„Roboty budowlane przy obiektach zabytkowych”

Zapraszamy na specjalistyczne szkolenie online z praktykiem

N

zapoznasz się m.in. z przepisami dotyczącymi zabytków w ustawie Prawo budowlane i ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

N

zdobędziesz wiedzę bezpośrednio od specjalisty z wieloletnim doświadczeniem z branży budowlanej

N

otrzymasz materiały i zaświadczenie

Roboty budowlane przy obiektach zabytkowych

24 listopada 2021

09:00-15:00

 

koszt uczestnictwa – 325 ZŁ (ZW. Z VAT)

r

Szkolenie w czasie rzeczywistym - w pełni interaktywne - z możliwością zadawania pytań. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa !!

Szkolenie skierowane jest do:

N

osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (projektanci, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, kierownicy budów, architekci i rzeczoznawcy)

N

spółdzielni mieszkaniowych, miejskich zarządów budynków, deweloperów

N

nadzoru technicznego oraz nadzoru administracyjno-budowlanego

N

urzędu nadzoru budowlanego

N

zarządców oraz właścicieli nieruchomości

N

organów administracji samorządowej

N

generalnych wykonawców robót budowlanych oraz inwestorów

WYKŁADOWCA: DR INŻ. JERZY DYLEWSKI

Wybitny specjalista i doświadczony wykładowca. Ukończył studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, a w 1982 roku obronił pracę doktorską. Autor lub współautor wielu publikacji oraz programów szkoleniowych z zakresu prawa budowlanego. Prowadzi  liczne szkolenia z zakresu procesu inwestycyjnego.

Przez 26 lat był pracownikiem naukowo – dydaktycznym Politechniki Warszawskiej. Posiada uprawnienia budowlane, zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uprawniające do prowadzenia robót budowlanych przy obiektach zabytkowych jest rzeczoznawcą budowlanym z listy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

PROGRAM SZKOLENIA :

 • Elementy przepisów dotyczących zabytków w ustawie Prawo budowlane i ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Zabytki w aktach wykonawczych do Prawa budowlanego
 • Organizacja służb ochrony zabytków i różne poziomy ochrony konserwatorskiej dotyczącej zabytków
 • Gminna ewidencja zabytków
 • Dotyczące robót budowlanych regulacje ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
  • Pozwolenie konserwatorskie
  • Kierowanie i nadzór nad robotami budowlanymi przy zabytkach, zmiany wprowadzone w 2018 roku
  • Postępowanie w przypadku odkrycia obiektów i przedmiotów zabytkowych
 • Wybrane akty wykonawcze do ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • Dotacje na roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków i na badania archeologiczne
 •  

Zapisz się na szkolenie! Skorzystaj z formularza

p
W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnieniem formularza prosimy o kontakt z nami pod numerem tel.: (+48) 721 212 186 – lub pobranie i wpełnienie Karty Zgłoszenia i przesłanie jej drogą mailową do nas na adres: biuro@sbm-szkolenia.pl

Uczestnik

Podaj niezbędne dane kontaktowe. Nasi konsultanci skontaktują się z Tobą drogą mailową w celu przekazania danych dostępowych do webinaru online.

Uwagi

Jeżeli chcesz przekazać nam dodatkowe informacje odnośnie uczestnictwa prosimy o wypełnienie poniższego pola z treścią wiadomości.

Osoba zgłaszająca

Do osoby zgłaszającej będą wysyłane wszelkie informacje organizacyjne związane ze szkoleniem.

Nabywca

Wypełnij dane podmiotu, który dokonuje rezerwacji szkolenia na który zostanie wystawiona faktura.

Dane do faktury

Prosimy o wypełnienie tej sekcji formularza jeżeli faktura będzie wystawiona na podmiot inny niż
Wybierz "Tak" jeśli udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych. Wtedy cena szkolenia może być zwolniona z VAT.

Dane Uczestników

Podaj niezbędne dane osób, które będą uczestnikami szkolenia. Nasi konsultanci skontaktują się z uczestnikami drogą mailową w celu przekazania danych do logowania do webinaru.

Uwagi

Jeżeli chcesz przekazać nam dodatkowe informacje odnośnie uczestnictwa prosimy o wypełnienie poniższego pola.

Chcesz dołączyć do szkolenia! A może masz do nas pytania?

Zapraszamy do kontaktu z nami. Nasi konsultanci i szkoleniowcy są do dyspozycji i chętnie doradzą przy wyborze odpowiedniego szkolenia i odpowiedzą na nurtujące pytania.
Zobacz SzkoleniaKontakt z nami