Na co pozwalają uprawnienia konstrukcyjne?

 

  1. Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane – możliwości
  2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie – czy warto?
  3. Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń
  4. Uprawnienia budowlane specjalności

Uprawnienia konstrukcyjne są niezbędnym wymogiem dla osób pracujących w branży budowlanej, które chcą pełnić samodzielne funkcje w budownictwie – prowadzić i nadzorować prace konstrukcyjne, zarządzać budowami lub projektować. Poszczególne uprawnienia budowlane -konstrukcyjne różnią się rodzajem i zakresem. Sprawdź, na co pozwalają poszczególne typy!

Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane – możliwości

Osoby posiadające uprawnienia konstrukcyjno-budowlane mają prawo do pełnego udziału we wszystkich krokach procesu budowlanego, od projektowania do nadzoru nad realizacją. To oznacza, że mogą samodzielnie przygotowywać projekty budowlane, nadzorować prace budowlane, przeprowadzać inspekcje i odbiory techniczne, a także wydawać decyzje dotyczące zmian w projekcie. Jak zrobić uprawnienia budowlane do projektowania lub wykonawcze w specjalności konstruktorsko-budowlanej? Wymagają odpowiedniego wykształcenia i odbycia praktyki zarówno w biurze projektowym, jak i na budowie, a następnie pomyślnego zdania egzaminu państwowego. Można je uzyskać w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń.

Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane pozwalają nie tylko wykonywać projekty, ale także je sprawdzać, wykonywać nadzór autorski, kierować robotami budowlanymi, przeprowadzać kontrolę techniczną nad wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych, sprawować nadzór inwestorski, wykonywać kontrole techniczne utrzymania obiektów, a także dają możliwość pracy w organach nadzoru budowlanego.

Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie - czy warto?

Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie to kolejny typ uprawnień konstrukcyjnych. Pozwalają one na projektowanie i nadzorowanie realizacji budynków o ograniczonej wysokości i powierzchni. Kubatura obiektu budowlanego nie może przekroczyć 1000 m3. Wysokość obiektu nie może przekroczyć 12 metrów nad poziomem terenu, 3 kondygnacji nadziemnych (max 4,8 m jedna). Głębokość poniżej terenu nie może przekroczyć 3 m. Istnieją również regulacje dotyczące rozpiętości elementów konstrukcyjnych (max 6 m) oraz wysięgu wsporników (max 2 metry). W przypadku projektów nie trzeba uwzględniać wpływu eksploatacji górniczej.

Czy warto posiadać uprawnienia konstrukcyjne w ograniczonym zakresie? To zależy od indywidualnych celów zawodowych i rynku, na którym chcesz działać. Może to być dobry początek dla młodszych inżynierów lub dla osób, które chcą pracować na mniejszych budowach, jak domy jednorodzinne lub niewielkie obiekty komercyjne. Takie uprawnienia mogą także być wystarczające dla osób zajmujących się pracami remontowymi i konserwacyjnymi. Tak samo, jak w przypadku chęci uzyskania uprawnień bez ograniczeń, należy zdać egzamin, jednak zakres nauki jest nieco mniejszy. Uprawnienia te dają możliwość projektowania czy kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, a więc przyjmowania praktycznie wszystkich zleceń, co zwiększa szansę na zatrudnienie i umożliwia rozwój kariery. Warto wiedzieć, że zdobycie uprawnień z ograniczeniami daje możliwość ich rozszerzenia.

Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń

Osoby posiadające uprawnienia do projektowania bez ograniczeń mają prawo do tworzenia i nadzoru nad realizacją projektów budowlanych każdego rodzaju, bez względu na ich złożoność czy rozmiar. To oznacza, że mogą projektować i nadzorować budowę wieżowców, mostów, tuneli, dużych obiektów przemysłowych i innych skomplikowanych konstrukcji. By zdobyć uprawnienia bez ograniczeń konieczne jest skończenie studiów drugiego stopnia na kierunku budownictwo, a następnie odbyć rok praktyki w biurze projektowym i rok na budowie. Są one konieczne w przypadku osób, które chcą pracować na dużych skomplikowanych budowach lub dla tych, którzy chcą pracować na stanowiskach kierowniczych w firmach budowlanych.

Uprawnienia budowlane specjalności

Uprawnienia budowlane są zdobywane w określonej dziedzinie budownictwa, która wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Są to tzw. specjalności uprawnień budowlanych. Można tu wymienić wspomniane wcześniej projektowanie oraz sprawowanie funkcji wykonawczych. Uprawnienia budowlane można również zdobywać w specjalnościach inżynieryjnych – inżynieryjnej mostowej, drogowej, kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych lub w zakresie sterowania ruchem kolejowym, hydrotechnicznej, a także instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Posiadanie takich uprawnień pozwala na pracę na wyspecjalizowanych stanowiskach i w określonych obszarach budownictwa, co stanowi niewątpliwy atut na rynku pracy.

Chcesz dołączyć do szkolenia lub kursu? A może masz do nas pytania?

Zapraszamy do kontaktu z nami. Nasi konsultanci i szkoleniowcy są do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiedzą na nurtujące pytania.

Zobacz Kursy i szkoleniaKontakt z nami