SZKOLENIE ONLINE „ROBOTY BUDOWLANE PRZY OBIEKTACH ZABYTKOWYCH”

Zapraszamy na retransmisję specjalistycznego szkolenia online

N

zdobędziesz wiedzę bezpośrednio od specjalisty z wieloletnim doświadczeniem z branży budowlanej

N

otrzymasz materiały i zaświadczenie

q

UWAGA ! TO SZKOLENIE SIĘ JUŻ ZAKOŃCZYŁO

ROBOTY BUDOWLANE PRZY OBIEKTACH ZABYTKOWYCH

 

Retransmisja szkolenia – stan prawny kwiecień 2023

3 dni dostępu do platformy

 

JAK TO DZIAŁA :

A

zarejestruj swój udział poprzez wypełnienie formularza poniżej

A

w uwagach wpisz dogodny dla Ciebie termin uzyskania dostępu do platformy (wybrane 3 dni)

A

otrzymasz na wskazany adres mailowy informacje dot. szczegółów dostępu, płatności oraz instrukcję

A

odtwarzaj i ucz się ile chcesz (3 dniowy dostęp)

Retransmisja szkolenia w formie e-learningu - wygoda i elastyczność

  • Ucz się i powtarzaj materiał – 6 godzin specjalistycznego szkolenia z ekspertem !
  • Elastyczny dostęp do profesjonalnej platformy szkoleniowej na 3 dni !
  • Stan prawny na kwiecień 2023

Zdobywaj wiedzę bez pośpiechu !

  • Możesz przewijać, powtarzać, pauzować i dołączać do wydarzenia wielokrotnie
  • Uczysz się w dogodnym dla Ciebie czasie

Szkolenie skierowane jest do:

N

zarządców oraz właścicieli nieruchomości

N

spółdzielni mieszkaniowych, miejskich zarządów budynków, deweloperów

N

osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (projektanci, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, kierownicy budów, architekci i rzeczoznawcy)

N

nadzoru technicznego oraz nadzoru administracyjno-budowlanego

N

organów administracji samorządowej

N

wykonawców robót budowlanych oraz inwestorów

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA ONLINE :

• Elementy przepisów dotyczących zabytków w ustawie Prawo budowlane i ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

• Zabytki w aktach wykonawczych do Prawa budowlanego

• Organizacja służb ochrony zabytków i różne poziomy ochrony konserwatorskiej dotyczącej zabytków

• Gminna ewidencja zabytków

• Dotyczące robót budowlanych regulacje ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

– Pozwolenie konserwatorskie
– Kierowanie i nadzór nad robotami budowlanymi przy zabytkach, zmiany wprowadzone w 2018 roku
– Postępowanie w przypadku odkrycia obiektów i przedmiotów zabytkowych

• Wybrane akty wykonawcze do ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

• Dotacje na roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków i na badania archeologiczne

WYKŁADOWCA: 

Wybitny specjalista i doświadczony wykładowca, praktyk. Ukończył studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Autor lub współautor wielu publikacji oraz programów szkoleniowych w tematach związanych z Prawem budowlanym. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu procesu inwestycyjnego w budownictwie.

Przez 26 lat był pracownikiem naukowo – dydaktycznym Politechniki Warszawskiej. Posiada uprawnienia budowlane, zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uprawniające do prowadzenia robót budowlanych przy obiektach zabytkowych, jest rzeczoznawcą budowlanym z listy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

ATUTY SBM CENTRUM SZKOLENIA USTAWICZNEGO

Rada Programowa

  • Do głównych zadań Rady Programowej należy wsparcie SBM CSU w poprawnym przygotowaniu szkoleń i kursów, zarówno pod względem organizacyjnym jak i dostosowania programu oraz doboru kadry dydaktycznej. Więcej : https://sbm-szkolenia.pl/rada-programowa/

Zaufanie i rzetelność

  • Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych – RIS: 2.14/00217/2020

Indywidualne podejście i dostępność

  • Staramy się dostosować do możliwośći i potrzeb naszych uczestników. Pracujemy od poniedziałku do piątku od 09:00 – 17:00, jednak potrafimy odpisać na sms nawet wieczorami i w weekendy. Kontakt do nas : (+48) 721 212 186 lub (+48) 737 337 284

Płatność po szkoleniu dla sektora publicznego

  • Odroczone terminy płatności dla sektora publicznego. Faktura wystawiana w dniu szkolenia.

Zapisz się na szkolenie! Skorzystaj z formularza

p
W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnieniem formularza prosimy o kontakt z nami pod numerem tel.: (+48) 721 212 186 – lub pobranie i wpełnienie Karty Zgłoszenia i przesłanie jej drogą mailową do nas na adres: biuro@sbm-szkolenia.pl

Chcesz dołączyć do szkolenia! A może masz do nas pytania?

Zapraszamy do kontaktu z nami. Nasi konsultanci i szkoleniowcy są do dyspozycji i chętnie doradzą przy wyborze odpowiedniego szkolenia i odpowiedzą na nurtujące pytania.
Zobacz SzkoleniaKontakt z nami