UPRAWNIENIA BUDOWLANE – kto nadaje, praktyka zawodowa, dokumenty kwalifikacyjne

Niezbędne informacje poniżej.

Uprawnienia budowlane – kto nadaje, praktyka zawodowa, dokumenty kwalifikacyjne

 

Uprawnienia budowlane nadawane są przez Okręgowe Komisje Kwalifikacyjne Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa(PIIB) .

Po uzyskaniu odpowiedniego wykształcenia i zakończeniu praktyki zawodowej (uzyskanie uprawnień budowlanych wymaga odbycia praktyki zawodowej) kandydat ubiegający się o nadanie uprawnień budowlanych składa wniosek wraz z kompletem dokumentów kwalifikacyjnych do okręgowej komisji kwalifikacyjnej PIIB.

Okręgowa komisja kwalifikacyjna PIIB sprawdza złożone przez kandydata dokumenty i w przypadku pozytywnej weryfikacji, dopuszcza osobę ubiegającą się o nadanie uprawnień budowlanych do egzaminu.

Uprawnienia budowlane są udzielane w następujących specjalnościach:

N

architektonicznej

N

konstrukcyjno-budowlanej

N

inżynieryjnej :

  • mostowej
  • drogowej
  • kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych
  • kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym
  • hydrotechnicznej
  • wyburzeniowej
N

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń :

  • telekomunikacyjnych
  • cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
  • elektrycznych i elektroenergetycznych

„UPRAWNIENIA BUDOWLANE – KOMPENDIUM WIEDZY”

Przygotujemy Cię do zdania egzaminu państwowego pisemnego jak i ustnego.

Program zgodny z wymogami PIIB

powtórka przed egzaminem

uprawnienia budowlane 2022

TYLKO U NAS :  Ucz się razem z ekspertami aż do dnia rozpoczęcia egzaminu !

Zarejestruj się . Egzamin juz 27 maja

Zacznij uczyć się w dowolnym momencie! 

Chcesz dołączyć do kursu ? A może masz do nas pytania?

Zapraszamy do kontaktu z nami. Nasi konsultanci i szkoleniowcy są do dyspozycji i chętnie doradzą jak i odpowiedzą na nurtujące pytania.

Zobacz kursy i SzkoleniaKontakt z nami