Okresowe kontrole stanu technicznego domu jednorodzinnego

 

  1. Przeglądy techniczne budynków – przepisy prawne
  2. Kto sprawdza stan techniczny budynku jednorodzinnego?
  3. Co powinien zawierać protokół kontroli okresowej?
  4. Przegląd techniczny budynku – co ile lat powinien się odbywać?

Prawo budowlane nakłada na właścicieli i zarządy obowiązek okresowej kontroli stanu technicznego, a także przegląd instalacji i przewodów. Jeżeli chodzi o domy jednorodzinne również jest to konieczność, chociaż ilość potrzebnych biurowych kontroli jest znacznie mniejsza niż w przypadku mieszkań czy obiektów.

Przeglądy techniczne budynków – przepisy prawne

Obiekty budowlane w czasie ich użytkowania powinny być poddawane przepisowej kontroli. Szczegóły można znaleźć w ustawie Prawo budowlane, art. 62, w którym zostały określone w jakich odstępach czasu powinna być wykonana okresowa kontrola stanu technicznego budynku. Co najmniej raz w roku powinno się sprawdzić stan techniczny budynku, czyli jego elementy, które są narażone na działanie czynników atmosferycznych, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska oraz instalacji gazowych oraz przewodów kominowych. Co najmniej raz na pięć lat należy sprawdzić stan techniczny budynku, jego estetykę oraz otoczenie. Powinno się również zweryfikować sprawność instalacji elektrycznej i piorunochronnej.

Kto sprawdza stan techniczny budynku jednorodzinnego?

Obowiązek przeprowadzenia kontroli spoczywa na osobach, które mają odpowiednie uprawnienia budowlane w dedykowanej specjalizacji. Istnieją dwa wyjątki – stan techniczny instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) przeprowadzają osoby, które mają  kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych. Za kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych odpowiadają profesjonaliści posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub uprawnienia w specjalności dotyczącej przewodów kominowych, kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych. Obowiązkowe przeglądy domu jednorodzinnego i czyszczenie kominiarz powinien przeprowadzić nawet cztery razy w ciągu roku, jeżeli nieruchomość jest ogrzewana paliwem stałym. Warto wiedzieć, że ekspertyzy i zaświadczenia może wydać jedynie mistrz kominiarski, a czyścić kominy może o stopień niższy czeladnik kominiarski. By samodzielnie sprawować najżywszą funkcję należy zdać egzamin czeladniczy, a następnie odbyć praktykę zawodową jako pomocnik kominiarski. Po przepracowaniu kolejnych lat można podejść do egzaminu na mistrza kominiarskiego, który przeprowadza Izba Rzemieślnicza.

Co powinien zawierać protokół kontroli okresowej?

Przeprowadzona kontrola stanu technicznego budynku musi być udokumentowana w protokole. Dokumenty trzeba przechowywać w razie kontroli, na przykład powiatowego inspektorat nadzoru budowlanego. Protokół okresowej kontroli budynku dokumentujący przegląd techniczny domu jednorodzinnego musi zawierać informacje dotyczące stanu technicznego budynku, zużycia czy uszkodzeń elementów, wskazanie elementów, które należy naprawić oraz kolejność wykonania prac (z określeniem metod i środków).

Przegląd techniczny budynku – co ile lat powinien się odbywać?

Według prawa budowlanego przegląd techniczny budynku jednorodzinnego należy wykonywać co najmniej raz w roku. Jeśli więc jesteś właścicielem lub zarządcą domu jednorodzinnego, powinieneś zadbać o prawidłowe działanie wszelkich instalacji i bezpieczeństwo domowników zlecając specjalistom okresowe przeglądy stanu technicznego. Warto przeprowadzić dodatkowe kontrole, kiedy zajdą szczególne okoliczności, na przykład po ulewnych deszczach czy porywistych wiatrach. Przegląd poszczególnych instalacji powinien odbywać się w obecności osób wykwalifikowanych, które swoje kompetencje mogą potwierdzić stosownymi dokumentami. Specjaliści, którzy odbywają szkolenia z zakresu prawa budowlanego, znają zmieniające się przepisy dzięki czemu wykonują swoje zadania zgodnie z obowiązującymi ustawami.

Cyfryzacja budownictwa to rewolucja, która przekształca sektor budowlany. Poprzez zastosowanie narzędzi takich jak portal e-budownictwo czy e-dziennik budowy GUNB, proces budowlany staje się bardziej efektywny, transparentny i zintegrowany. Cyfryzacja nie tylko upraszcza procedury budowlane, ale także otwiera nowe możliwości dla innowacji i rozwoju. Może być nieco trudna do zrozumienia, szczególnie na początku, dlatego warto korzystać ze szkoleń, które dokładnie opisują jak poruszać się po cyfrowym świecie. Warto poszerzać swoją wiedzę, by e-budownictwo projekty, wnioski i inne ważne dokumenty Ci nie umknęły! Możesz zrobić to w wygodny i przystępny sposób decydując się na szkolenie w formie e-learningu! Wystarczy, że wybierzesz datę, która Ci pasuje, opłacisz zamówienie i już! Program szkolenia z cyfryzacji w budownictwie obejmuje między innymi przegląd aktualnych ustaw wraz z praktycznymi obszarami zastosowania. Zostaną omówione zmiany w projektach, Elektroniczny dziennik budowy, Centralny Rejestr osób posiadających Uprawnienia Budowlane i szereg innych, istotnych zagadnień. Szczegółowe informacje oraz dostępne terminy szkoleń znajdziesz tutaj: https://sbm-szkolenia.pl/szkolenie/prawo-budowlane-2023-cyfryzacja/.

Chcesz dołączyć do szkolenia lub kursu? A może masz do nas pytania?

Zapraszamy do kontaktu z nami. Nasi konsultanci i szkoleniowcy są do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiedzą na nurtujące pytania.

Zobacz Kursy i szkoleniaKontakt z nami