„Zarządzanie drogami wewnętrznymi w przepisach prawa”

Zapraszamy na interaktywne szkolenie online

N

zdobędziesz wiedzę bezpośrednio od eksperta z wieloletnim doświadczeniem

N

otrzymasz zaświadczenie ukończenia szkolenia

N

otrzymasz komplet materiałów drogą elektroniczną

Zarządzanie drogami wewnętrznymi w przepisach prawa

29 listopada 2021

09:00 do 14:00

 

Koszt uczestnictwa – 275 zł (zw. z VAT)

q

Szkolenie w czasie rzeczywistym - w pełni interaktywne - z możliwością zadawania pytań. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa !!

szkolenie skierowane jest do :

N

spółdzielni mieszkaniowych

N

zarządców i właścicieli terenu

N

deweloperów

N

zarządców oraz właścicieli nieruchomości drogowych

N

organów gminnej administracji samorządowej

PROGRAM:

N

Zakres zagadnień dotyczących dróg wewnętrznych uregulowanych w ustawie o drogach publicznych i w ustawie Prawo o ruchu drogowym

  • podstawowe definicje powiązane z drogami wewnętrznymi oraz ich korelacje z definicjami innych ustaw;
  • służby zajmujące się drogami wewnętrznymi;
  • finansowanie dróg wewnętrznych;
  • zarządzanie ruchem i oznakowanie dróg wewnętrznych
N

Drogi wewnętrzne w przepisach wykonawczych

N

Zakres zagadnień dotyczących dróg wewnętrznych określony w innych przepisach

np. ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa Prawo budowlane, ustawa gospodarce nieruchomościami

N

Wybrane zagadnienia związane z zarządzaniem drogami wewnętrznymi zawarte w ustawie Kodeks wykroczeń i ustawie Kodeks karny

N

Pytania uczestników, dyskusja, wymiana doświadczeń

wykładowca :

Mgr inż. budownictwa

Absolwentka Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie szacowania nieruchomości w Wyższej Szkole Biznesu w Pile – Wydział Zarządzania i Marketingu. Ukończyła wiele kursów i szkoleń z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zarządzania drogami i zarządzania ruchem drogowym, oraz kursów dla ekspertów oceniających projekty drogowe i transportowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Posiada ponad 30 – letnie doświadczenie pracy w administracji publicznej rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego. Pracując na kierowniczych stanowiskach realizowała zadania administracji publicznej w dziedzinie drogownictwa, inżynierii ruchu, komunikacji.

Doświadczony wykładowca – prowadzi od wielu lat zajęcia dla branży drogowej i mostowej w ramach kursów przygotowujących inżynierów do uzyskania uprawnień budowlanych; nadto organizuje i prowadziwiele szkoleń dla administracji we wskazanych wyżej dziedzinach.

 

Zapisz się na SZKOLENIE! Skorzystaj z formularza

p

W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnieniem formularza prosimy o kontakt z nami pod numerem tel.: (+48) 721 212 186 – lub pobranie i wpełnienie Karty Zgłoszenia i przesłanie jej drogą mailową do nas na adres: biuro@sbm-szkolenia.pl

Uczestnik

Podaj niezbędne dane kontaktowe. Nasi konsultanci skontaktują się z Tobą drogą mailową w celu przekazania danych dostępowych do webinaru online.

Uwagi

Jeżeli chcesz przekazać nam dodatkowe informacje odnośnie uczestnictwa prosimy o wypełnienie poniższego pola z treścią wiadomości.

Osoba zgłaszająca

Do osoby zgłaszającej będą wysyłane wszelkie informacje organizacyjne związane ze szkoleniem.

Nabywca

Wypełnij dane podmiotu, który dokonuje rezerwacji szkolenia na który zostanie wystawiona faktura.

Dane do faktury

Prosimy o wypełnienie tej sekcji formularza jeżeli faktura będzie wystawiona na podmiot inny niż
Wybierz "Tak" jeśli udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych. Wtedy cena szkolenia może być zwolniona z VAT.

Dane Uczestników

Podaj niezbędne dane osób, które będą uczestnikami szkolenia. Nasi konsultanci skontaktują się z uczestnikami drogą mailową w celu przekazania danych do logowania do webinaru.

Uwagi

Jeżeli chcesz przekazać nam dodatkowe informacje odnośnie uczestnictwa prosimy o wypełnienie poniższego pola.

Chcesz dołączyć do szkolenia! A może masz do nas pytania?

Zapraszamy do kontaktu z nami. Nasi konsultanci i szkoleniowcy są do dyspozycji i chętnie doradzą przy wyborze odpowiedniego szkolenia i odpowiedzą na nurtujące pytania.

Zobacz SzkoleniaKontakt z nami