szkolenie online „warunki techniczne 2024”

Zapraszamy na specjalistyczne  szkolenie online

N

podczas szkolenia będziesz mieć możliwość zadawania pytań a nasz ekspert odpowie na nie podczas bloku przeznaczonego na dyskusję z uczestnikami

N

zdobędziesz wiedzę bezpośrednio od specjalisty z wieloletnim doświadczeniem

WARUNKI TECHNICZNE 2024

 

24 maja 2024
9:00 do 15:00

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Koszt uczestnictwa – 590 zł netto lub zw. z Vat*

* dla podmiotów, których finansowanie za szkolenie pochodzi  ze środków publicznych. Warunkiem zwolnienia z VAT-u za szkolenie jest wypełnienie i przesłanie „Oświadczenia zwolnienia z VAT” (wzór oświadczenia prześlemy po otrzymaniu zgłoszenia)

Szkolenie skierowane jest do:

N

Osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (projektanci, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, kierownicy budów, architekci i rzeczoznawcy)

N

Generalnych wykonawców robót budowlanych oraz inwestorów

N

Deweloperów

N

Organów administracji samorządowej

N

Zarządców, administratorów oraz właścicieli nieruchomości

N

Przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych, miejskich zarządów budynków

N

Osób przygotowujących projekty oraz dokumentację przetargową

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zaktualizowanie i poszerzenie wiedzy.

Szkolenie związane z nowelizacją rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ma na celu dostarczenie uczestnikom aktualnych informacji na temat zmian w przepisach oraz konsekwencji, jakie mogą one mieć dla branży budowlanej. Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do skutecznego działania w nowych warunkach prawnych.

PROGRAM SZKOLENIA ONLINE:

 1. Wprowadzenie – znaczenie przepisów techniczno –budowlanych wydawanych do ustawy Prawo budowlane i historia ich formułowania, krótka historia ostatnich zmian nowelizacyjnych rozporządzenia z 12 kwietnia 2002 roku.
 2. Zakres obowiązywania rozporządzenia i możliwości dokonywania odstępstw od jego wymagań, zmiany w procedurze uzyskiwania zgody na odstępstwo wprowadzone od września 2020 roku, elektroniczna forma wniosku – formularz PB0.
 3. Podstawowe określenia rozporządzenia jako uzupełnienie katalogu definicji ustawy Prawo budowlane i konsekwencje braku ich dokładnego sprecyzowania.
 4. Nowelizacja z 27 października 2023 roku, wchodząca w życie 1 kwietnia 2024 roku, zmiany w zakresie lokalizowania budynków na działkach budowlanych – wymogi odległościowe, warunki oświetlenia naturalnego i nasłonecznienia.
 5. Elementy zagospodarowania działek budowlanych, regulacje dotyczące parkingów dla samochodów osobowych i ciężarowych (wymiary miejsc postojowych, odległości, drogi dojazdowe, stanowiska postojowe dla osób niepełnosprawnych).
 6. Liczne nowe, szczegółowe regulacje dotyczące placów zabaw dla dzieci, przywołanie dotyczących tej kwestii Polskich Norm.
 7. Minimalne warunki wyposażenia instalacyjnego budynków.
 8. Wydzielanie pomieszczeń do karmienia i przewijania dzieci oraz przewijania osób dorosłych w wybranych budynkach, ale czy to już wszystko co wynika z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ?
 9. Określenie minimalnej wielkości lokalu użytkowego jako kolejny etap walki z „patodeweloperką”.
 10. Minimalne wymagania w zakresie parametrów mieszkań, pomieszczeń mieszkalnych, pomocniczych, aneksów kuchennych, pomieszczeń higieniczno –sanitarnych i ich wyposażenia. Nowe zasady w zakresie rozgraniczania logii i balkonów.
 11. Wymogi dla wejść, klatek schodowych i pochylni w budynkach i garażach.
 12. Pomieszczenia techniczne i gospodarcze, nowy obowiązek wydzielenia pomieszczeń na wózki i rowery.
 13. Pozostawione bez zmian warunki techniczne dla wolnostojących i wbudowanych garaży – a samochody są coraz większe …..
 14. Podstawowe instalacje wewnętrzne budynków – przegląd ogólny obowiązujących wymogów.
 15. Warunki bezpieczeństwa konstrukcji – problem stosowania Polskich Norm w zakresie projektowania konstrukcji.
 16. Wybrane elementy bezpieczeństwa pożarowego.
 17. Bezpieczeństwo użytkowania budynków jako jedno z wymagań podstawowych.
 18. Wymogi w zakresie higieny, zdrowia, ochrony środowiska jako dopełnienie wymagań podstawowych z ustawy Prawo budowlane, nowe wymogi w zakresie ochrony akustycznej, czy bez udziału akustyka będzie można opracować projekt budowlany ?
 19. Racjonalizacja zużycia energii, zasady wg nowelizacji wprowadzonej 1 stycznia 2014 roku i ich zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku, czy będzie kolejne podniesienie wymagań.
 20. Przepisy przejściowe na dzień 1 kwietnia 2024 roku.

WYKŁADOWCA: 

 

Wybitny specjalista i doświadczony wykładowca. Autor lub współautor wielu publikacji oraz programów szkoleniowych z zakresu prawa budowlanego oraz z zakresu procesu inwestycyjnego.

Przez 26 lat był pracownikiem naukowo – dydaktycznym Politechniki Warszawskiej. Posiada uprawnienia budowlane, zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uprawniające do prowadzenia robót budowlanych przy obiektach zabytkowych jest rzeczoznawcą budowlanym z listy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

ATUTY SBM CENTRUM SZKOLENIA USTAWICZNEGO

Rada Programowa

 • Do głównych zadań Rady Programowej należy wsparcie SBM CSU w poprawnym przygotowaniu szkoleń i kursów, zarówno pod względem organizacyjnym jak i dostosowania programu oraz doboru kadry dydaktycznej. Więcej : https://sbm-szkolenia.pl/rada-programowa/

Zaufanie i rzetelność

 • Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych – RIS: 2.14/00217/2020

Indywidualne podejście i dostępność

 • Staramy się dostosować do możliwośći i potrzeb naszych uczestników. Pracujemy od poniedziałku do piątku od 09:00 – 17:00, jednak potrafimy odpisać na sms nawet wieczorami i w weekendy. Kontakt do nas : (+48) 721 212 186 lub (+48) 737 337 284

Płatność po szkoleniu dla sektora publicznego

 • Odroczone terminy płatności dla sektora publicznego. Faktura wystawiana w dniu szkolenia.

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

W jaki sposób zapisać się na szkolenie ?

Na szkolenie można zgłosić się poprzez wypełnienie formularza lub wypełnienie karty zgłoszenia i odesłanie na biuro@sbm-szkolenia.pl Formularz jak i karta zgłoszenia znajdują się na dole tej strony.

Czy moje zgłoszenie dotarło i czy jestem zapisany/a na szkolenie?

Zgłaszając się poprzez e-formularz system wygeneruje automatyczne potwierdzenie, które pojawi się na ekranie. Dodatkowo, za każdym razem, zgłoszenie potwierdzane jest przez naszego konsultanta. Otrzymasz wiadomość na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

Czy wystawiacie Faktury VAT?

Tak. Wypełnij formularz dla firm. W odpowiedzi otrzymasz potwierdzenie przyjęcia na szkolenie oraz do 2ch dni roboczych fakturę pro-forma z odroczonym terminem płatności. W dniu kursu wystawimy i prześlemy Fakturę.

Czy mogę wziąć udział w szkoleniu jako osoba prywatna?

Tak. Prosimy o wypełnienie formularza dla osób prywatnych. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na listę uczestników, otrzymasz od nas dokument na podstawie którego możesz dokonać płatności za szkolenie na konto bankowe z dopiskiem: nazwa lub data szkolenia/imię i nazwisko uczestnika

Bank PKO BP S.A: 69 1020 1185 0000 4202 0303 4063  BIC SWIFT: BPKOPLPW

Co zawiera opłata za szkolenie?
 • udział w profesjonalnie przygotowanym szkoleniu w czasie rzeczywistym
 • w pełni zrealizowany program szkolenia
 • zaświadczenie ukończenia specjalistycznego szkolenia
 • obszerne, autorskie materiały szkoleniowe, bez lokowania produktu
 • opiekę poszkoleniową – mozliwość zadawania pytań do miesiąca od zakończenia szkolenia
 • tylko dla uczestnuków szkolenia : 7-dniowy dostęp do nagrania wykładu 
Czy do uczestnictwa w szkoleniu online jest wymagana instalacja dodatkowego oprogramowania?

Nie. Nie jest konieczne instalowanie jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania. Szkolenia odbywają się na platformie ClickMeeting. Do uczestnictwa w szkoleniach niezbędne jest jedynie posiadanie aktualnej przeglądarki (polecana to Chrome) z dostępem do Internetu. Szkolenie jest dostępne również dla urządzeń mobilnych (smartfony,tabety itp.)

Co jeśli muszę przerwać szkolenie z przyczyn nagłych?

Z nami nic nie tracisz! Specjalnie dla naszych uczestników nagrywamy szkolenie. Okres udostępnienia nagrania to 7dni. Dodatkowo dostęp do nagrania jest elastyczny. Co to oznacza? Możesz wielokrotnie się łączyć, przewijać, zatrzymywać oraz powracać do wybranych zagadnień.

Czy w trakcie szkolenia jest możliwość zadawania pytań wykładowcy? Czy sobie poradzę?

Tak. Uczestnicy mają możliwość zadawania pytań wykładowcy poprzez czat przez cały czas trwania szkolenia. Wykładowca odpowiada na wybrane pytania po zakończeniu omawianego działu lub pod koniec szkolenia. Można również dołączyć do rozmowy poprzez uzycie mikrofonu. Obsługa jest bardzo prosta. Każdorazowo przed planowanym szkoleniem przesyłamy na adres e-mail skróconą instrukcję korzystania z platformy szkoleniowej.

Czy po ukończeniu szkolenia otrzymam zaświadczenie?

Tak. Po ukończeniu każdego naszego szkolenia Uczestnik otrzymuje zaświadczenie w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail. Istnieje również możliwość otrzymania zaświadczenia w formie tradycyjnej po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem.

Czy możliwa jest zmiana uczestnika po potwierdzeniu wpisania na listę uczestników?

Tak. Prześlij do nas na biuro@sbm-szkolenia.pl do 2ch dni roboczych przed planowaną datą szkolenia informację z danymi nowego uczestnika.

Czy można zrezygnować z udziału w szkoleniu, pomimo wysłanego zgłoszenia?

Tak. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wymaga formy pisemnej. Rezygnację należy przesłać na adres e-mail biuro@sbm-szkolenia.pl nie później niż 3 dni robocze przed zaplanowanym terminem szkolenia w godzinach pracy biura. Pełny regulamin znajduje się w zakładce : https://sbm-szkolenia.pl/regulamin/

  Zapisz się na SZKOLENIE! Skorzystaj z formularza

  p
  W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnieniem formularza prosimy o kontakt z nami pod numerem tel.: (+48) 721 212 186 – lub pobranie i wpełnienie Karty Zgłoszenia i przesłanie jej drogą mailową do nas na adres: biuro@sbm-szkolenia.pl

  Uczestnik

  Podaj niezbędne dane kontaktowe. Nasi konsultanci skontaktują się z Tobą drogą mailową w celu przekazania danych dostępowych do webinaru online.

  Uwagi

  Jeżeli chcesz przekazać nam dodatkowe informacje odnośnie uczestnictwa prosimy o wypełnienie poniższego pola z treścią wiadomości.

  Osoba zgłaszająca

  Do osoby zgłaszającej będą wysyłane wszelkie informacje organizacyjne związane ze szkoleniem.

  Nabywca

  Wypełnij dane podmiotu, który dokonuje rezerwacji szkolenia na który zostanie wystawiona faktura.

  Dane do faktury

  Prosimy o wypełnienie tej sekcji formularza jeżeli faktura będzie wystawiona na podmiot inny niż
  Wybierz "Tak" jeśli udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych. Wtedy cena szkolenia może być zwolniona z VAT.

  Dane Uczestników

  Podaj niezbędne dane osób, które będą uczestnikami szkolenia. Nasi konsultanci skontaktują się z uczestnikami drogą mailową w celu przekazania danych do logowania do webinaru.

  Uwagi

  Jeżeli chcesz przekazać nam dodatkowe informacje odnośnie uczestnictwa prosimy o wypełnienie poniższego pola.

  Chcesz dołączyć do szkolenia! A może masz do nas pytania?

  Zapraszamy do kontaktu z nami. Nasi konsultanci i szkoleniowcy są do dyspozycji i chętnie doradzą przy wyborze odpowiedniego szkolenia i odpowiedzą na nurtujące pytania.

  Zobacz SzkoleniaKontakt z nami