Interaktywne szkolenie

„studium przypadku – Pożary i katastrofy w obiektach ZL „

Zapraszamy na interaktywne szkolenie online z wykorzystaniem platformy ClickMeeting.
N

dowiesz się jakie są najczęściej popełniane błędy projektowe, wykonawcze i użytkowe w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego

N

podczas szkolenia będziesz mieć możliwość zadawania pytań

N

zdobędziesz wiedzę bezpośrednio od specjalisty z wieloletnim doświadczeniem

Pożary i katastrofy w obiektach ZL będące następstwem błędów projektowych, wykonawczych i użytkowych

19 listopada 2020
8:30 do 13:30

r

Cel szkolenia:

  • Przedstawienie uczestnikom najczęściej popełnianych błędów projektowych, wykonawczych i użytkowych w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz wskazanie idących za tym konsekwencji tj. możliwych do powstania pożarów i katastrof.
  • Szkolenie obejmuje zakresem merytorycznym obiekty zagrożenia ludzi

Koszt uczestnictwa – 195 zł

Cena szkolenia zwolniona z podatku VAT

WYKŁADOWCA: MGR inż. andrzej jokiel

 

Z wykształcenia mechatronik, który został strażakiem. Ukończył Dzienne Studium Aspiranckie Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, a następnie z wyróżnieniem studia inżynierskie na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz studia magisterskie na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie uzyskując tytuł magister inżynier pożarnictwa.

Prowadzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego łącząc wymogi formalno-prawne z doświadczeniem operacyjnym.
Od 2011 roku pełni służbę w szeregach Państwowej Straży Pożarnej.

PROGRAM SZKOLENIA

 

N

Zapoznanie słuchaczy z podstawami prawnymi opracowania szkolenia

N

Wskazanie na przykłady błędów projektowych, wykonawczych i użytkowych w obiektach kategorii zagrożenia ludzi

N

Wskazanie na przykłady konsekwencji idących za omówionymi błędami

N

Sposoby unikania błędów projektowych, wykonawczych i użytkowych

N

Proponowane rozwiązania dodatkowe mogące ograniczać omówione konsekwencje w zakresie ochrony przeciwpożarowej

N

Omówienie działań PSP na wybranych przykładach pożaru obiektu kategorii zagrożenia ludzi

N

Dyskusja oraz odpowiedzi na pytania uczestników

Szkolenie skierowane jest do:

N

zarządców nieruchomości

N

przedsiębiorców i inwestorów

N

projektantów budowlanych

N

osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie

N

rzeczoznawców majątkowych

Chcesz dołączyć do szkolenia! A może masz do nas pytania?

Zapraszamy do kontaktu z nami. Nasi konsultanci i szkoleniowcy są do dyspozycji i chętnie doradzą przy wyborze odpowiedniego szkolenia i odpowiedzą na nurtujące pytania.

Zobacz SzkoleniaKontakt z nami