Do czego jest potrzebny kosztorys inwestorski. Kiedy kosztorys inwestorski jest konieczny

 

Kosztorys inwestorski – czym jest i kiedy trzeba go sporządzić

Wiele osób, które przygotowuje się do zainwestowania pieniędzy, czy to prywatnie czy jako deweloper potrzebuje konkretnych wyliczeń, które przedstawią chociaż poglądowo, jaki koszt trzeba będzie pokryć, by inwestycja mogła powstać. W tym celu najczęściej sporządza się dokument, w którym znajdują się wszelkie niezbędne informacje. Jak zrobić kosztorys inwestorski? Można poglądowo zrobić go samemu, ale znacznie lepiej powierzyć to zadanie specjaliście, który ma stosowne uprawnienia. Sprawdź, kto wykonuje kosztorys inwestorski i jak powinien wyglądać dobrze zrobiony dokument.

Co to jest kosztorys inwestorski?

Kosztorys inwestorski to dokument, w którym znajdują się szczegółowe wyliczenia określające wysokość kosztów danego rodzaju robót, pojedynczego obiektu lub jego części. By go sporządzić niezbędny jest projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna, projekt przetargowy, a także założenia wyjściowe do kosztorysowania. Dzięki temu można określić liczbę roboczogodzin, niezbędne materiały budowlane i sprzęt. Poszczególne wartości trzeba zestawić z cenami materiałów i kosztami podwykonawców.  Kosztorys inwestorski podaje szacunkową wartość realizacji inwestycji, dzięki czemu można sprawdzić jak duże koszty trzeba będzie ponieść i zaplanować odpowiednio budżet. W przypadku inwestycji prywatnej, na przykład budowy domu jednorodzinnego, kosztorys ma charakter informacyjno-porównawczy. W przypadku zamówień publicznych dokument jest niezbędny do oszacowania wartości robót budowlanych. Wszelkie niezbędne informacje, które powinien zawierać kosztorys inwestorski rozporządzenie z dnia 18 maja 2004 roku dokładnie objaśnia.

Kto sporządza kosztorys inwestorski?

Kosztorys można sporządzić samemu – będzie on jednak obdarzony dużym ryzykiem błędu. Takie ogólne wyliczenie można przygotować dla siebie, by wiedzieć, jakiego rzędu wydatek będzie czekał inwestora. By kosztorys był dopracowany i fachowy konieczne będzie zlecenie wykonania go profesjonalnemu kosztorysantowi. Taka osoba ma wiedzę o specyfice prowadzenia robót budowlanych, doskonale wie jak rozplanować ilość roboczogodzin, jak wygląda sytuacja na rynku materiałów budowlanych oraz jaka będzie wartość inwestycji. Stworzenie takiego kosztorysu, już na etapie planowania prac pozwala znaleźć oszczędności. W przypadku dużych inwestycji wykonuje się oddzielne kosztorysowanie robót budowlanych, które jest niezbędne do przestawienia dobrej oferty przetargowej.

Co powinien zawierać kosztorys inwestorski?

Wiesz już kto przygotowuje dokument. Co zawiera kosztorys inwestorski? W kosztorysie powinny znaleźć się takie elementy jak konieczne prace do wykonania wraz z harmonogramem oraz liczba roboczogodzin potrzebnych do ich realizacji. Kolejnym elementem jest wykaz potrzebnego sprzętu i materiałów budowlanych. W przypadku kosztorysu inwestorskiego w zamówieniach publicznych niezbędne jest stworzenie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Na podstawie takiego kosztorysu można wybrać wykonawcę do realizacji danego zlecenia.

Metody oraz podstawy tworzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku. Przepisy mówią, że można go wykonać metodą kalkulacji uproszczonej. Szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane powinno być wykonane z należytą starannością przez profesjonalistę, który posiada odpowiednie uprawnienia do sprawowania funkcji.

Osoby, które pracują w zawodach nieruchomościowych, a także prawnicy, zarządcy, właściciele, pracownicy firm ubezpieczeniowych czy instytucji bankowych, którzy chcą rozszerzyć swoją wiedzę, powinni skorzystać z okazji i odbyć szkolenie z inwestowania w nieruchomości. Dzięki niemu można kompleksowo poznać wszystkie aspekty inwestowania od poszukiwań w rejestrze gruntów, przez analizę decyzji administracyjnych, aż po plany zagospodarowania przestrzennego czy ocenę ryzyka pod kątem realizacji konkretnych inwestycji.

Chcesz dołączyć do szkolenia lub kursu? A może masz do nas pytania?

Zapraszamy do kontaktu z nami. Nasi konsultanci i szkoleniowcy są do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiedzą na nurtujące pytania.

Zobacz Kursy i szkoleniaKontakt z nami