O nas

Poznaj nas

SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego zostało założone z myślą o potrzebach pogłębiania specjalistycznej wiedzy głównie przez kadrę inżynierską i techniczną w branży budowlanej, przez zarządców i właścicieli nieruchomości, ale nie tylko. Organizujemy także seminaria i szkolenia eksperckie dla pracowników banków, inwestorów i wszystkich zainteresowanych tematyką związaną z regulacjami opisującymi proces budowlany, czy zarządzaniem i obrotem nieruchomościami.

Wychodzimy także naprzeciw oczekiwaniom menedżerów różnych szczebli w zakresie doskonalenia kompetencji i umiejętności zarządczych (Agile – zwinne zarządzanie projektami, Trening menedżerski, Structogram, Coaching).

Formuła naszych szkoleń jest dostosowana do oczekiwań i potrzeb klienta:
od szkoleń/kursów online po kompleksową organizację dedykowanych, zamkniętych szkoleń stacjonarnych.

Jesteśmy firmą opartą na bardzo solidnych fundamentach, oferującą usługi edukacyjne na wysokim poziomie i zarządzaną w oparciu o filozofię budowania długotrwałych relacji z Klientem. Naszym głównym celem jest Państwa satysfakcja.

Gwarantujemy :

  • Wysoką jakość merytoryczną i dydaktyczną naszych szkoleń dzięki współpracy z uznanymi i cenionymi wykładowcami akademickimi, dydaktykami branżowymi, certyfikowanymi trenerami – autorytetami i ekspertami w swoich dziedzinach;
  • Rzetelność i kompleksowość – nad poprawnym przygotowaniem szkoleń i kursów, zarówno w zakresie dostosowania programu oraz doboru kadry dydaktycznej czuwa Rada Programowa, w tym eksperci z wieloletnim doświadczeniem w organizowaniu specjalistycznych szkoleń i kursów doszkalających, studiów podyplomowych, konferencji i seminariów;
  • Bardzo dobrą organizację i opiekę poszkoleniową, za którą odpowiadają menedżerowie SBM CSU – doświadczeni w zarządzaniu relacjami z klientami.

Jesteśmy wpisani w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych WUP w Warszawie pod nr 2.14/00217/2020.

Zapraszamy na nasze szkolenia!

Dyrektor Zarządzający

Jolanta Staniek

Ekonomista, finansista, menedżer wyższego szczebla z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w strategicznej bankowości korporacyjnej lokalnej i globalnej. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych – Zarządzanie i marketing.

Wyspecjalizowana w zarządzaniu strukturami organizacyjnymi oraz w zarządzaniu relacjami biznesowymi. Doskonała znajomość makroekonomii oraz specyfiki wielu sektorów gospodarki, w tym głównie branże paliwowa i energetyczna, odnawialne źródła energii, budowlana, chemiczna i farmaceutyczna. Doświadczenie we współpracy z polskimi oraz międzynarodowymi instytucjami finansowymi oraz z sektorem publicznym, w tym z jednostkami samorządu terytorialnego, z wyższymi uczelniami i agencjami rządowymi.

2018-2019 – Bank Ochrony Środowiska SA (Dyrektor Centrum Biznesowego – Region Kujawsko-Pomorski)

1998-2018 – Bank Handlowy w Warszawie SA/Citi Handlowy (Dyrektor ds. Rozwoju Współpracy z Sektorem Publicznym, Dyrektor/Senior Relationship Manager w Departamencie Bankowości Korporacyjnej, w Departamencie Bankowości Globalnej – Warszawa; Z-ca Dyrektora Oddziału Wiodącego w Regionie Północnym – Bydgoszcz).

menedżer ds. rozwoju biznesu

Magdalena MAlik

 

Absolwentka Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach.

Od 2009r. kierownik zespołu sprzedażowego , związana z pracą z klientem biznesowym. Wyspecjalizowana w szeroko rozumianym marketingu, współpracy z klientami biznesowymi, handlowcami firmy oraz pracownikami biura obsługi klienta. Odpowiedzialna m.in. za przygotowywanie przekazów promocyjnych i ich wdrażanie, opracowywanie i nadzorowanie realizacji strategii i planów marketingowych, negocjowanie warunków współpracy z dostawcami, opiekę nad stałymi kluczowymi klientami firmy, nadzór nad przygotowywaniem, kompletowaniem i prowadzeniem dokumentacji niezbędnej do udziału w przetargach.

Od 2018 roku pełniła funkcję kierownika biura Zarządu Oddziału PZITB oraz była specjalistą ds. szkoleń o tematyce branżowej.

Doświadczona w organizowaniu szkoleń zamkniętych /spersonalizowanych /wyjazdowych oraz konferencji (w tym konferencji naukowych dla 400 osób), kursów przygotowujących do egzaminów na uprawnienia budowlane, szkoleń dla menedżerów, zarządców nieruchomości jak i dla osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Cechuje ją ogromna empatia, zaangażowanie oraz dbałość o szczegóły.

Dla niej nie ma rzeczy niemożliwych !

Rada Programowa

Zgodnie ze statutem SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego została powołana Rada Programowa, której członkowie to uznani eksperci, wybitni dydaktycy od wielu lat związani z pracą na rzecz pogłębiania wiedzy i umiejętności kadry menedżerskiej różnych szczebli oraz kadry inżynierskiej, w szczególności z branży budowlanej, architektonicznej i nieruchomościowej, zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym.

Do głównych zadań Rady Programowej należy wsparcie Dyrektora Zarządzającego SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego w poprawnym przygotowaniu szkoleń i kursów, zarówno pod względem organizacyjnym jak i dostosowania programu oraz doboru kadry dydaktycznej.

Członkowie Rady Programowej pełnią swoje funkcje społecznie.

Dr inż. Jerzy Dylewski

Wybitny specjalista i doświadczony wykładowca. Ukończył studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, a w 1982 roku obronił pracę doktorską. Autor lub współautor wielu publikacji oraz programów szkoleniowych z zakresu prawa budowlanego. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu procesu inwestycyjnego dla samorządu zawodowego, stowarzyszeń naukowo-technicznych i wielu prywatnych firm szkoleniowych.

Przez 26 lat był pracownikiem naukowo – dydaktycznym Politechniki Warszawskiej. Posiada uprawnienia budowlane, zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uprawniające do prowadzenia robót budowlanych przy obiektach zabytkowych jest rzeczoznawcą budowlanym z listy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Aktualnie jest głównym specjalistą ds. zamówień publicznych  w Sądzie Najwyższym.

Barbara Bandurowska

Wysokiej klasy ekspert z ponad 30-letnim doświadczeniem w organizacji kursów specjalistycznych, studiów podyplomowych, praktyk zawodowych dla rzeczoznawców majątkowych, zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz kursów przygotowujących do egzaminów na uprawnienia budowlane i innych szkoleń, seminariów i konferencji dla kadry inżynierskiej i technicznej w branży budowlanej.

W latach od 2000r. do końca czerwca 2020r. Członek Zarządu Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa ; uhonorowana za działalność społeczną odznaczeniem państwowym – Srebrnym Krzyżem Zasługi, posiada odznaczenia stowarzyszeniowe: Srebrna Honorowa Odznaka Naczelnej Organizacji Technicznej oraz odznaczenia za zasługi na rzecz Stowarzyszenia PZITB: Srebrna, Złota i Złota z Diamentem Honorowa Odznaka PZITB.

Licencjonowany zarządca nieruchomości. W latach od 2002r. do 2010r. pełniła funkcję Wiceprezesa Katowickiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości. Współzałożycielka Śląskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.

Państwowa Licencja Zawodowa Zarządcy Nieruchomości nr 10388

CERTYFIKAT MCEPI The European Association of Real Estate Professions – Europejskiego Stowarzyszenia Zawodów Nieruchomościowych) z siedzibą w Belgii – MMCEPI (A Member of a Member of CEPI)

W ramach Certyfikatu MCEPI posiada potwierdzone uprawnienia oraz kompetencje do zarządzania nieruchomościami na poziomie europejskim.

 

Bibianna paluch-koźmińska

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu wielkopowierzchniowymi nieruchomościami o funkcji komercyjnej z poziomów Property Management, Facility Management i Asset Management. Zarządzała nieruchomościami będących własnością dużych podmiotów gospodarczych na Rynku Nieruchomości takich jak Echo Investment S.A. , Manhatan Real Estate Sp.z o.o. , Atrium Real Estate Sp.z o.o. , King Sturge Sp. z o.o. , Jones Lang LaSalla Spółka z o.o.

Wykładowca i trener problematyki z zakresu zarządzania nieruchomościami na studiach podyplomowych, kursach specjalistycznych i praktykach zawodowych dla zarządców nieruchomości, ze szczególnym ukierunkowaniem na duże obiekty komercyjne (galerie, centra handlowe,biurowce,centra logistyczne).

Od 20 lat aktywnie działa w regionalnych i krajowych strukturach organizacji zawodowych zarządców nieruchomości będących członkami Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych w Warszawie( prezes stowarzyszenia,członek komisji rewizyjnej federacji,vi-ce prezydent zarządu federacji). W latach ubiegłych na szczeblu ministerialnym członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej w sekcji zarządców nieruchomości oraz członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej weryfikującej adeptów do zawodu licencjonowanego zarządcy nieruchomości. Doradca i audytor dla właścicieli nieruchomości komercyjnych ,publicznych i mieszkalnych.

W ramach Certyfikatu MCEPI posiada potwierdzone uprawnienia oraz kompetencje do zarządzania nieruchomościami na poziomie europejskim.

Edukacja:

Państwowa Licencja Zawodowa Zarządcy Nieruchomości nr 1164

CERTYFIKAT MCEPI The European Association of Real Estate Professions – Europejskiego Stowarzyszenia Zawodów Nieruchomościowych) z siedzibą w Belgii – MMCEPI (A Member of a Member of CEPI)

Politechnika Śląska w Gliwicach, Studia Podyplomowe w zakresie Szacowania Wartości Nieruchomości

Uniwersytet Śląski, w Katowicach, Studia Podyplomowe ,Polityka Kadrowa Firmy

Uniwersytet Opolski w Opolu Wydział Mat,Fiz. Chem Studia magisterskie

 

Chcesz dołączyć do szkolenia! A może masz do nas pytania?

Zapraszamy do kontaktu z nami. Nasi konsultanci i szkoleniowcy są do dyspozycji i chętnie doradzą przy wyborze odpowiedniego szkolenia i odpowiedzą na nurtujące pytania.

Zobacz SzkoleniaKontakt z nami