DUE DILIGENCE nieruchomości – jak zmniejszyć ryzyko przy zakupie?

 1. Czym jest Due diligence nieruchomości i kto go przeprowadza?
 2. Analiza due diligence co obejmuje ?
 3. Szkolenie – Audyt nieruchomości – dla kogo i dlaczego warto ?

Zakup nieruchomości jest od lat uznawany za jeden z najlepszych, najbardziej dochodowych i bezpiecznych sposobów inwestowania kapitału. Inwestorzy coraz częściej interesują się zakupem nieruchomości poprzemysłowych, a te transakcje niejednokrotnie obarczone są ryzykiem, w tym prawnym. Aby zminimalizować to ryzyko, przeprowadza się audyt prawny nieruchomości.

Kompleksowe sprawdzenie nieruchomości przed jej zakupem to jeden ze sposobów na uniknięcie wszelkiego rodzaju kłopotów i poniesienia dodatkowych kosztów w przyszłości.

Czym jest Due diligence nieruchomości i kto go przeprowadza?

Co oznacza zwrot „Due diligence”?  W dosłownym tłumaczeniu z języka angielskiego jest to należyta staranność. W praktyce jest to analiza stanu prawnego, jak i faktycznego nieruchomości, którą stosuje się przed nabyciem nieruchomości. Audyt nieruchomości ma na celu weryfikację informacji związanych z danym obiektem oraz określenie potencjalnego ryzyka związanego z zaplanowaną transakcją. 

Istotne jest rozpoznanie problemów, które mogą wystąpić w przyszłości. Badanie stanu prawnego nieruchomości ma na celu pomóc kupującemu czy planowany zakup nieruchomości jest dla niego opłacalny i czy jest zgodny z jego biznesplanem.

Due diligence nieruchomości pozwala na wgląd w faktyczny stan nieruchomości oraz pozwala na optymalizację kosztów jej użytkowania. Warto zlecić wykonanie audytu nieruchomości również w wypadku, gdy są wątpliwości do jakości pracy zarządu, administracji obiektu czy jakości obsługi technicznej nieruchomości.

Audytem nieruchomości zajmują się firmy, w których szeregach są wykwalifikowani specjaliści, tacy jak prawnicy, rzeczoznawcy majątkowi, księgowi, biegli rewidenci, zarządcy nieruchomości czy osoby posiadające uprawnienia budowlane.

Analiza due diligence co obejmuje ?

Audyt prawny nieruchomości (due diligence) obejmuje przede wszystkim, szczegółową analizę:

 • Księgi Wieczystej – specjalista zbada m.in. tytuł prawny nieruchomości, okoliczności nabycia nieruchomości przez sprzedającego, ewentualne obciążenia, zweryfikuje czy nie występują roszczenia osób trzecich.
 • Wypisu i wyrysu z ewidencji – wnikliwe sprawdzenie tego dokumentu pozwala na potwierdzenie zgodności stanu faktycznego ujawnionego w ewidencji a treściami wpisów w Księdze Wieczystej. Szczególnie ważnym elementem jest kwestia dostępu drogi publicznej do nieruchomości oraz sprawdzenie jakie rodzaje gruntów wchodzą w skład nieruchomości.
 • Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub, jeżeli została wydana, decyzji ustalającej warunki zabudowy.
 • Przepisów dotyczących ochrony środowiska tj. składowanie odpadów, emisja substancji szkodliwych. Ważnym jest również sprawdzenie, czy dana nieruchomość nie znajduje się na obszarze chronionym.
 • Wypisu z Wojewódzkiego Rejestru Zabytków – audyt może również wykazać czy nieruchomość znajduje się w rejestrze zabytków.
 • Wszelkich dokumentów i informacji przedstawionych przez stronę sprzedającą nieruchomość.

Po zgromadzeniu i wnikliwej analizie wszystkich danych można realnie określić ryzyko inwestycji.

Szkolenie – Audyt nieruchomości – dla kogo i dlaczego warto ?

Jeżeli chcesz nauczyć się jak tworzyć raport due diligence nieruchomości, podnieść swoje kwalifikacje, rozwinąć kompetencje zawodowe to warto skorzystać z naszej oferty! Profesjonalne szkolenie online organizowanie przez SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego poruszające temat Due Diligence to sposób na zdobycie niezbędnej wiedzy oraz sposób na znaczące uniknięcie ryzyka wynikające z nieprawidłowego wykonania audytu nieruchomości.

Podczas interaktywnego szkolenia ekspert rozwieje wszelkie wątpliwości oraz omówi kluczowe zagadnienia dotyczące nieruchomości takie jak: analiza ksiąg wieczystych, ewidencji gruntów i budynków, kartoteki lokali, przegląd publicznie dostępnych portali informacji przestrzennej, analiza decyzji administracyjnych, własność, a użytkowanie wieczyste, dostęp do drogi publicznej, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ochrona środowiska i ochrona konserwatorska, wycinka drzew, zagrożenie przeciwpowodziowe.

Istotnym elementem szkolenia jest omówienie rozwiązań stosowanych w celu ograniczenia ryzyka przy nabyciu nieruchomości.

Szkolenie „Audyt nieruchomości (DUE DILIGENCE) – jak ograniczyć ryzyka przy nabywaniu nieruchomości?” głównie skierowane jest do:

     • Pracowników instytucji bankowych
     • Rzeczoznawców majątkowych (uwaga przyznajemy punkty za udział w naszych szkoleniach)
     • Prawników, radców prawnych
     • Zarządców oraz właścicieli nieruchomości komercyjnych
     • Dyrektorów i menedżerów działów finansowych
     • Pracowników firm ubezpieczeniowych
     • Profesjonalistów związanych z rynkiem nieruchomości
     • Wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką

KIM JESTEŚMY ?

Jesteśmy firmą szkoleniową z misją. Zależy nam na dostarczaniu wiedzy rzetelnej, kompleksowej i w przystępny dla każdego kursanta sposób. Współpracujemy tylko z zespołem wybitnych wykładowców, praktyków i ekspertów w swoich dziedzinach, dlatego gwarantujemy najwyższą jakość naszych kursów i szkoleń.

Zgodnie ze statutem SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego została powołana Rada Programowa , której członkowie to uznani eksperci od wielu lat związani z pracą na rzecz pogłębiania wiedzy i umiejętności kadry menedżerskiej różnych szczebli oraz kadry inżynierskiej, w szczególności z branży budowlanej, architektonicznej i nieruchomościowej, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym.

Jesteśmy wpisani w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych WUP w Warszawie pod nr 2.14/00217/2020.

Zapraszamy na nasze szkolenia!

 

 

Zródło :
https://www.prawo.pl/biznes/
https://kbzlegal.pl/aktualnosci/
https://www.krn.pl/artykuly

Chcesz dołączyć do szkolenia lub kursu? A może masz do nas pytania?

Zapraszamy do kontaktu z nami. Nasi konsultanci i szkoleniowcy są do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiedzą na nurtujące pytania.

Zobacz Kursy i szkoleniaKontakt z nami