Uprawnienia Budowlane

Niezbędne informacje, które pomogą ci podjąć decyzję czy warto ubiegać sie o uprawnienia budowlane i jak się przygotować do egzaminu ?

UPRAWNIENIA BUDOWLANE I ICH RODZAJE

  • Uzyskanie uprawnień budowlanych jest konieczne, aby sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Takie funkcje pełni: kierownik budowy lub robót budowlanych, projektant, inspektor nadzoru inwestorskiego…

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW - WIOSNA 2022

  • Terminy składania wniosków oraz informacje o opłatach za postępowanie kwalifikacyjne…

Kurs na uprawnienia budowlane – czy warto? Przygotowanie do egzaminu

  • Kurs jest najbardziej efektywną formą przygotowującą nie tylko do egzaminu, ale przede wszystkim do rzetelnego pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, funkcji odpowiedzialnych, gdzie każdy błąd może pociągać za sobą poważne konsekwencje…

KTO MOŻE UBIEGAĆ się O UPRAWNIENIA BUDOWLANE

  • Zasady nadawania uprawnień budowlanych wynikają wprost z przepisów prawa …

Egzamin pisemny i ustny – przebieg

  • Egzaminy przeprowadzane są w Okręgowych Izbach Inżynierów Budownictwa dwa razy do roku, w tym samym dniu i o tej samej porze a pytania na egzaminie są identyczne dla wszystkich zdających w całym kraju. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej…

Uprawnienia budowlane – kto nadaje, praktyka zawodowa, dokumenty kwalifikacyjne

  • Uprawnienia budowlane – kto nadaje, praktyka zawodowa, dokumenty kwalifikacyjne…

UPRAWNIENIA BUDOWLANE PO TECHNIKUM – JAK JE ZDOBYĆ ?

  • Po ukończeniu technikum jest możliwe uzyskanie uprawnień budowlanych w ograniczonym zakresie…

Zagraniczne wykształcenie a uprawnienia budowlane w Polsce

  • W przypadku odbycia nauki za granicą oraz otrzymaniu dyplomu konieczne może być przejście przez proces nostryfikacji…

Chcesz dołączyć do kursu ? A może masz do nas pytania?

Zapraszamy do kontaktu z nami. Nasi konsultanci i szkoleniowcy są do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiedzą na nurtujące pytania.

Zobacz Kursy i szkoleniaKontakt z nami