„Roboty budowlane przy obiektach zabytkowych”

Zapraszamy na retransmisję specjalistycznego szkolenia online

N

zapoznasz się m.in. z przepisami dotyczącymi zabytków w ustawie Prawo budowlane i ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

N

otrzymasz 3dniowy dostęp do wykładu

N

zdobędziesz wiedzę bezpośrednio od specjalisty z wieloletnim doświadczeniem z branży budowlanej

Roboty budowlane przy obiektach zabytkowych

RETRANSMISJA
dostępna od

maja 2021

160 ZŁ (ZW. Z VAT)

DOSTĘP DO RETRANSMISJI W UZGODNIONYM TERMINIE

JAK TO DZIAŁA :

A

zarejestruj swój udział poprzez wypełnienie formularza poniżej

A

otrzymasz na wskazany adres mailowy link do szkolenia

A

odtwarzaj i ucz się ile chcesz (3 dniowy dostęp)

WYKŁADOWCA: DR INŻ. JERZY DYLEWSKI

Wybitny specjalista i doświadczony wykładowca. Ukończył studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, a w 1982 roku obronił pracę doktorską. Autor lub współautor wielu publikacji oraz programów szkoleniowych z zakresu prawa budowlanego. Prowadzi  liczne szkolenia z zakresu procesu inwestycyjnego.

Przez 26 lat był pracownikiem naukowo – dydaktycznym Politechniki Warszawskiej. Posiada uprawnienia budowlane, zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uprawniające do prowadzenia robót budowlanych przy obiektach zabytkowych jest rzeczoznawcą budowlanym z listy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Szkolenie skierowane jest do:

N

osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (projektanci, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, kierownicy budów, architekci i rzeczoznawcy)

N

spółdzielni mieszkaniowych, miejskich zarządów budynków, deweloperów

N

nadzoru technicznego oraz nadzoru administracyjno-budowlanego

N

urzędu nadzoru budowlanego

N

zarządców oraz właścicieli nieruchomości

N

organów administracji samorządowej

N

generalnych wykonawców robót budowlanych oraz inwestorów

PROGRAM SZKOLENIA :

 • Elementy przepisów dotyczących zabytków w ustawie Prawo budowlane i ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Zabytki w aktach wykonawczych do Prawa budowlanego
 • Organizacja służb ochrony zabytków i różne poziomy ochrony konserwatorskiej dotyczącej zabytków
 • Gminna ewidencja zabytków
 • Dotyczące robót budowlanych regulacje ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
  • Pozwolenie konserwatorskie
  • Kierowanie i nadzór nad robotami budowlanymi przy zabytkach, zmiany wprowadzone w 2018 roku
  • Postępowanie w przypadku odkrycia obiektów i przedmiotów zabytkowych
 • Wybrane akty wykonawcze do ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • Dotacje na roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków i na badania archeologiczne
 •  

Zapisz się na retransmisję szkolenia! Skorzystaj z formularza

p
W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnieniem formularza prosimy o kontakt z nami pod numerem tel.: (+48) 721 212 186 – lub pobranie i wpełnienie Karty Zgłoszenia i przesłanie jej drogą mailową do nas na adres: biuro@sbm-szkolenia.pl

Osoba zgłaszająca

Do osoby zgłaszającej będą wysyłane wszelkie informacje organizacyjne związane ze szkoleniem.

Nabywca

Wypełnij dane podmiotu, który dokonuje rezerwacji szkolenia na który zostanie wystawiona faktura.

Dane do faktury

Prosimy o wypełnienie tej sekcji formularza jeżeli faktura będzie wystawiona na podmiot inny niż
Wybierz "Tak" jeśli udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych. Wtedy cena szkolenia może być zwolniona z VAT.

Dane Uczestników

Podaj niezbędne dane osób, które będą uczestnikami szkolenia. Nasi konsultanci skontaktują się z uczestnikami drogą mailową w celu przekazania danych do logowania do webinaru.

Uwagi

Jeżeli chcesz przekazać nam dodatkowe informacje odnośnie uczestnictwa prosimy o wypełnienie poniższego pola.

Uczestnik

Podaj niezbędne dane kontaktowe. Nasi konsultanci skontaktują się z Tobą drogą mailową w celu przekazania danych dostępowych do webinaru online.

Uwagi

Jeżeli chcesz przekazać nam dodatkowe informacje odnośnie uczestnictwa prosimy o wypełnienie poniższego pola z treścią wiadomości.

Chcesz dołączyć do szkolenia! A może masz do nas pytania?

Zapraszamy do kontaktu z nami. Nasi konsultanci i szkoleniowcy są do dyspozycji i chętnie doradzą przy wyborze odpowiedniego szkolenia i odpowiedzą na nurtujące pytania.
Zobacz SzkoleniaKontakt z nami