5b dotyczący procedur kończenia budowy

16. Zmiany zasad dotyczących częściowych odbiorów obiektów budowlanych i zakresu obowiązkowej kontroli.

17. „Pouczenie” od organu w przypadku stwierdzenia nielegalnego przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego

18. Określenie treści protokołu z kontroli okresowej obiektu budowlanego.

19. Zmiany w zakresie przepisów karnych, w tym uchylenie art. 90

20. Zmiany w 23, powiązanych z Prawem budowlanym, innych ustawach

21. Długi okres przejściowy, stopniowe wprowadzanie niektórych nowych regulacji nowelizacji z września 2020 roku – bardzo skomplikowane przepisy przejściowe

22. Harmonogram wprowadzania zmian ustawy w roku 2021

Zapisz się na SZKOLENIE! Skorzystaj z formularza

p
W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnieniem formularza prosimy o kontakt z nami pod numerem tel.: (+48) 721 212 186 – lub pobranie i wpełnienie Karty Zgłoszenia i przesłanie jej drogą mailową do nas na adres: biuro@sbm-szkolenia.pl

Osoba zgłaszająca

Do osoby zgłaszającej będą wysyłane wszelkie informacje organizacyjne związane ze szkoleniem.

Nabywca

Wypełnij dane podmiotu, który dokonuje rezerwacji szkolenia na który zostanie wystawiona faktura.

Dane do faktury

Prosimy o wypełnienie tej sekcji formularza jeżeli faktura będzie wystawiona na podmiot inny niż
Wybierz "Tak" jeśli udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych. Wtedy cena szkolenia może być zwolniona z VAT.

Dane Uczestników

Podaj niezbędne dane osób, które będą uczestnikami szkolenia. Nasi konsultanci skontaktują się z uczestnikami drogą mailową w celu przekazania danych do logowania do webinaru.

Uwagi

Jeżeli chcesz przekazać nam dodatkowe informacje odnośnie uczestnictwa prosimy o wypełnienie poniższego pola.

Uczestnik

Podaj niezbędne dane kontaktowe. Nasi konsultanci skontaktują się z Tobą drogą mailową w celu przekazania danych dostępowych do webinaru online.

Uwagi

Jeżeli chcesz przekazać nam dodatkowe informacje odnośnie uczestnictwa prosimy o wypełnienie poniższego pola z treścią wiadomości.

Chcesz dołączyć do szkolenia! A może masz do nas pytania?

Zapraszamy do kontaktu z nami. Nasi konsultanci i szkoleniowcy są do dyspozycji i chętnie doradzą przy wyborze odpowiedniego szkolenia i odpowiedzą na nurtujące pytania.
Zobacz SzkoleniaKontakt z nami