O nas

Poznaj nas

SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego zostało założone z myślą o potrzebach pogłębiania specjalistycznej wiedzy przez kadrę inżynierską i techniczną w branży budowlanej, przez zarządców i właścicieli nieruchomości, czy inwestorów i wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

Wychodzimy także naprzeciw oczekiwaniom menedżerów różnych szczebli oraz osób zarządzających relacjami z szeroko rozumianym „klientem” w zakresie doskonalenia umiejętności osobistych i społecznych.

Jesteśmy firmą opartą na bardzo solidnych fundamentach, oferującą usługi edukacyjne na wysokim poziomie i zarządzaną w oparciu o filozofię budowania długotrwałych relacji z Klientem.

Prowadzimy szkolenia i kursy specjalistyczne dokształcające, umożliwiamy uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

W trosce przede wszystkim o bezpieczeństwo z uwagi na obecną sytuację, ale także i ze względu na ambicje bycia nowoczesną firmą szkoleniową,  zdecydowaliśmy się na szkolenia online, prowadzone w czasie rzeczywistym.

W przyszłości jesteśmy gotowi rozszerzać naszą ofertę w zakresie innych form szkoleń. Gwarantujemy najwyższą jakość merytoryczną, dydatktyczną oraz technologiczną.

Jesteśmy wpisani w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych WUP w Warszawie pod nr 2.14/00217/2020.

Zapraszamy na nasze szkolenia!

Dyrektor Zarządzający

Jolanta Staniek

Ekonomista, finansista, menedżer wyższego szczebla z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w strategicznej bankowości korporacyjnej lokalnej i globalnej. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych – Zarządzanie i marketing.

Wyspecjalizowana w zarządzaniu strukturami organizacyjnymi oraz w zarządzaniu relacjami biznesowymi. Doskonała znajomość makroekonomii oraz specyfiki wielu sektorów gospodarki, w tym głównie branże paliwowa i energetyczna, odnawialne źródła energii, budowlana, chemiczna i farmaceutyczna. Doświadczenie we współpracy z polskimi oraz międzynarodowymi instytucjami finansowymi oraz z sektorem publicznym, w tym z jednostkami samorządu terytorialnego, z wyższymi uczelniami i agencjami rządowymi.

2018-2019 – Bank Ochrony Środowiska SA (Dyrektor Centrum Biznesowego – Region Kujawsko-Pomorski)

1998-2018 – Bank Handlowy w Warszawie SA/Citi Handlowy (Dyrektor ds. Rozwoju Współpracy z Sektorem Publicznym, Dyrektor/Senior Relationship Manager w Departamencie Bankowości Korporacyjnej, w Departamencie Bankowości Globalnej – Warszawa; Z-ca Dyrektora Oddziału Wiodącego w Regionie Północnym – Bydgoszcz).

menedżer ds. rozwoju biznesu

Magdalena MAlik

Absolwentka Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach.

Od 2009r. kierownik zespołu sprzedażowego , związana z pracą z klientem biznesowym. Wyspecjalizowana w szeroko rozumianym marketingu, współpracy z klientami biznesowymi, handlowcami firmy oraz pracownikami biura obsługi klienta. Odpowiedzialna m.in. za przygotowywanie przekazów promocyjnych i ich wdrażanie, opracowywanie i nadzorowanie realizacji strategii i planów marketingowych, negocjowanie warunków współpracy z dostawcami, opiekę nad stałymi kluczowymi klientami firmy, nadzór nad przygotowywaniem, kompletowaniem i prowadzeniem dokumentacji niezbędnej do udziału w przetargach.

Od 2018 roku pełniła funkcję kierownika biura Zarządu Oddziału PZITB oraz była specjalistą ds. szkoleń o tematyce branżowej.

Doświadczona w organizowaniu szkoleń zamkniętych /spersonalizowanych /wyjazdowych oraz konferencji (w tym konferencji naukowych dla 400 osób), kursów przygotowujących do egzaminów na uprawnienia budowlane, szkoleń dla menedżerów, zarządców nieruchomości jak i dla osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Cechuje ją ogromna empatia, zaangażowanie oraz dbałość o szczegóły.

Dla niej nie ma rzeczy niemożliwych !

Rada Programowa

Zgodnie ze statutem SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego została powołana Rada Programowa, której członkowie to uznani eksperci, wybitni dydaktycy od wielu lat związani z pracą na rzecz pogłębiania wiedzy i umiejętności kadry menedżerskiej różnych szczebli oraz kadry inżynierskiej, w szczególności z branży budowlanej, architektonicznej i nieruchomościowej, zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym.

Do głównych zadań Rady Programowej należy wsparcie Dyrektora Zarządzającego SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego w poprawnym przygotowaniu szkoleń i kursów, zarówno pod względem organizacyjnym jak i dostosowania programu oraz doboru kadry dydaktycznej.

Członkowie Rady Programowej pełnią swoje funkcje społecznie.

Dr inż. Jerzy Dylewski

Wybitny specjalista i doświadczony wykładowca. Ukończył studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, a w 1982 roku obronił pracę doktorską. Autor lub współautor wielu publikacji oraz programów szkoleniowych z zakresu prawa budowlanego. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu procesu inwestycyjnego dla samorządu zawodowego, stowarzyszeń naukowo-technicznych i wielu prywatnych firm szkoleniowych.

Przez 26 lat był pracownikiem naukowo – dydaktycznym Politechniki Warszawskiej. Posiada uprawnienia budowlane, zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uprawniające do prowadzenia robót budowlanych przy obiektach zabytkowych jest rzeczoznawcą budowlanym z listy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Aktualnie jest głównym specjalistą ds. zamówień publicznych  w Sądzie Najwyższym.

Bibianna paluch-koźmińska

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu wielkopowierzchniowymi nieruchomościami o funkcji komercyjnej z poziomów Property Management, Facility Management i Asset Management. Zarządzała nieruchomościami będących własnością dużych podmiotów gospodarczych na Rynku Nieruchomości takich jak Echo Investment S.A. , Manhatan Real Estate Sp.z o.o. , Atrium Real Estate Sp.z o.o. , King Sturge Sp. z o.o. , Jones Lang LaSalla Spółka z o.o.

Wykładowca i trener problematyki z zakresu zarządzania nieruchomościami na studiach podyplomowych, kursach specjalistycznych i praktykach zawodowych dla zarządców nieruchomości, ze szczególnym ukierunkowaniem na duże obiekty komercyjne (galerie, centra handlowe,biurowce,centra logistyczne).

Od 20 lat aktywnie działa w regionalnych i krajowych strukturach organizacji zawodowych zarządców nieruchomości będących członkami Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych w Warszawie( prezes stowarzyszenia,członek komisji rewizyjnej federacji,vi-ce prezydent zarządu federacji). W latach ubiegłych na szczeblu ministerialnym członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej w sekcji zarządców nieruchomości oraz członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej weryfikującej adeptów do zawodu licencjonowanego zarządcy nieruchomości. Doradca i audytor dla właścicieli nieruchomości komercyjnych ,publicznych i mieszkalnych.

W ramach Certyfikatu MCEPI posiada potwierdzone uprawnienia oraz kompetencje do zarządzania nieruchomościami na poziomie europejskim.

Edukacja:

Państwowa Licencja Zawodowa Zarządcy Nieruchomości nr 1164

CERTYFIKAT MCEPI The European Association of Real Estate Professions – Europejskiego Stowarzyszenia Zawodów Nieruchomościowych) z siedzibą w Belgii – MMCEPI (A Member of a Member of CEPI)

Politechnika Śląska w Gliwicach, Studia Podyplomowe w zakresie Szacowania Wartości Nieruchomości

Uniwersytet Śląski, w Katowicach, Studia Podyplomowe ,Polityka Kadrowa Firmy

Uniwersytet Opolski w Opolu Wydział Mat,Fiz. Chem Studia magisterskie

 

Barbara Bandurowska

Wysokiej klasy ekspert z ponad 30-letnim doświadczeniem w organizacji kursów specjalistycznych, studiów podyplomowych, praktyk zawodowych dla rzeczoznawców majątkowych, zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz kursów przygotowujących do egzaminów na uprawnienia budowlane i innych szkoleń, seminariów i konferencji dla kadry inżynierskiej i technicznej w branży budowlanej.

W latach od 2000r. do końca czerwca 2020r. Członek Zarządu Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa ; uhonorowana za działalność społeczną odznaczeniem państwowym – Srebrnym Krzyżem Zasługi, posiada odznaczenia stowarzyszeniowe: Srebrna Honorowa Odznaka Naczelnej Organizacji Technicznej oraz odznaczenia za zasługi na rzecz Stowarzyszenia PZITB: Srebrna, Złota i Złota z Diamentem Honorowa Odznaka PZITB.

Licencjonowany zarządca nieruchomości. W latach od 2002r. do 2010r. pełniła funkcję Wiceprezesa Katowickiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości. Współzałożycielka Śląskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.

Państwowa Licencja Zawodowa Zarządcy Nieruchomości nr 10388

CERTYFIKAT MCEPI The European Association of Real Estate Professions – Europejskiego Stowarzyszenia Zawodów Nieruchomościowych) z siedzibą w Belgii – MMCEPI (A Member of a Member of CEPI)

W ramach Certyfikatu MCEPI posiada potwierdzone uprawnienia oraz kompetencje do zarządzania nieruchomościami na poziomie europejskim.

 

INŻ. KRZYSZTOF CIESIŃSKI

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej, którą ukończył w 1973 roku. Posiada uprawnienia budowlane w zakresie sieci i instalacji elektrycznych bez ograniczeń, a także uprawnienia eksploatacyjne typu E i D, jest rzeczoznawcą budowlanym w swojej specjalności.

Wysokiej klasy ekspert w swojej dziedzinie z ponad 40-letnią praktyką w realizacji istotnych inwestycji branżowych dla województwa śląskiego: między innymi odegrał jedną z wiodących ról w takich projektach inwestycyjnych jak układ drogowo – tramwajowy do Huty Katowice, tramwaj z centrum Sosnowca do Zagórza, budowa drogowej trasy średnicowej i wielu innych.

Wykładowca na kursach przygotowawczych na uprawnienia budowlane.

Od początku jej istnienia, aktywnie działa w Śląskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa w Katowicach, pełniąc następujące funkcje:
– Przewodniczący OSD od 2002 r. do 2010 r.
– Koordynator OROZ od 2010 r. do 2018 r.
– Przewodniczący OSD od 2002 r. do teraz
– Delegat na zjazdy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Poznaj naszych
wykładowców

Gwarancją jakości naszych szkoleń są uznani i cenieni wykładowcy, niekwestionowani eksperci w swoich dziedzinach.

Współpracują z nami m.in.:

Dr inż. Jerzy Dylewski

Wybitny specjalista i doświadczony wykładowca. Ukończył studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, a w 1982 roku obronił pracę doktorską. Autor lub współautor wielu publikacji oraz programów szkoleniowych z zakresu prawa budowlanego. Prowadzi bardzo liczne szkolenia z zakresu procesu inwestycyjnego dla samorządu zawodowego, stowarzyszeń naukowo-technicznych i wielu prywatnych firm szkoleniowych.

Przez 26 lat był pracownikiem naukowo – dydaktycznym Politechniki Warszawskiej. Posiada uprawnienia budowlane, zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uprawniające do prowadzenia robót budowlanych przy obiektach zabytkowych jest rzeczoznawcą budowlanym z listy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Aktualnie jest głównym specjalistą ds. zamówień publicznych w Sądzie Najwyższym.

Prof. dr hab. Ryszard Cymerman

Wybitny wykładowca, od 1993 roku profesor nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii, jeden z czołowych ekspertów w dziedzinie gospodarki przestrzennej, gospodarki nieruchomościami oraz szacowania nieruchomości. Przez ponad 43 lata był związany z Uniwersytetem Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie, gdzie od 1994 był zastępcą dyrektora Instytutu Gospodarki Przestrzennej, a od 2000 r. pełnił funkcję Kierownika Katedry Planowania i Inżynierii Przestrzennej. Zajęcia dydaktyczne z ww. problematyki prowadził nie tylko na kilku wydziałach macierzystej uczelni, ale również na studiach podyplomowych, i także po dziś dzień na kursach i seminariach w różnych ośrodkach naukowych i szkoleniowych w Polsce. Sprawował opiekę nad przeszło 300 pracami dyplomowymi, wypromował 12 doktorów. Recenzował liczne rozprawy doktorskie i habilitacyjne. Jest autorem ponad 250 publikacji naukowych, w tym 20 podręczników i skryptów opracowanych samodzielnie lub we współautorstwie. W latach 2000-2003 – Wiceprezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, aktualnie -Przewodniczący Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. szacowania nieruchomości.

Dr hab. Inż. Konrad Turkowski,
prof. UWM

Wybitny wykładowca akademicki; mgr inż. rybactwa śródlądowego, dr nauk rolniczych, dr hab. nauk ekonomicznych, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pracownik Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości Wydziału Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Rzeczoznawca majątkowy, numer uprawnień zawodowych 848. Specjalizuje się w wycenach i innych ekspertyzach dotyczących wód i nieruchomości związanych z wodami (w tym stawów i jezior).

Dr inż. Wojciech Cymerman

Pracownik naukowy na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie oraz Uniwersytecie przyrodniczym w Lublinie. W latach 2002- 2008 przez dwie kadencje pełnił funkcję prodziekana Wydziału, a latach 2008-20012 stanowisko kanclerza UWM.
Ponadto dr inż. Wojciech Cymerman był w latach 1993-2002 członkiem oraz sekretarzem Komisji Sieci Geodezyjnych PAN, a od 2002 r. do 2008 r. członkiem Komisji ds. Edukacji w Geodezji Komitetu Geodezji PAN.

Dorobek naukowy dr inż. Wojciecha Cymermana to ponad 50 artykułów naukowych w różnych czasopismach, współautor 2 pozycji w postaci podręcznika, współautor monografii z zakresu podziału nieruchomości. Ponadto jest autorem kilkunastu opinii sądowych na temat rozgraniczenia nieruchomości. Wypromował ponad 100 magistrów i inżynierów.
Działalność naukowo – badawcza zainteresowanego obejmuje matematyczne metody opracowania wyników pomiarów geodezyjnych, wykorzystanie elementów statystyki matematycznej i matematyki finansowej do szacowania nieruchomości. Ponadto zajmuje się on zastosowaniem nowoczesnych technik pomiarowych w geodezji oraz analizą wszelkich aspektów związanych z gospodarką nieruchomościami i podziałami wraz z rozgraniczeniem nieruchomości.

Od 2013r. dodatkowo poza macierzystą uczelnią pracuje na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lubnie. 

Jest czynnym wykonawcą opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych na potrzeby budownictwa, a także określania wartości nieruchomości.

 

MGR Bogdan Bodziony, radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1986 r.). Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie w 1991 r. W 1990 r. odbył praktykę w firmie Watt, Tieder, Killian & Hoffar w Waszyngtonie. W latach 1986-1992 pracownik Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Od 1992 r. wykonuje zawód radcy prawnego. Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych inwestycji budowlanych. Współpracował z kancelariami międzynarodowymi oraz krajowymi. Od 2006 r. prowadzi własną kancelarię.

Współautor licznych publikacji z zakresu prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, umów o roboty budowlane, wykładowca na kursach i seminariach, poświęconych tej problematyce.

mgr inż. Paweł Kaczmarski

Kierownik Działu Informatyki w OWEOB „Promocja”, redaktor prowadzący wersje elektroniczne wydawnictw SEKOCENBUD.
Zajmuje się zastosowaniem nowoczesnych technologii IT w budownictwie.
Odpowiada za powstawanie i rozwój produktów informatycznych oraz baz danych dla budownictwa, w tym programów do kosztorysowania robót budowlanych.
Jest współautorem poradnika “Kosztorysowanie w budownictwie”, prowadzi szkolenia i warsztaty dla kosztorysantów.

Z ramienia Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej jest jednym z koordynatorów Międzywydziałowego Projektu Interdyscyplinarnego BIM.

 

Piotr Jankowski

Certyfikowany trener biznesu

 

Absolwent zarządzania i finansów dwóch uczelni. Certyfikowany trener biznesu.

Licencjonowany trener Structogram® Training System, metodologii bazującej na analizie biostrukturalnej. Konsultant modelu psychometrycznego MTQ48, badającego odporność psychiczną, wykorzystywanego w pracy z wydajnością i efektywnością. Na jego podstawie prowadzi sesje rozwojowe. Wykłada na wyższych uczelniach i seminariach biznesowych. Specjalizuje się w sprzedaży, zarządzaniu zasobami ludzkimi, marketingu. Podczas 23 lat pracy w międzynarodowych instytucjach oraz własnej działalności zebrał doświadczenie w obszarze rekrutacji, sprzedaży, zarządzania i coachingu. Wdrażał i szkolił pracowników z zakresu technik aktywnej sprzedaży, rozwoju kompetencji osobistych. Posiada doskonałą znajomość specyfiki franchisingu (prowadził w tej formule placówkę bankową) i network marketingu. W ramach swoich specjalizacji prowadzi projekty rozwojowe, których celem jest zwiększanie efektywności osobistej. Prelegent na kongresach rozwojowych. Współpracuje z magazynem rozwoju osobistego  dla młodzieży „Geniusz”, w którym publikuje swoje artykuły.

Autor książek:  „Radość sprzedaży”, „Alfabet Zmian”, współautor poradnika „Jak w 30 dni zwiększyć swoją efektywność.”

Członek Stowarzyszenia Polish Society for Training & Development

 

Chcesz dołączyć do szkolenia! A może masz do nas pytania?

Zapraszamy do kontaktu z nami. Nasi konsultanci i szkoleniowcy są do dyspozycji i chętnie doradzą przy wyborze odpowiedniego szkolenia i odpowiedzą na nurtujące pytania.

Zobacz SzkoleniaKontakt z nami