Zagraniczne wykształcenie a uprawnienia budowlane w Polsce

Niezbędne informacje poniżej.

Zagraniczne wykształcenie a uprawnienia budowlane w Polsce

Uzyskanie uprawnień budowlanych jest konieczne, aby sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Takie funkcje pełni: kierownik budowy lub robót budowlanych, projektant, inspektor nadzoru inwestorskiego.

W przypadku odbycia nauki za granicą oraz otrzymaniu dyplomu, przed złożeniem dokumentów, konieczne może być przejście przez proces uznania dyplomu zagranicznego tzw. nostryfikacji.

Celem nostryfikacji jest określenie zakresu wykształcenia i porównanie go z zakresem kształcenia w Polsce.

Jeżeli poziom wykształcenia jest niewystarczający, należy zwrócić się do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z wnioskiem, którego celem jest indywidualne rozpatrzenie konkretnej sprawy.

 

Uprawnienia budowlane są udzielane w następujących specjalnościach:

N

architektonicznej

N

konstrukcyjno-budowlanej

N

inżynieryjnej :

  • mostowej
  • drogowej
  • kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych
  • kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym
  • hydrotechnicznej
  • wyburzeniowej
N

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń :

  • telekomunikacyjnych
  • cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
  • elektrycznych i elektroenergetycznych

Chcesz dołączyć do kursu ? A może masz do nas pytania?

Zapraszamy do kontaktu z nami. Nasi konsultanci i szkoleniowcy są do dyspozycji i chętnie doradzą jak i odpowiedzą na nurtujące pytania.

Zobacz kursy i SzkoleniaKontakt z nami