Uprawnienia budowlane – przygotowujesz się do egzaminu? Oto kilka rad dla zdających!

 

  1. Rozpocznij naukę minimum 2 miesiące przed egzaminem i ucz się systematycznie.
  2. Opanuj i powtarzaj kluczowe zagadnienia
  3. Ćwicz pytania testowe
  4. Przygotuj się porządnie do egzaminu ustnego.
  5. Jak się przygotować do egzaminu na uprawnienia budowlane? Mamy na to sposób.

Bez wątpienia egzamin na uprawnienia budowlane jest jednym z najtrudniejszych egzaminów do zdania w karierze architekta czy inżyniera. Warto do niego dobrze się przygotować.

Jak to zrobić? Oto kilka naszych rad:

Rozpocznij naukę minimum 2 miesiące przed egzaminem i ucz się systematycznie.

Zakres wiedzy, którą trzeba przyswoić, aby zdać egzamin na uprawnienia budowlane jest bardzo rozległy, gdyż obejmuje cały proces budowlany i inwestycyjny. Ogrom materiału może przytłoczyć, dlatego dobrze jest, podzielić naukę na etapy i stopniowo przyswajać poszczególne zagadnienia. Warto rozpocząć przygotowania odpowiednio wcześniej, na 2-3 miesiące przed wyznaczoną datą egzaminu. Jest to szczególnie ważne w sytuacji kiedy musimy połączyć naukę i pracę zawodową.

 

Pamiętaj:
Nie warto iść na egzamin bez powtórki obszernego materiału oraz
uporządkowania zdobytej dotychczas wiedzy

Opanuj i powtarzaj kluczowe zagadnienia

Egzamin pisemny mimo, że uznawany jest za tę łatwiejszą część egzaminu potrafi również nas zaskoczyć. Pytania na testach potrafią być bardzo szczegółowe, a można również trafić na pytania, które nie są związane z naszą specjalnością.

70% pytań egzaminacyjnych dotyczy ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie, w tym warunków technicznych.

20% to pytania dotyczące warunków Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przy wykonywaniu robót budowlanych, a około 8-9% to pytania dotyczące postępowania administracyjnego.

Kluczowa dla wszystkich specjalności jest znajomość ustawy Prawo budowlane. Co roku co najmniej kilkanaście pytań testowych zawsze pojawia się z zakresu tej obszernej ustawy. Na drugim miejscu jeżeli chodzi o popularność w testach plasują się warunki techniczne jakim muszą odpowiadać budynki – z tego zakresu szczególny nacisk na naukę muszą położyć architekci i kandydaci ubiegający się o uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjnej. Następne w kolejności są rozporządzenia związane z BHP i znajomość przepisów przeciwpożarowych. Na każdym teście znajdują się również pytania z kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Pamiętaj:
Systematyczne powtórki ułatwiają przyswojenie obszernego materiału.

Ćwicz pytania testowe

Egzaminy na uprawnienia budowlane przeprowadzane są przez Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa w tym samym dniu i o tej samej porze. Pytania na egzaminie pisemnym są identyczne dla wszystkich zdających w całym kraju.

Praktyka czyni mistrza !

Jak już opanujesz wiedzę dotyczącą regulacji procesu budowlanego, to wtedy warto przejrzeć pytania egzaminacyjne, które pojawiły się w ubiegłych latach. Jest szansa, że część z nich może się powtórzyć i to przybliży nas do zdania części pisemnej.

Przygotuj się porządnie do egzaminu ustnego.

Drugi etap egzaminu na uprawnienia budowlane to egzamin ustny. To najbardziej stresogenny i wymagający etap. Tutaj już zdawalność jest dużo niższa.
Podczas tego egzaminu wymagana jest nie tylko znajomość przepisów, ale także poddawana jest ocenie praktyczna wiedza związaną z realizacją procesów budowlanych.
Przed egzaminem ustnym powtórz najważniejsze akty prawne oraz przygotuj się ze swojej praktyki !
Niezbędne jest posiadanie zarówno wiedzy teoretycznej jak i praktycznej.

 

Pamiętaj :
Egzamin ustny na uprawnienia budowlane weryfikuje ogólną wiedzę na temat procesu budowlanego oraz cały zakres znajomości wybranej specjalności.

Jak się przygotować do egzaminu na uprawnienia budowlane? Mamy na to sposób.

Zakres materiału na uprawnienia budowlane jest naprawdę spory, dlatego warto uporządkować swoją wiedzę oraz uaktualnić materiały, korzystając z unikatowego kursu online w SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego „Uprawnienia budowlane online – przygotowanie do egzaminu państwowego”.

Formuła kursu online przygotowanego przez SBM CSU pozwala na naukę w dogodnym czasie i miejscu. Do kursu można dołączyć w dowolnym momencie i uczyć się „od zaraz” aż do dnia egzaminu!

Kurs online przygotowujący do egzaminu na uprawnienia budowlane składa się z ponad 37h wykładów online ułożonych w specjalne, tematyczne moduły, które są gotowe do odsłuchania na platformie e-learingowej. Wykłady prowadzone są przez ekspertów doświadczonych w przygotowywaniu do tego egzaminu. Uczestnicy kursu otrzymują obszerne materiały szkoleniowe pomocne w nauce przed egzaminem.

Dowiedz się więcej : https://sbm-szkolenia.pl/szkolenie/uprawnienia-budowlane/

 

Z SBM CSU zdecydowanie zwiększysz szanse na zdanie egzaminu na uprawnienia budowlane!

 

 

 

Źródła:

https://www.muratorplus.pl/

https://www.piib.org.pl/

https://bzg.pl/

Chcesz dołączyć do szkolenia lub kursu? A może masz do nas pytania?

Zapraszamy do kontaktu z nami. Nasi konsultanci i szkoleniowcy są do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiedzą na nurtujące pytania.

Zobacz Kursy i szkoleniaKontakt z nami