Wykładowcy

Poznaj nas

SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego zostało założone z myślą o potrzebach pogłębiania specjalistycznej wiedzy przez kadrę inżynierską i techniczną w branży budowlanej, przez zarządców i właścicieli nieruchomości, czy inwestorów i wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

Wychodzimy także naprzeciw oczekiwaniom menedżerów różnych szczebli oraz osób zarządzających relacjami z szeroko rozumianym „klientem” w zakresie doskonalenia umiejętności osobistych i społecznych.

Jesteśmy firmą opartą na bardzo solidnych fundamentach, oferującą usługi edukacyjne na wysokim poziomie i zarządzaną w oparciu o filozofię budowania długotrwałych relacji z Klientem.

Prowadzimy szkolenia i kursy specjalistyczne dokształcające, umożliwiamy uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

W trosce przede wszystkim o bezpieczeństwo z uwagi na obecną sytuację, ale także i ze względu na ambicje bycia nowoczesną firmą szkoleniową,  zdecydowaliśmy się na szkolenia online, prowadzone w czasie rzeczywistym.

W przyszłości jesteśmy gotowi rozszerzać naszą ofertę w zakresie innych form szkoleń. Gwarantujemy najwyższą jakość merytoryczną, dydatktyczną oraz technologiczną.

Jesteśmy wpisani w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych WUP w Warszawie pod nr 2.14/00217/2020.

Zapraszamy na nasze szkolenia!

Poznaj naszych
wykładowców

Gwarancją jakości naszych szkoleń są uznani i cenieni wykładowcy, niekwestionowani eksperci w swoich dziedzinach.

Współpracują z nami m.in.:

Dr inż. Jerzy Dylewski

Wybitny specjalista i doświadczony wykładowca. Ukończył studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, a w 1982 roku obronił pracę doktorską. Autor lub współautor wielu publikacji oraz programów szkoleniowych z zakresu prawa budowlanego. Prowadzi bardzo liczne szkolenia z zakresu procesu inwestycyjnego dla samorządu zawodowego, stowarzyszeń naukowo-technicznych i wielu prywatnych firm szkoleniowych.

Przez 26 lat był pracownikiem naukowo – dydaktycznym Politechniki Warszawskiej. Posiada uprawnienia budowlane, zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uprawniające do prowadzenia robót budowlanych przy obiektach zabytkowych jest rzeczoznawcą budowlanym z listy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Przez wiele lat był głównym specjalistą ds. zamówień publicznych w Sądzie Najwyższym.

Przewodniczący Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. szacowania nieruchomości

Wybitny wykładowca, od 1993 roku profesor nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii, jeden z czołowych ekspertów w dziedzinie gospodarki przestrzennej, gospodarki nieruchomościami oraz szacowania nieruchomości. Przez ponad 43 lata był związany z Uniwersytetem Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie, gdzie od 1994 był zastępcą dyrektora Instytutu Gospodarki Przestrzennej, a od 2000 r. pełnił funkcję Kierownika Katedry Planowania i Inżynierii Przestrzennej. Zajęcia dydaktyczne z ww. problematyki prowadził nie tylko na kilku wydziałach macierzystej uczelni, ale również na studiach podyplomowych, i także po dziś dzień na kursach i seminariach w różnych ośrodkach naukowych i szkoleniowych w Polsce. Sprawował opiekę nad przeszło 300 pracami dyplomowymi, wypromował 12 doktorów. Recenzował liczne rozprawy doktorskie i habilitacyjne. Jest autorem ponad 250 publikacji naukowych, w tym 20 podręczników i skryptów opracowanych samodzielnie lub we współautorstwie. W latach 2000-2003 – Wiceprezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, aktualnie -Przewodniczący Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. szacowania nieruchomości.

Profesor UWM

Wybitny wykładowca akademicki; mgr inż. rybactwa śródlądowego, dr nauk rolniczych, dr hab. nauk ekonomicznych, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pracownik Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości Wydziału Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Rzeczoznawca majątkowy, numer uprawnień zawodowych 848. Specjalizuje się w wycenach i innych ekspertyzach dotyczących wód i nieruchomości związanych z wodami (w tym stawów i jezior).

Pracownik naukowy UMW

Pracownik naukowy na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie oraz Uniwersytecie przyrodniczym w Lublinie. W latach 2002- 2008 przez dwie kadencje pełnił funkcję prodziekana Wydziału, a latach 2008-20012 stanowisko kanclerza UWM.
W latach 1993-2002 członkiem oraz sekretarzem Komisji Sieci Geodezyjnych PAN, a od 2002 r. do 2008 r. członkiem Komisji ds. Edukacji w Geodezji Komitetu Geodezji PAN.

Dorobek naukowy : to ponad 50 artykułów naukowych w różnych czasopismach, współautor 2 pozycji w postaci podręcznika, współautor monografii z zakresu podziału nieruchomości. Ponadto jest autorem kilkunastu opinii sądowych na temat rozgraniczenia nieruchomości. Wypromował ponad 100 magistrów i inżynierów.
Działalność naukowo – badawcza zainteresowanego obejmuje matematyczne metody opracowania wyników pomiarów geodezyjnych, wykorzystanie elementów statystyki matematycznej i matematyki finansowej do szacowania nieruchomości. Ponadto zajmuje się on zastosowaniem nowoczesnych technik pomiarowych w geodezji oraz analizą wszelkich aspektów związanych z gospodarką nieruchomościami i podziałami wraz z rozgraniczeniem nieruchomości.

Od 2013r. dodatkowo poza macierzystą uczelnią pracuje na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lubnie.

Jest czynnym wykonawcą opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych na potrzeby budownictwa, a także określania wartości nieruchomości.

 

Radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1986 r.). Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie w 1991 r. W 1990 r. odbył praktykę w firmie Watt, Tieder, Killian & Hoffar w Waszyngtonie. W latach 1986-1992 pracownik Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Od 1992 r. wykonuje zawód radcy prawnego. Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych inwestycji budowlanych. Współpracował z kancelariami międzynarodowymi oraz krajowymi. Od 2006 r. prowadzi własną kancelarię.

Współautor licznych publikacji z zakresu prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, umów o roboty budowlane, wykładowca na kursach i seminariach, poświęconych tej problematyce.

Certyfikowany trener biznesu

 

Absolwent zarządzania i finansów dwóch uczelni. Certyfikowany trener biznesu.

Licencjonowany trener Structogram® Training System, metodologii bazującej na analizie biostrukturalnej. Konsultant modelu psychometrycznego MTQ48, badającego odporność psychiczną, wykorzystywanego w pracy z wydajnością i efektywnością. Na jego podstawie prowadzi sesje rozwojowe. Wykłada na wyższych uczelniach i seminariach biznesowych. Specjalizuje się w sprzedaży, zarządzaniu zasobami ludzkimi, marketingu. Podczas 23 lat pracy w międzynarodowych instytucjach oraz własnej działalności zebrał doświadczenie w obszarze rekrutacji, sprzedaży, zarządzania i coachingu. Wdrażał i szkolił pracowników z zakresu technik aktywnej sprzedaży, rozwoju kompetencji osobistych. Posiada doskonałą znajomość specyfiki franchisingu (prowadził w tej formule placówkę bankową) i network marketingu. W ramach swoich specjalizacji prowadzi projekty rozwojowe, których celem jest zwiększanie efektywności osobistej. Prelegent na kongresach rozwojowych. Współpracuje z magazynem rozwoju osobistego  dla młodzieży „Geniusz”, w którym publikuje swoje artykuły.

Autor książek:  „Radość sprzedaży”, „Alfabet Zmian”, współautor poradnika „Jak w 30 dni zwiększyć swoją efektywność.”

Członek Stowarzyszenia Polish Society for Training & Development

 

Chcesz dołączyć do szkolenia! A może masz do nas pytania?

Zapraszamy do kontaktu z nami. Nasi konsultanci i szkoleniowcy są do dyspozycji i chętnie doradzą przy wyborze odpowiedniego szkolenia i odpowiedzą na nurtujące pytania.

Zobacz SzkoleniaKontakt z nami