SZKOLENIE ONLINE „Podatek od nieruchomości 2023”

Zapraszamy na interaktywne szkolenie online

N

zdobędziesz PRAKTYCZNĄ wiedzę bezpośrednio od eksperta

N

otrzymasz materiały i zaświadczenie

q

UWAGA ! TO SZKOLENIE SIĘ JUŻ ZAKOŃCZYŁO

 • NOWY TERMIN PODAMY WKÓRTCE

 • ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY 721-212-186

Podatek od nieruchomości 2023 

A

Kompleksowe szkolenie online obejmuje poniższe zagadnienia:

 1. Podatnik podatku od nieruchomości
 2. Podstawa opodatkowania
 3. Przedmiot opodatkowania i obowiązek podatkowy
 4. Postępowania i kontrola podatkowa w podatku od nieruchomości
 5. Optymalizacja w podatku od nieruchomości
 6. Zwolnienia w podatku od nieruchomości
 7. Zmiany w podatku od nieruchomości 2023
 8. Stawki podatku od nieruchomości na rok 2023

Szkolenie w pełni interaktywne - kameralne grupy

UWAGA ! Promocja :

 • Przy zgłoszeniu 3ch osób z jednej firmy – indywidualna oferta cenowa! Zadzwoń 721 -212-186

Szkolenie online skierowane jest do :

N

Pracowników urzędów gmin i urzędów miast

N

Pracowników działów finansowych

N

Przedstawicieli biur rachunkowych

N

Osób rozliczających podatek od nieruchomości

N

Osób, zainteresowanych tematyką związaną z najnowszymi zmianami podatku od nieruchomości

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA:

1. Podatnik podatku od nieruchomości
• Właściciel, posiadacz samoistny a posiadacz zależny, użytkownik wieczysty
• Posiadacz zależny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu  terytorialnego (gmin)
• Spółki osobowe
• Odpowiedzialność solidarna za zobowiązania podatkowe
• Prowadzenie działalności gospodarczej a podatek od nieruchomości
2. Podstawa opodatkowania
• Sposób pomiaru powierzchni gruntów
• Zasady określania powierzchni użytkowej budynku – znaczenie wyroku NSA sygn. akt III FSK 590/21 – nadpłata
• Definicja klatki schodowej dla celów określenia podstawy opodatkowania
• Sposoby dokumentowania podstawy opodatkowania
• Wartość historyczna jako podstawa opodatkowania budowli
• Znaczenie amortyzacji środków trwałych dla podstawy opodatkowania budowli – zmiana orzecznictwa
• Zmiana wartości środka trwałego w roku a podstawa opodatkowania
• Podstawa opodatkowania budowli nie podlegających amortyzacji
3. Przedmiot opodatkowania oraz obowiązek podatkowy
• Budynki
– Definicja budynku
– Budowla spełniająca definicję budynku – zasady opodatkowania na podstawie najnowszego orzecznictwa
– Pojęcie „trwałego związku z gruntem”  – zmiana orzecznictwa NSA
– Sposoby opodatkowania wielkich hal produkcyjnych i magazynowych z wykorzystaniem najnowszego orzecznictwa NSA
– Czy można opodatkować namioty przemysłowe, kontenery, baraki oraz inne tymczasowe obiekty budowlane ?
– Pojęcie „przegrody budowlanej” oraz „wyodrębnienia z przestrzeni”
– Budynek w złym stanie technicznym – znaczenie wyroku TK
– Niezgodny ze stanem faktycznym wpis w ewidencji gruntów i budynków
– Ewidencja gruntów i budynków – rozbieżne orzecznictwo NSA
– Księgi wieczyste i ich wpływ na zakres opodatkowania budynków podatkiem od nieruchomości
– Opodatkowanie mieszkań zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
– Opodatkowania budynku związanego z działalnością gospodarczą, zajętego na cele mieszkaniowe
– Opodatkowanie części budynku
– Data powstania obowiązku podatkowego
– „Wakacje podatkowe” dla nowych budynków
– Sztuczne przesuwanie daty powstania obowiązku podatkowego
– Czy podlegają opodatkowaniu budowle w budynkach?
– Czy można opodatkować urządzenie w budynku ?
– Zasady opodatkowania infrastruktury towarzyszącej budynkom związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej
– Analiza najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych.
• Grunty
– Znaczenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2017 roku dla opodatkowania gruntów
– Niezgodne z prawem opodatkowanie podatkiem rolnym gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości
– Grunty zajęte na działalność gospodarczą a grunty związane z działalnością gospodarczą
– Opodatkowanie gruntów pod liniami energetycznymi
– Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości gruntów leśnych
– Opodatkowanie dewelopera budującego budynki mieszkalne na gruncie rolnym
– Przejście obowiązku podatkowego na podatnika w przypadku gruntów, budynków i budowli stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
– Opodatkowanie gruntu rolnego, leśnego oraz pozostałych pod budynkiem związanym z działalnością gospodarczą
– Zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntu
– Zasady opodatkowania gruntów, budynków i budowli kolejowych – analiza dotychczasowej praktyki stosowania przepisów
– Analiza najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych
• Budowle
– Definicja budowli oraz kontrowersje związane z definicją budowli
– Katalog przykładowy budowli i jego znaczenie dla zakresu opodatkowania
– Definicja budynku a definicja budowli
– Znaczenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2017 roku dla identyfikacji budowli  podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości
– Urządzenie budowlane jako przedmiot opodatkowania
– Tymczasowy obiekt budowlany
– Analiza zasad opodatkowania na przykładach różnych budowli
– Co to jest budowla sieciowa?
– Urządzenia budowlane w budowlach sieciowych
– Czy po zmianie definicji obiektu budowlanego, związek techniczno-użytkowy ma znaczenie  w zakresie opodatkowania budowli sieciowych?
– Kiedy opodatkowaniu podlegają urządzenia techniczne związane z budowlą sieciową?
– Zasady opodatkowania kontenerów sieciowych
– Opodatkowanie szaf technicznych
– Stosunek własności oraz współwłasności i jego znaczenie dla opodatkowania budowli podatkiem od nieruchomości
–  Zasady opodatkowania pozostałych budowli
– Opodatkowanie infrastruktury energetycznej i telekomunikacyjnej
– Opodatkowania fundamentów oraz placów
– Opodatkowanie urządzeń i maszyn posadowionych na fundamentach
– Drogi wewnętrzne oraz drogi leśne – zasady opodatkowania
– Opodatkowanie wiat oraz rozstrzygnięcie problemu opodatkowania zbiorników
– Opodatkowanie obiektów wolnostojących
• Budowla a środek trwały – znaczenie dla opodatkowania podatkiem od nieruchomości
– Definicja środka trwałego a definicja budowli
– Kiedy środek trwały jest budowlą?
– Zasady ustalania podstawy opodatkowania dla budowli składających się z więcej niż  jednego środka trwałego
– Podstawa opodatkowania budowli, której wartość jest niższa od wartości środka trwałego
– Zmiany w Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) oraz ich wpływ na opodatkowanie budowli
– Zasady przeprowadzania oględzin ewidencji środków trwałych
– Likwidacje częściowe w trakcie roku podatkowego a prawo do korekt
4. Postępowanie i kontrola podatkowa w podatku od nieruchomości
   • Kontrola podatkowa i postępowanie podatkowe
• Decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego
• Najczęściej popełniane błędy przez organy podatkowe – analiza
• Przedawnienie zobowiązania podatkowego
• Metody doprowadzenia przez organy podatkowe do przerwania biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz sposoby przeciwdziałania.
5. Optymalizacja w podatku od nieruchomości
• Związek z działalnością gospodarczą jako metoda optymalizacji podatkowej (wyrok TK)
• Definicja budynku a możliwości optymalizacji
• Zmiana wartości budowli
• Definicja budowli – możliwe wyłączenia z opodatkowania
• Pozostałe metody optymalizacji
• Znaczenie klauzuli przeciw obejściu prawa podatkowego w optymalizacji podatku od nieruchomości
• Raportowanie schematów podatkowych (MDR)
6. Zwolnienia w podatku od nieruchomości
7. Zmiany w podatku od nieruchomości od roku 2023
8. Stawki podatku na roku 2023

WYKŁADOWCA:

Prawnik, Doradca podatkowy, Trener.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się w międzynarodowych aspektach prawa podatkowego, podatku VAT i CIT oraz w procedurach podatkowych. Autorka wielu publikacji elektronicznych oraz artykułów naukowych. Na początku swojej ścieżki zawodowej pracowała w organach podatkowych, by następnie zajmować się doradztwem podatkowym w kancelariach prawnych. W trakcie dotychczasowej kariery zdobywała doświadczenie w branży energetycznej i petrochemicznej oraz FMCG. Posiada bogate doświadczenie w zakresie tworzenia, wdrażania i kontroli procesów podatkowych w największych podmiotach gospodarczych. Współautorka programów i konspektów szkoleniowych.

Obecnie trener oraz koordynator ds. rozliczeń podatków. Czuwa nad prawidłowym dokonywaniem rozliczeń podatkowych zarówno w podmiotach polskich jak i zagranicznych. 

ATUTY SBM CENTRUM SZKOLENIA USTAWICZNEGO

Rada Programowa

 • Do głównych zadań Rady Programowej należy wsparcie SBM CSU w poprawnym przygotowaniu szkoleń i kursów, zarówno pod względem organizacyjnym jak i dostosowania programu oraz doboru kadry dydaktycznej. Więcej : https://sbm-szkolenia.pl/rada-programowa/

Zaufanie i rzetelność

 • Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych – RIS: 2.14/00217/2020

Indywidualne podejście i dostępność

 • Staramy się dostosować do możliwośći i potrzeb naszych uczestników. Pracujemy od poniedziałku do piątku od 09:00 – 17:00, jednak potrafimy odpisać na sms nawet wieczorami i w weekendy. Kontakt do nas : (+48) 721 212 186 lub (+48) 737 337 284

Płatność po szkoleniu dla sektora publicznego

 • Odroczone terminy płatności dla sektora publicznego. Faktura wystawiana w dniu szkolenia.

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

W jaki sposób zapisać się na szkolenie ?

Na szkolenie można zgłosić się poprzez wypełnienie formularza lub wypełnienie karty zgłoszenia i odesłanie na biuro@sbm-szkolenia.pl Formularz jak i karta zgłoszenia znajdują się na dole tej strony.

Czy moje zgłoszenie dotarło i czy jestem zapisany/a na szkolenie?

Zgłaszając się poprzez e-formularz system wygeneruje automatyczne potwierdzenie, które pojawi się na ekranie. Dodatkowo, za każdym razem, zgłoszenie potwierdzane jest przez naszego konsultanta. Otrzymasz wiadomość na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

Czy wystawiacie Faktury VAT?

Tak. Wypełnij formularz dla firm. W odpowiedzi otrzymasz potwierdzenie przyjęcia na szkolenie oraz do 2ch dni roboczych fakturę pro-forma z odroczonym terminem płatności. W dniu kursu wystawimy i prześlemy Fakturę.

Czy mogę wziąć udział w szkoleniu jako osoba prywatna?

Tak. Prosimy o wypełnienie formularza dla osób prywatnych. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na listę uczestników, otrzymasz od nas dokument na podstawie którego możesz dokonać płatności za szkolenie na konto bankowe z dopiskiem: nazwa lub data szkolenia/imię i nazwisko uczestnika

Bank PKO BP S.A: 69 1020 1185 0000 4202 0303 4063  BIC SWIFT: BPKOPLPW

Czy przyznajecie punkty dla rzeczoznawców majątkowych?

Tak. Szkolenia i warsztaty dla rzeczoznawców w formie online organizowane mogą być między innymi przez firmy komercyjne. Liczba punktów przysługująca za szkolenie wg Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju (obecnie Ministerstwo Rozwoju i Technologii ) to 1 punkt za każde 2 godz. uczestnictwa w ukończonym szkoleniu lub kursie, jednak nie więcej niż 6 punktów w danym okresie rozliczeniowym. Potrzebujesz więcej informacji na ten temat? Napisz:  biuro@sbm-szkolenia.pl

Co zawiera opłata za szkolenie?
 • udział w profesjonalnie przygotowanym szkoleniu w czasie rzeczywistym
 • w pełni zrealizowany program szkolenia
 • zaświadczenie ukończenia specjalistycznego szkolenia
 • autorskie materiały szkoleniowe, bez lokowania produktu
 • opiekę poszkoleniową – mozliwość zadawania pytań do miesiąca od zakończenia szkolenia
Czy do uczestnictwa w szkoleniu online jest wymagana instalacja dodatkowego oprogramowania?

Nie. Nie jest konieczne instalowanie jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania. Szkolenia odbywają się na platformie ClickMeeting. Do uczestnictwa w szkoleniach niezbędne jest jedynie posiadanie aktualnej przeglądarki (polecana to Chrome) z dostępem do Internetu. Szkolenie jest dostępne również dla urządzeń mobilnych (smartfony,tabety itp.)

Czy w trakcie szkolenia jest możliwość zadawania pytań wykładowcy? Czy sobie poradzę?

Tak. Uczestnicy mają możliwość zadawania pytań wykładowcy poprzez czat przez cały czas trwania szkolenia. Wykładowca odpowiada na wybrane pytania po zakończeniu omawianego działu lub pod koniec szkolenia. Można również dołączyć do rozmowy poprzez uzycie mikrofonu. Obsługa jest bardzo prosta. Każdorazowo przed planowanym szkoleniem przesyłamy na adres e-mail skróconą instrukcję korzystania z platformy szkoleniowej.

Czy po ukończeniu szkolenia otrzymam zaświadczenie?

Tak. Po ukończeniu każdego naszego szkolenia Uczestnik otrzymuje zaświadczenie w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail. Istnieje również możliwość otrzymania zaświadczenia w formie tradycyjnej po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem.

Czy możliwa jest zmiana uczestnika po potwierdzeniu wpisania na listę uczestników?

Tak. Prześlij do nas na biuro@sbm-szkolenia.pl do 2ch dni roboczych przed planowaną datą szkolenia informację z danymi nowego uczestnika.

Czy można zrezygnować z udziału w szkoleniu, pomimo wysłanego zgłoszenia?

Tak. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wymaga formy pisemnej. Rezygnację należy przesłać na adres e-mail biuro@sbm-szkolenia.pl nie później niż 3 dni robocze przed zaplanowanym terminem szkolenia w godzinach pracy biura. Pełny regulamin znajduje się w zakładce : https://sbm-szkolenia.pl/regulamin/

  Zapisz się na szkolenie! Skorzystaj z formularza

  p
  W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnieniem formularza prosimy o kontakt z nami pod numerem tel.: (+48) 721 212 186 – lub pobranie i wpełnienie Karty Zgłoszenia i przesłanie jej drogą mailową do nas na adres: biuro@sbm-szkolenia.pl

  Uczestnik

  Podaj niezbędne dane kontaktowe. Nasi konsultanci skontaktują się z Tobą drogą mailową w celu przekazania danych dostępowych do webinaru online.

  Uwagi

  Jeżeli chcesz przekazać nam dodatkowe informacje odnośnie uczestnictwa prosimy o wypełnienie poniższego pola z treścią wiadomości.

  Osoba zgłaszająca

  Do osoby zgłaszającej będą wysyłane wszelkie informacje organizacyjne związane ze szkoleniem.

  Nabywca

  Wypełnij dane podmiotu, który dokonuje rezerwacji szkolenia na który zostanie wystawiona faktura.

  Dane do faktury

  Prosimy o wypełnienie tej sekcji formularza jeżeli faktura będzie wystawiona na podmiot inny niż
  Wybierz "Tak" jeśli udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych. Wtedy cena szkolenia może być zwolniona z VAT.

  Dane Uczestników

  Podaj niezbędne dane osób, które będą uczestnikami szkolenia. Nasi konsultanci skontaktują się z uczestnikami drogą mailową w celu przekazania danych do logowania do webinaru.

  Uwagi

  Jeżeli chcesz przekazać nam dodatkowe informacje odnośnie uczestnictwa prosimy o wypełnienie poniższego pola.

  Chcesz dołączyć do szkolenia! A może masz do nas pytania?

  Zapraszamy do kontaktu z nami. Nasi konsultanci i szkoleniowcy są do dyspozycji i chętnie doradzą przy wyborze odpowiedniego szkolenia i odpowiedzą na nurtujące pytania.

  Zobacz SzkoleniaKontakt z nami