szkolenie online „Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Aktualne problemy”

Zapraszamy na specjalistyczne szkolenie online

N

zdobędziesz wiedzę bezpośrednio od specjalisty z wieloletnim doświadczeniem

N

otrzymasz materiały i zaświadczenie

q

UWAGA ! TO SZKOLENIE SIĘ JUŻ ZAKOŃCZYŁO

Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Aktualne problemy

A

Jaka powinna być umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, aby w zgodzie z prawem sprawiedliwie zabezpieczała interesy obu stron?

A

Umowa to formalna podstawa usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, według umowy jesteśmy rozliczani z wykonania usługi i w oparciu o umowę oczekujemy zapłaty należnego wynagrodzenia.

A

Ewoluująca praktyka wykonywania usług pośrednictwa, różnorodność sytuacji zachodzących w relacjach z klientami powoduje, że ciągle aktualna jest dyskusja nad charakterem umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i jej elementami istotnymi.

Szkolenie skierowane jest do:

N

Pośredników w obrocie nieruchomościami

N

Asystentów pośredników w obrocie nieruchomościami

N

Właścicieli biur nieruchomości

N

Wszystkich osób, związanych zawodowo z rynkiem nieruchomości

PROGRAM SZKOLENIA – umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami:

 1. Podstawy problematyki umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
 2. Zasada swobody zawierania umów a umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Granice swobody zawierania umów.
 3. Cechy umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami jako umowa należytej staranności. Należyta staranność pośrednika. Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami jako umowa nazwana. Konsensualność umowy pośrednictwa. Odpłatność umowy pośrednictwa. Umowa pośrednictwa a umowa zlecenia. Umowa pośrednictwa a umowa agencyjna.
 4. Forma umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Skutki niezachowania formy zastrzeżonej dla umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Wykonywanie czynności odpowiadających czynnościom pośrednictwa w obrocie nieruchomościami bez zawartej umowy pośrednictwa – skutki.
 5. Część wstępna umowy (komparycja).
 6. „Główka” umowy.
 7. Nazwa umowy.
 8. Określenie stron umowy. Zdolność do zawierania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
 9. Określenie czasu zawarcia umowy. Czas wejścia w życie umowy.
 10. Określenie miejsca zawarcia umowy.
 11. Przykłady „główki” umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
 12. Preambuła – określenie okoliczności zawarcia i celu jej zawarcia. Przykłady preambuły.
 13. Słownik pojęć używanych w umowie. Przykłady słownika.
 14. Postanowienia istotne umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
 15. Postanowienia istotne przedmiotowo (essentialia negotti). Przedmiot umowy.
 16. Istota pośrednictwa. Opis sposobu spełnienia świadczenia przez pośrednika. Czynności pośredniczenia. Geneza i aktualne postrzeganie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Przykłady zapisów umownych.
 17. Wynagrodzenie. Wynagrodzenie warunkowe. Sposoby określenia wynagrodzenia w umowie pośrednictwa. Przykłady zapisów umownych.
 18. Postanowienia istotne podmiotowo (accidentalia negotti). Kara umowna. Zaliczka. umowne prawo odstąpienia od umowy. Klauzula wyłączności. Przykłady zapisów.
 19. Wyłączność pośredniczenia. Charakter prawny wyłączności w pośrednictwie w obrocie nieruchomościami. Konsekwencje naruszenia wyłączności. Abuzywności postanowień dot. wyłączności. Przykładowe postanowienia wyłączności.
 20. Okres na jaki zostaje zawarta umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, zdarzenia powodujące jej wygaśnięcie.
 21. Postanowienia dodatkowe – postanowienia nieistotne przedmiotowo (naturalia negotti).
 22. Miejsce wykonania umowy.
 23. Inne stanowienia umowy uwzględniające przepisy prawa. Elementy umowy uwzględniające przepisy ochrony konsumentów. Elementy umowy uwzględniające przepisy przeciwdziałania praniu pieniędzy. Elementy umowy uwzględniające przepisy RODO.
 24. Postanowienia końcowe umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Wskazanie formy przewidzianej dla modyfikacji umowy. Wskazanie formy dla przekazywania informacji o wykonywaniu umowy. Podanie ilości oryginalnych egzemplarzy umowy. Wymienienie załączników. Klauzule poufności. Omówienie pomyłek i skreśleń.
 25. Podpis – praktyczne zasady podpisywania umów. Kompletowanie dokumentacji dotyczącej zawarcie umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i utrwalającej przebieg wykonywania usługi pośrednictwa dla potrzeb sporów z kontrahentami.
 26. Błędy w umowach pośrednictwa. Przykłady zapisów.
 27. Przegląd umów pośrednictwa. Przegląd umów dostarczonych przez uczestników warsztatów – przedmiotem analizy będą wybrane postanowienia umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami dostarczone mailowo do organizatora szkolenia. Prosimy o usunięcie z przesłanych wzorców umów oznaczeń firmowych, chcemy, aby dyskusja odbywała się na anonimowych wzorcach.

ATUTY SBM CENTRUM SZKOLENIA USTAWICZNEGO

Rada Programowa

 • Do głównych zadań Rady Programowej należy wsparcie SBM CSU w poprawnym przygotowaniu szkoleń i kursów, zarówno pod względem organizacyjnym jak i dostosowania programu oraz doboru kadry dydaktycznej. Więcej : https://sbm-szkolenia.pl/rada-programowa/

Zaufanie i rzetelność

 • Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych – RIS: 2.14/00217/2020

Indywidualne podejście i dostępność

 • Staramy się dostosować do możliwośći i potrzeb naszych uczestników. Pracujemy od poniedziałku do piątku od 09:00 – 17:00, jednak potrafimy odpisać na sms nawet wieczorami i w weekendy. Kontakt do nas : (+48) 721 212 186 lub (+48) 737 337 284

Płatność po szkoleniu dla sektora publicznego

 • Odroczone terminy płatności dla sektora publicznego. Faktura wystawiana w dniu szkolenia.

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

W jaki sposób zapisać się na szkolenie ?

Na szkolenie można zgłosić się poprzez wypełnienie formularza lub wypełnienie karty zgłoszenia i odesłanie na biuro@sbm-szkolenia.pl Formularz jak i karta zgłoszenia znajdują się na dole tej strony.

Czy moje zgłoszenie dotarło i czy jestem zapisany/a na szkolenie?

Zgłaszając się poprzez e-formularz system wygeneruje automatyczne potwierdzenie, które pojawi się na ekranie. Dodatkowo, za każdym razem, zgłoszenie potwierdzane jest przez naszego konsultanta. Otrzymasz wiadomość na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

Czy wystawiacie Faktury VAT?

Tak. Wypełnij formularz dla firm. W odpowiedzi otrzymasz potwierdzenie przyjęcia na szkolenie oraz do 2ch dni roboczych fakturę pro-forma z odroczonym terminem płatności. W dniu kursu wystawimy i prześlemy Fakturę.

Czy mogę wziąć udział w szkoleniu jako osoba prywatna?

Tak. Prosimy o wypełnienie formularza dla osób prywatnych. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na listę uczestników, otrzymasz od nas dokument na podstawie którego możesz dokonać płatności za szkolenie na konto bankowe z dopiskiem: nazwa lub data szkolenia/imię i nazwisko uczestnika

Bank PKO BP S.A: 69 1020 1185 0000 4202 0303 4063  BIC SWIFT: BPKOPLPW

Czy do uczestnictwa w szkoleniu online jest wymagana instalacja dodatkowego oprogramowania?

Nie. Nie jest konieczne instalowanie jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania.  Do uczestnictwa w szkoleniach niezbędne jest jedynie posiadanie aktualnej przeglądarki (polecana to Chrome) z dostępem do Internetu. 

Czy w trakcie szkolenia jest możliwość zadawania pytań wykładowcy? Czy sobie poradzę?

Tak. Uczestnicy mają możliwość zadawania pytań wykładowcy poprzez czat przez cały czas trwania szkolenia. Wykładowca odpowiada na wybrane pytania po zakończeniu omawianego działu lub pod koniec szkolenia. 

Czy po ukończeniu szkolenia otrzymam zaświadczenie?

Tak. Po ukończeniu każdego naszego szkolenia Uczestnik otrzymuje zaświadczenie w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail. Istnieje również możliwość otrzymania zaświadczenia w formie tradycyjnej po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem.

Czy możliwa jest zmiana uczestnika po potwierdzeniu wpisania na listę uczestników?

Tak. Prześlij do nas na biuro@sbm-szkolenia.pl do 2ch dni roboczych przed planowaną datą szkolenia informację z danymi nowego uczestnika.

Czy można zrezygnować z udziału w szkoleniu, pomimo wysłanego zgłoszenia?

Tak. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wymaga formy pisemnej. Rezygnację należy przesłać na adres e-mail biuro@sbm-szkolenia.pl nie później niż 3 dni robocze przed zaplanowanym terminem szkolenia w godzinach pracy biura. Pełny regulamin znajduje się w zakładce : https://sbm-szkolenia.pl/regulamin/

  Zapisz się na szkolenie! Skorzystaj z formularza

  p
  W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnieniem formularza prosimy o kontakt z nami pod numerem tel.: (+48) 721 212 186 – lub pobranie i wpełnienie Karty Zgłoszenia i przesłanie jej drogą mailową do nas na adres: biuro@sbm-szkolenia.pl

  Uczestnik

  Podaj niezbędne dane kontaktowe. Nasi konsultanci skontaktują się z Tobą drogą mailową w celu przekazania danych dostępowych do webinaru online.

  Uwagi

  Jeżeli chcesz przekazać nam dodatkowe informacje odnośnie uczestnictwa prosimy o wypełnienie poniższego pola z treścią wiadomości.

  Osoba zgłaszająca

  Do osoby zgłaszającej będą wysyłane wszelkie informacje organizacyjne związane ze szkoleniem.

  Nabywca

  Wypełnij dane podmiotu, który dokonuje rezerwacji szkolenia na który zostanie wystawiona faktura.

  Dane do faktury

  Prosimy o wypełnienie tej sekcji formularza jeżeli faktura będzie wystawiona na podmiot inny niż
  Wybierz "Tak" jeśli udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych. Wtedy cena szkolenia może być zwolniona z VAT.

  Dane Uczestników

  Podaj niezbędne dane osób, które będą uczestnikami szkolenia. Nasi konsultanci skontaktują się z uczestnikami drogą mailową w celu przekazania danych do logowania do webinaru.

  Uwagi

  Jeżeli chcesz przekazać nam dodatkowe informacje odnośnie uczestnictwa prosimy o wypełnienie poniższego pola.

  Chcesz dołączyć do szkolenia! A może masz do nas pytania?

  Zapraszamy do kontaktu z nami. Nasi konsultanci i szkoleniowcy są do dyspozycji i chętnie doradzą przy wyborze odpowiedniego szkolenia i odpowiedzą na nurtujące pytania.
  Zobacz SzkoleniaKontakt z nami