„Projekt budowlany po nowelizacji Prawa budowlanego”

Zapraszamy na specjalistyczne  szkolenie online

N

na szkoleniu zostanie omówiony m.in. nowy układ projektu budowlanego

N

podczas szkolenia będziesz mieć możliwość zadawania pytań a nasz ekspert odpowie na nie podczas bloku przeznaczonego na dyskusję z uczestnikami

N

zdobędziesz wiedzę bezpośrednio od specjalisty z wieloletnim doświadczeniem z branży budowlanej

projekt budowlany po nowelizacji prawa budowlanego

 

09 lutego 2022
9:00 do 14:00

Nowe treści i nowy układ projektu budowlanego oraz nowe zasady dokonywania odstępstw od przepisów techniczno–budowlanych w trakcie projektowania

Koszt uczestnictwa – 365 zł (zw. z vat)

Szkolenie skierowane jest do:

N

osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (projektanci, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, kierownicy budów, architekci i rzeczoznawcy)

N

generalnych wykonawców robót budowlanych oraz inwestorów

N

biur projektowych i architektonicznych

N

organów administracji samorządowej

N

nadzoru technicznego oraz nadzoru administracyjno-budowlanego

N

spółdzielni mieszkaniowych, miejskich zarządów budynków, deweloperów

N

zarządców oraz właścicieli nieruchomości

PROGRAM SZKOLENIA 

CZĘŚĆ I

1. Projekt budowlany w wersji dotychczasowej – wszystkie realizacje rozpoczęte na jego podstawie będą prowadzone na podstawie przepisów sprzed 19 września 2020 roku

2. Nowy podział projektu budowlanego wg rozporządzenia z 11 września 2020 roku
– projekt zagospodarowania działki lub terenu
– projekt architektoniczno–budowlany
– projekt techniczny

3. Zmiany w zakresie roli pełnionej przez poszczególne części projektu budowlanego

4. Nowe obowiązki projektanta budowlanego

5. Projekt budowlany, w tym projekt techniczny, a projekt wykonawczy wg wymagań Prawa zamówień publicznych.

6. Nowe rozporządzenie wykonawcze z 20 grudnia 2021 roku w sprawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych w sferze zamówień publicznych

CZĘŚĆ II

1. Nowe regulacje w zakresie możliwości odstępstw od przepisów techniczno –budowlanych wg art. 9 ustawy Prawo budowlane

2. Modyfikacja w zakresie możliwości odstępstw od przepisów techniczno –budowlanych wg par. 2 rozporządzenia o warunkach technicznych, jakim mają odpowiadać budynki i ich usytuowanie (nowelizacja z 16 września 2020 roku)

3. Przepisy przejściowe dotyczące w/w zmian w przepisach ustawy i rozporządzenia

WYKŁADOWCA: DR INŻ. JERZY DYLEWSKI

 

Wybitny specjalista i doświadczony wykładowca. Autor lub współautor wielu publikacji oraz programów szkoleniowych z zakresu prawa budowlanego oraz z zakresu procesu inwestycyjnego.

Przez 26 lat był pracownikiem naukowo – dydaktycznym Politechniki Warszawskiej. Posiada uprawnienia budowlane, zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uprawniające do prowadzenia robót budowlanych przy obiektach zabytkowych jest rzeczoznawcą budowlanym z listy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Aktualnie jest głównym specjalistą ds. zamówień publicznych w Sądzie Najwyższym.

Zapisz się na SZKOLENIE! Skorzystaj z formularza

p
W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnieniem formularza prosimy o kontakt z nami pod numerem tel.: (+48) 721 212 186 – lub pobranie i wpełnienie Karty Zgłoszenia i przesłanie jej drogą mailową do nas na adres: biuro@sbm-szkolenia.pl

Uczestnik

Podaj niezbędne dane kontaktowe. Nasi konsultanci skontaktują się z Tobą drogą mailową w celu przekazania danych dostępowych do webinaru online.

Uwagi

Jeżeli chcesz przekazać nam dodatkowe informacje odnośnie uczestnictwa prosimy o wypełnienie poniższego pola z treścią wiadomości.

Osoba zgłaszająca

Do osoby zgłaszającej będą wysyłane wszelkie informacje organizacyjne związane ze szkoleniem.

Nabywca

Wypełnij dane podmiotu, który dokonuje rezerwacji szkolenia na który zostanie wystawiona faktura.

Dane do faktury

Prosimy o wypełnienie tej sekcji formularza jeżeli faktura będzie wystawiona na podmiot inny niż
Wybierz "Tak" jeśli udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych. Wtedy cena szkolenia może być zwolniona z VAT.

Dane Uczestników

Podaj niezbędne dane osób, które będą uczestnikami szkolenia. Nasi konsultanci skontaktują się z uczestnikami drogą mailową w celu przekazania danych do logowania do webinaru.

Uwagi

Jeżeli chcesz przekazać nam dodatkowe informacje odnośnie uczestnictwa prosimy o wypełnienie poniższego pola.

Chcesz dołączyć do szkolenia! A może masz do nas pytania?

Zapraszamy do kontaktu z nami. Nasi konsultanci i szkoleniowcy są do dyspozycji i chętnie doradzą przy wyborze odpowiedniego szkolenia i odpowiedzą na nurtujące pytania.
Zobacz SzkoleniaKontakt z nami