SZKOLENIE ONLINE „ROBOTY BUDOWLANE PRZY OBIEKTACH ZABYTKOWYCH”

Zapraszamy na retransmisję specjalistycznego szkolenia online

N

zdobędziesz wiedzę bezpośrednio od specjalisty z wieloletnim doświadczeniem z branży budowlanej

N

otrzymasz materiały i zaświadczenie

ROBOTY BUDOWLANE PRZY OBIEKTACH ZABYTKOWYCH

 

Retransmisja szkolenia – stan prawny kwiecień 2023

3 dni dostępu do platformy

 

koszt uczestnictwa – 490 ZŁ netto/602,70 zł brutto

 

JAK TO DZIAŁA :

A

zarejestruj swój udział poprzez wypełnienie formularza poniżej

A

w uwagach wpisz dogodny dla Ciebie termin uzyskania dostępu do platformy (wybrane 3 dni)

A

otrzymasz na wskazany adres mailowy informacje dot. szczegółów dostępu, płatności oraz instrukcję

A

odtwarzaj i ucz się ile chcesz (3 dniowy dostęp)

Retransmisja szkolenia w formie e-learningu - wygoda i elastyczność

  • Ucz się i powtarzaj materiał – 6 godzin specjalistycznego szkolenia z ekspertem !
  • Elastyczny dostęp do profesjonalnej platformy szkoleniowej na 3 dni !
  • Stan prawny na kwiecień 2023

Zdobywaj wiedzę bez pośpiechu !

  • Możesz przewijać, powtarzać, pauzować i dołączać do wydarzenia wielokrotnie
  • Uczysz się w dogodnym dla Ciebie czasie

Szkolenie skierowane jest do:

N

zarządców oraz właścicieli nieruchomości

N

spółdzielni mieszkaniowych, miejskich zarządów budynków, deweloperów

N

osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (projektanci, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, kierownicy budów, architekci i rzeczoznawcy)

N

nadzoru technicznego oraz nadzoru administracyjno-budowlanego

N

organów administracji samorządowej

N

wykonawców robót budowlanych oraz inwestorów

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA ONLINE :

• Elementy przepisów dotyczących zabytków w ustawie Prawo budowlane i ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

• Zabytki w aktach wykonawczych do Prawa budowlanego

• Organizacja służb ochrony zabytków i różne poziomy ochrony konserwatorskiej dotyczącej zabytków

• Gminna ewidencja zabytków

• Dotyczące robót budowlanych regulacje ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

– Pozwolenie konserwatorskie
– Kierowanie i nadzór nad robotami budowlanymi przy zabytkach, zmiany wprowadzone w 2018 roku
– Postępowanie w przypadku odkrycia obiektów i przedmiotów zabytkowych

• Wybrane akty wykonawcze do ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

• Dotacje na roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków i na badania archeologiczne

WYKŁADOWCA: 

Wybitny specjalista i doświadczony wykładowca, praktyk. Ukończył studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Autor lub współautor wielu publikacji oraz programów szkoleniowych w tematach związanych z Prawem budowlanym. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu procesu inwestycyjnego w budownictwie.

Przez 26 lat był pracownikiem naukowo – dydaktycznym Politechniki Warszawskiej. Posiada uprawnienia budowlane, zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uprawniające do prowadzenia robót budowlanych przy obiektach zabytkowych, jest rzeczoznawcą budowlanym z listy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

ATUTY SBM CENTRUM SZKOLENIA USTAWICZNEGO

Rada Programowa

  • Do głównych zadań Rady Programowej należy wsparcie SBM CSU w poprawnym przygotowaniu szkoleń i kursów, zarówno pod względem organizacyjnym jak i dostosowania programu oraz doboru kadry dydaktycznej. Więcej : https://sbm-szkolenia.pl/rada-programowa/

Zaufanie i rzetelność

  • Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych – RIS: 2.14/00217/2020

Indywidualne podejście i dostępność

  • Staramy się dostosować do możliwośći i potrzeb naszych uczestników. Pracujemy od poniedziałku do piątku od 09:00 – 17:00, jednak potrafimy odpisać na sms nawet wieczorami i w weekendy. Kontakt do nas : (+48) 721 212 186 lub (+48) 737 337 284

Płatność po szkoleniu dla sektora publicznego

  • Odroczone terminy płatności dla sektora publicznego. Faktura wystawiana w dniu szkolenia.

Zapisz się na szkolenie! Skorzystaj z formularza

p
W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnieniem formularza prosimy o kontakt z nami pod numerem tel.: (+48) 721 212 186 – lub pobranie i wpełnienie Karty Zgłoszenia i przesłanie jej drogą mailową do nas na adres: biuro@sbm-szkolenia.pl

Uczestnik

Podaj niezbędne dane kontaktowe. Nasi konsultanci skontaktują się z Tobą drogą mailową w celu przekazania danych dostępowych do webinaru online.

Uwagi

Jeżeli chcesz przekazać nam dodatkowe informacje odnośnie uczestnictwa prosimy o wypełnienie poniższego pola z treścią wiadomości.

Osoba zgłaszająca

Do osoby zgłaszającej będą wysyłane wszelkie informacje organizacyjne związane ze szkoleniem.

Nabywca

Wypełnij dane podmiotu, który dokonuje rezerwacji szkolenia na który zostanie wystawiona faktura.

Dane do faktury

Prosimy o wypełnienie tej sekcji formularza jeżeli faktura będzie wystawiona na podmiot inny niż
Wybierz "Tak" jeśli udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych. Wtedy cena szkolenia może być zwolniona z VAT.

Dane Uczestników

Podaj niezbędne dane osób, które będą uczestnikami szkolenia. Nasi konsultanci skontaktują się z uczestnikami drogą mailową w celu przekazania danych do logowania do webinaru.

Uwagi

Jeżeli chcesz przekazać nam dodatkowe informacje odnośnie uczestnictwa prosimy o wypełnienie poniższego pola.

Chcesz dołączyć do szkolenia! A może masz do nas pytania?

Zapraszamy do kontaktu z nami. Nasi konsultanci i szkoleniowcy są do dyspozycji i chętnie doradzą przy wyborze odpowiedniego szkolenia i odpowiedzą na nurtujące pytania.
Zobacz SzkoleniaKontakt z nami