Czy warto mieć uprawnienia budowlane?

 

  1. Uprawnienia budowlane – specjalności
  2. Uprawnienia budowlane – wymagania
  3. Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane

Uprawnienia budowlane to prawo do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie. Dzięki nim można rozwinąć swoją ścieżkę zawodową w ramach różnych specjalności. Wiąże się z dużą odpowiedzialnością i podejmowaniem istotnych decyzji. Najczęściej obejmuje projektowanie i sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego, kierowanie budową czy wykonywaniem nadzoru inwestorskiego. Chociaż droga do ich uzyskania jest wymagająca, to zdecydowanie opłacalna. Przekonaj się, dlaczego warto mieć uprawnienia budowlane, jak zdobyć wymagane kwalifikacje i gdzie szukać odpowiednich szkoleń.

Uprawnienia budowlane – specjalności

Ustawa o prawie budowlanym mówi, że uprawnienia można zyskać w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej (mostowej, drogowej, kolejowej, hydrotechnicznej, wyburzeniowej) oraz instalacyjnej (telekomunikacyjnej, cieplnej, wentylacyjnej, gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej, elektrycznej i elektroenergetycznej). W ramach poszczególnych specjalności można wyodrębnić techniczno-budowlane sektory. By zdobyć w nich uprawnienia budowlane, trzeba odbyć pięcioletnią praktykę w zawodzie i posiadać uprawnienia w zawodzie bez ograniczeń.

Uprawnienia budowlane – wymagania

Jak zdobyć odpowiednie uprawnienia budowlane? Wymagania są jasne – odpowiedni poziom wykształcenia (magister inżynier, inżynier, technik albo mistrz lub posiadany tytuł zawodowy) i odbycie praktyki odpowiedniej długości, która zależy od specjalności i zakresu uprawnień, o które się ubiegasz. W przypadku projektowania niezbędna jest zarówno praktyka przy sporządzaniu projektów, jak i na budowie. Wówczas można złożyć wniosek o dopuszczenie do egzaminu. Musi się w nim znaleźć również dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia, potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej, dowód uiszczenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne, formularz osobowy, życiorys. Po pozytywnej weryfikacji należy zapłacić drugą ratę – za egzamin. Następnie na każdego kandydata czeka część pisemna, a później także ustna. Uzyskanie odpowiedniej ilości punktów skutkuje nadaniem uprawnień.

Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane

Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane to system, który zawiera dane osób posiadających uprawnienia. Po zdaniu egzaminu i wydaniu decyzji o nadaniu uprawnień właściwa okręgowa komisja kwalifikacyjna izby samorządu zawodowego przekazuje do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego dane dotyczące osoby, która je zdobyła. Obecnie wszystko odbywa się drogą elektroniczną, za pomocą  systemu e-CRUB – tam też znajdziesz pełny rejestr uprawnień budowlanych. Dzięki temu każda osoba może wyszukać i zweryfikować specjalistę, a także uzyskać informację o rodzaju posiadanych uprawnień budowlanych i ich zakresie. Dzięki temu pracodawca lub potencjalny klient może zweryfikować poprawność danych. Jak sprawdzić czy ktoś posiada uprawnienia budowlane? Wystarczy wpisać imię i nazwisko w wyszukiwarce e-CRUB.

Jeżeli więc pragniesz zdobyć uprawnienia budowlane, po technikum czy studiach warto przystąpić do dodatkowych szkoleń. To generuje wyższe wynagrodzenie, a także szansę na awans lub możliwość prowadzenia własnej działalności. Sprawowanie samodzielnych funkcji w budownictwie to także wyzwanie i odpowiedzialność za podjęte decyzje. Trzeba również pamiętać o regularnym doszkalaniu się – zmiany w prawie są dynamiczne, dlatego należy je na bieżąco śledzić. Jeżeli posiadasz już uprawnienia skorzystaj z oferty naszych szkoleń dedykowanym inżynierom. Chcesz podejść do egzaminu? Wybierz kurs uprawnienia budowlane i zadbaj o solidne przygotowanie!

Chcesz dołączyć do szkolenia lub kursu? A może masz do nas pytania?

Zapraszamy do kontaktu z nami. Nasi konsultanci i szkoleniowcy są do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiedzą na nurtujące pytania.

Zobacz Kursy i szkoleniaKontakt z nami

Sprawdź również pozostałe artykuły

Obowiązki projektanta w procesie budowlanym

Obowiązki projektanta w procesie budowlanym

Obowiązki projektanta w procesie budowlanym   Architekt a projektant budowlany Podstawowe obowiązki projektanta - prawo budowlane Obowiązki projektanta Zostań najlepszym specjalistom w branży! Projektant jest jednym z uczestników procesu budowlanego. Zakres jego...

Czym jest umowa o roboty budowlane?

Czym jest umowa o roboty budowlane?

Czym jest umowa o roboty budowlane?   Umowa o roboty budowlane – co powinna zawierać? Umowa na wykonanie prac budowlanych z podwykonawcą Umowa o roboty budowlane z osobą fizyczną Umowa na prace budowlane jest kontraktem, który stanowi podstawę realizacji...

Jak napisać wniosek o dofinansowanie szkolenia przez pracodawcę?

Jak napisać wniosek o dofinansowanie szkolenia przez pracodawcę?

Jak napisać wniosek o dofinansowanie szkolenia przez pracodawcę? Wniosek o dofinansowanie szkolenia Uzasadnienie wniosku o dofinansowanie szkolenia - przykład Podanie o dofinansowanie kursów przez pracodawcę Nieustanny rozwój, szczególnie w branży budowlanej jest...

Obowiązki kierownika budowy

Obowiązki kierownika budowy

Obowiązki kierownika budowy   Kierownik budowy - zakres obowiązków Kierownik budowy obowiązki prawo budowlane Zadania kierownika budowy wobec inwestora Jak zdobyć uprawnienia kierownika budowy? Kierownik budowy pełni kluczową rolę w procesie realizacji projektu...

Okresowe kontrole stanu technicznego domu jednorodzinnego

Okresowe kontrole stanu technicznego domu jednorodzinnego

Okresowe kontrole stanu technicznego domu jednorodzinnego   Przeglądy techniczne budynków – przepisy prawne Kto sprawdza stan techniczny budynku jednorodzinnego? Co powinien zawierać protokół kontroli okresowej? Przegląd techniczny budynku – co ile lat powinien...

Plan bioz – co powinien zawierać, kto go opracowuje, kiedy i po co

Plan bioz – co powinien zawierać, kto go opracowuje, kiedy i po co

Plan bioz – co powinien zawierać, kto go opracowuje, kiedy I po co? Co to jest plan BIOZ? Kto opracowuje plan BIOZ? Plan BIOZ - kiedy wymagany? Co powinien zawierać plan BIOZ? Często na egzaminach ustnych różnych specjalności budowlanych pojawiają się pytania o istotę...