„Prawo zamówień publicznych 2021 – zlecanie robót budowlanych”

Zapraszamy na specjalistyczne i interaktywne szkolenie online

N

dowiesz się o zmianach w zakresie zlecania robót budowlanych po zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych od 01.01.2021r.

N

podczas szkolenia będziesz mieć możliwość zadawania pytań a nasz ekspert odpowie na nie podczas bloku przeznaczonego na dyskusję z uczestnikami

N

zdobędziesz wiedzę bezpośrednio od specjalisty z wieloletnim doświadczeniem z branży budowlanej

N

otrzymasz obszerne materiały i zaświadczenie

q

UWAGA ! TO SZKOLENIE SIĘ JUŻ ZAKOŃCZYŁO

Prawo zamówień publicznych 2021 – zlecanie robót budowlanych

25 listopada 2021
8:30 do 14:30

Dowiesz się m.in. co nowego w zakresie zlecania robót budowlanych po zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych od 01 stycznia 2021r.

r

Szkolenie w czasie rzeczywistym - w pełni interaktywne - z możliwością zadawania pytań. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa !!

Szkolenie skierowane jest do:

N

organów administracji samorządowej

N

generalnych wykonawców robót budowlanych oraz inwestorów

N

osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (projektanci, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, kierownicy budów, architekci i rzeczoznawcy)

N

spółdzielni mieszkaniowych, miejskich zarządów budynków, deweloperów

N

nadzoru technicznego oraz nadzoru administracyjno-budowlanego

N

urzędu nadzoru budowlanego

N

zarządców oraz właścicieli nieruchomości

Prawo Budowlane

PROGRAM SZKOLENIA :

 • Nowe progi wartościowe, zamówienia „bagatelne” powyżej 50.000 zł
 • Nadal obowiązujące udziwnione definicje obiektu budowlanego, robót budowlanych, słownik CPV i nielogiczna klasyfikacja NACE
 • Umowa o podwykonawstwo, porównanie z art. 647.1 ustawy Kodeks cywilny
 • Opis przedmiotu zamówienia na roboty – nowego rozporządzenia wykonawczego nie ma nawet na horyzoncie, problem niespójności faz projektowania budowlanego
 • Szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane – rozporządzenie sprzed 16 lat o kosztorysie inwestorskim nadal obowiązuje
 • Projekt budowlany w systemie BIM – pieśń dalekiej przyszłości ?
 • Zamówienia klasyczne powyżej progów unijnych – SWZ (zamiast SIWZ), OPZ, problem znaków towarowych, nowe pojęcie „etykiety”
 • Tryby udzielania zamówień na roboty budowlane – przetarg nieograniczony
 • Tryby udzielania zamówień na roboty budowlane – przetarg ograniczony
 • Zamówienie z wolnej ręki
 • Przesłanki wykluczenia wykonawcy – obligatoryjne i fakultatywne
 • Problem udostępniania zasobów do wykonania robót budowlanych, obowiązek osobistego wykonania zadań kluczowych
 • Składanie, otwarcie, ocena i wybór oferty najkorzystniejszej
 • Kalkulacja kosztów życia budynku – „czy góra urodziła mysz?”
 • Zamówienia klasyczne poniżej progów unijnych – tryb podstawowy z możliwością negocjacji po złożeniu ofert w celu ich „ulepszenia”
 • Umowy w sprawie zamówień publicznych na roboty budowlane

Zapisz się na szkolenie! Skorzystaj z formularza

p
W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnieniem formularza prosimy o kontakt z nami pod numerem tel.: (+48) 721 212 186 – lub pobranie i wpełnienie Karty Zgłoszenia i przesłanie jej drogą mailową do nas na adres: biuro@sbm-szkolenia.pl

Uczestnik

Podaj niezbędne dane kontaktowe. Nasi konsultanci skontaktują się z Tobą drogą mailową w celu przekazania danych dostępowych do webinaru online.

Uwagi

Jeżeli chcesz przekazać nam dodatkowe informacje odnośnie uczestnictwa prosimy o wypełnienie poniższego pola z treścią wiadomości.

Osoba zgłaszająca

Do osoby zgłaszającej będą wysyłane wszelkie informacje organizacyjne związane ze szkoleniem.

Nabywca

Wypełnij dane podmiotu, który dokonuje rezerwacji szkolenia na który zostanie wystawiona faktura.

Dane do faktury

Prosimy o wypełnienie tej sekcji formularza jeżeli faktura będzie wystawiona na podmiot inny niż
Wybierz "Tak" jeśli udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych. Wtedy cena szkolenia może być zwolniona z VAT.

Dane Uczestników

Podaj niezbędne dane osób, które będą uczestnikami szkolenia. Nasi konsultanci skontaktują się z uczestnikami drogą mailową w celu przekazania danych do logowania do webinaru.

Uwagi

Jeżeli chcesz przekazać nam dodatkowe informacje odnośnie uczestnictwa prosimy o wypełnienie poniższego pola.

Chcesz dołączyć do szkolenia! A może masz do nas pytania?

Zapraszamy do kontaktu z nami. Nasi konsultanci i szkoleniowcy są do dyspozycji i chętnie doradzą przy wyborze odpowiedniego szkolenia i odpowiedzą na nurtujące pytania.
Zobacz SzkoleniaKontakt z nami