5 pytań, na które odpowiedź musi znać (nie tylko) kierownik budowy w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej

  1. Kiedy mamy do czynienia z katastrofą budowlaną?
  2. Co nie jest katastrofą budowlaną?
  3. Obowiązki kierownika budowy w przypadku katastrofy budowlanej
  4. Kto ponosi odpowiedzialność za katastrofę budowlaną?
  5. Jak zgłosić katastrofę budowlaną?

Z pewnością nieraz słyszałeś o zawaleniu się dużej hali, uszkodzenia obiektu w wyniku pożaru czy wybuchu gazu. W wyniku takiego zdarzenia wiele osób traci zdrowie, dobytek, a często również i życie. Pojęcie katastrofy budowlanej pojawia się już na etapie nauki do egzaminu na uprawnienia budowlane. Bez wątpienia jest to sytuacja kryzysowa, która wymaga podjęcia stosowanych działań. Sprawdź, czym jest katastrofa budowlana.

Kiedy mamy do czynienia z katastrofą budowlaną?

Z pewnością nieraz słyszałeś o zawaleniu się dużej hali, uszkodzenia obiektu w wyniku pożaru czy wybuchu gazu. W wyniku takiego zdarzenia wiele osób traci zdrowie, dobytek, a często również i życie. Pojęcie katastrofy budowlanej pojawia się już na etapie nauki do egzaminu na uprawnienia budowlane. Bez wątpienia jest to sytuacja kryzysowa, która wymaga podjęcia stosowanych działań. Sprawdź, czym jest katastrofa budowlana.

Co nie jest katastrofą budowlaną?

Wiesz już jak wygląda katastrofa budowlana definicja. Ustawa reguluje również, co nią nie jest. Ustawodawca wymienia, że tym mianem nie określa się uszkodzeń elementów wbudowanych, które można naprawić, awarii instalacji, jak na przykład pęknięta rura, awarii sprzętu budowlanego, czy wszystkich innych problemów, które są przyczyną opóźnień w realizacji projektu. Mając obraz tego, co to jest katastrofa budowlana, a czego nie można do niej zaliczyć, można zweryfikować, co należy zrobić w przypadku jej wystąpienia.

Kto ponosi odpowiedzialność za katastrofę budowlaną?

By ustalić przyczynę wystąpienia katastrofy budowlanej powołuje się komisję, w której skład wchodzą zgodnie z art. 76 § 2 ustawy Prawo budowlane:  „przedstawiciel organu nadzoru budowlanego jako przewodniczący, przedstawiciele innych zainteresowanych lub właściwych rzeczowo organów administracji rządowej, przedstawiciele samorządu terytorialnego, a także, w miarę potrzeby, rzeczoznawca budowlany lub inne osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe”. Postępowanie toczy się przed powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego, ale może je przejąć Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (wyższa instancja). Po przeprowadzonych pracach inwestor, właściciel lub zarządca zobowiązany jest do usunięcia w określonym w postanowieniu terminie skutków katastrofy, uprzątnięcia i zabezpieczenia obiektu.

Obowiązki kierownika budowy w przypadku katastrofy budowlanej

W momencie wystąpienia katastrofy budowlanej kierownik budowy, właściciel, zarządca lub użytkownik musi zorganizować pomoc poszkodowanym, a następnie przeciwdziałać w rozszerzaniu się skutków. Kierownik budowy powinien zorganizować ewakuację, wezwać służby ratownicze i zabezpieczyć miejsce, by nie nastąpiły zmiany uniemożliwiające prowadzenie postępowania wyjaśniającego. Należy niezwłocznie zawiadomić organ nadzoru budowlanego, policję oraz prokuraturę właściwą dla danego miejsca. Jeżeli katastrofa wystąpiła w trakcie budowy, konieczne jest powiadomienie inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta obiektu budowlanego. Jeżeli zaś do katastrofy doszło w trakcie prowadzenia robót budowlanych to powyższe obowiązki należą do kierownika budowy. W przypadku budynków już użytkowanych odpowiedzialność ta spoczywa na właścicielu, zarządcy lub użytkowniku.

Jak zgłosić katastrofę budowlaną?

W przypadku katastrofy budowlanej najważniejsze jest natychmiastowe zgłoszenie sytuacji odpowiednim służbom, takim jak straż pożarna, pogotowie ratunkowe lub policja. Należy to zrobić dzwoniąc na odpowiedni numer alarmowy. Po pierwszych działaniach ratowniczych, zabezpieczeniu miejsca i zapewnieniu schronienia osobom poszkodowanym należy zawiadomić prokuraturę oraz wspomniane wcześniej organy.

Przestrzeganie przepisów, najlepszych praktyk budowlanych i ciągłe szkolenia (na przykład zarządzanie projektami budowlanymi) są podstawą do tworzenia projektów i nadzorowania prawidłowego przebiegu prac zgodnie z bezpieczeństwem, co zapobiega występowaniu katastrofom budowlanym. Dzięki temu można zminimalizować ryzyko wystąpienia błędów w projekcie czy w trakcie budowy.

Chcesz dołączyć do szkolenia lub kursu? A może masz do nas pytania?

Zapraszamy do kontaktu z nami. Nasi konsultanci i szkoleniowcy są do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiedzą na nurtujące pytania.

Zobacz Kursy i szkoleniaKontakt z nami