Interaktywne SZKOLENIE „Umowy o roboty budowlane – główne problemy w świetle Kodeksu cywilnego”

Zapraszamy na specjalistyczne interaktywne szkolenie online
N

podczas szkolenia będziesz mieć możliwość zadawania pytań a nasz ekspert odpowie na nie podczas bloku przeznaczonego na dyskusję z uczestnikami

N

zdobędziesz wiedzę bezpośrednio od specjalisty z wieloletnim doświadczeniem z branży budowlanej

Umowy o roboty budowlane – główne problemy w świetle Kodeksu cywilnego

23 marca 2021
9:00 do 13:00

r

Szkolenie w czasie rzeczywistym - w pełni interaktywne - z możliwością zadawania pytań. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa !!

Koszt uczestnictwa – 195 zł

Cena szkolenia zwolniona z podatku VAT

WYKŁADOWCA: BOGDAN BODZIONY, RADCA PRAWNY

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1986 r.). Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie w 1991 r. W 1990 r. odbył praktykę w firmie Watt, Tieder, Killian & Hoffar w Waszyngtonie. W latach 1986-1992 pracownik Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Od 1992 r. wykonuje zawód radcy prawnego. Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych inwestycji budowlanych. Współpracował z kancelariami międzynarodowymi oraz krajowymi. Od 2006 r. prowadzi własną kancelarię.

Współautor licznych publikacji z zakresu prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, umów o roboty budowlane, wykładowca na kursach i seminariach, poświęconych tej problematyce.

PROGRAM SZKOLENIA :

 • Zasada swobody umów i jej ograniczeniaZasada swobody umów i jej ograniczenia
 • Umowa o roboty budowlane a umowa o dzieło, praktyczne skutki różnic pomiędzy tymi umowami
 • Forma i moment zawarcia umowy o roboty budowlane. Korzystanie ze wzorów umów i warunków umownych
 • Przedmiot umowy o roboty budowlane w orzecznictwie sądowym
 • Odbiór robót jako obowiązek inwestora, skutki braku odbioru
 • Wynagrodzenie kosztorysowe i ryczałtowe. Roboty dodatkowe
 • Podwykonawcy, zakres odpowiedzialności inwestora za wynagrodzenie podwykonawców
 • Odstąpienie od umowy – podstawy, forma, skutki, problemy praktyczne
 • Kary umowne
 • Prawo wykonawcy do wynagrodzenia pomimo niewykonania całości robót
 • Rękojmia i gwarancja – wybrane zagadnienia
 • Przedawnienie roszczeń

Szkolenie skierowane jest do:

N

osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (projektanci, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, kierownicy budów, architekci i rzeczoznawcy)

N

generalnych wykonawców robót budowlanych oraz inwestorów

N

deweloperów

N

nadzoru technicznego oraz nadzoru administracyjno-budowlanego

N

organów administracji samorządowej

Chcesz dołączyć do szkolenia! A może masz do nas pytania?

Zapraszamy do kontaktu z nami. Nasi konsultanci i szkoleniowcy są do dyspozycji i chętnie doradzą przy wyborze odpowiedniego szkolenia i odpowiedzą na nurtujące pytania.
Zobacz SzkoleniaKontakt z nami