Obowiązki projektanta w procesie budowlanym

 

  1. Architekt a projektant budowlany
  2. Podstawowe obowiązki projektanta – prawo budowlane
  3. Obowiązki projektanta
  4. Zostań najlepszym specjalistom w branży!

Projektant jest jednym z uczestników procesu budowlanego. Zakres jego obowiązków reguluje Ustawa Prawo Budowlane. Często ten zawód jest mylony z architektem, a ich kompetencje mieszane. Obaj specjaliści są ściśle związani z branżą budowlaną, ale to nad czym pracują, znacznie się od siebie różni. Od architekta wymaga się nie tylko wiedzy technicznej, ale także kreatywności, przestrzennego myślenia i dużego poczucia estetyki. Z kolei projektant w dużej mierze skupia się projektowaniem obiektów budowlanych z uwzględnieniem formy i funkcji. Sprawdź, jakie są prawa i obowiązki projektanta, a także co go odróżnia go od architekta.

Architekt a projektant budowlany

Architekt jest z wykształcenia inżynierem, który posiada odpowiednią wiedzę, zmysł artystyczny i potrafi stworzyć taką przestrzeń, która najlepiej odpowiada użytkownikom. Przy obiektach kubaturowych to właśnie on pełni rolę głównego projektanta. W przypadku realizacji specjalnych zleceń projekt tworzy projektant w danej specjalności. Koordynuje projekty branżowe i weryfikuje je pod względem obowiązujących przepisów. Przykładowo, projekt domu może wykonać architekt, a projektant budowlany instalacji sanitarnych – stworzyć sieć wodociągową.

By móc zostać architektem trzeba ukończyć studia kierunkowe, odbyć praktykę na budowie, uzyskać kwalifikację do egzaminu państwowego na uprawnienia budowlane, następnie zdać część pisemną i ustną oraz zostać członkiem Izby Architektów (z czym wiąże się regularnej opłacanie składek i ubezpieczenie). Dopiero po przejściu takiej drogi można się tytułować, jako główny projektant – prawo budowlane jasno mówi, że osoby bez uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji mogą jedynie asystować przy pracach, a nie samodzielnie projektować.

Podstawowe obowiązki projektanta - prawo budowlane

Obowiązki projektanta rozpoczynają się na etapie opracowania projektu budowlanego. Projekt musi  być zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (obowiązki projektanta – Prawo budowlane Art. 20.). Dodatkowo w razie potrzeby bierze udział w opracowaniu projektu budowlanego wraz z osobami, które posiadają uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności. Projektant uzyskuje wymaganie opinie, uzgadnia i sprawdza rozwiązania projektowe, wyjaśnia wątpliwości dotyczące rozwiązań w nim zawartym. Do zadań projektanta należy również sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub organu administracji architektoniczno-budowlanej w zakresie zgodności realizacji robót budowlanych z projektem.

Obowiązki projektanta

Projektant sporządza informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), którą trzeba dołączyć do projektu. Jest to nieco inny dokument niż plan BIOZ, o czym warto pamiętać. W przypadku planu sporządza go kierownik budowy przed rozpoczęciem robót. Zakres i forma informacji BIOZ określa stosowne rozporządzenie. Do pozostałych obowiązków należy sporządzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej, sprawowanie nadzoru autorskiego oraz wprowadzanie zmian w projekcie zgłaszanych przed inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy. Kompetencje, oprócz tych, które reguluje prawo budowlane, obowiązki projektanta znajdziesz również w  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126), Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935) oraz Ustawie o wyrobach budowlanych.

Zostań najlepszym specjalistom w branży!

Przepisy prawa budowlanego często ulegają zmianom. Wprowadzane nowelizacje zmuszają projektantów do stałego poszerzania swojej wiedzy. Warto regularnie brać udział w szkoleniach, kursach czy warsztatach. Nowe uwarunkowania prawne w budownictwie i procesie inwestycyjnym,  czy system zarządzania projektami warto poznać w przyjemny sposób. W trakcie kursu Zarządzanie projektami budowlanymi, doświadczony ekspert wyjaśni jak wygląda cykl życia projektu, jak prawidłowo zarządzać zmianami w koncepcji i efektywnie prowadzić spotkania zespołu projektowego. Warto postawić na rozwój na każdym etapie swojej kariery jako projektant budowlany!

Chcesz dołączyć do szkolenia lub kursu? A może masz do nas pytania?

Zapraszamy do kontaktu z nami. Nasi konsultanci i szkoleniowcy są do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiedzą na nurtujące pytania.

Zobacz Kursy i szkoleniaKontakt z nami

Sprawdź również pozostałe artykuły

Bądź na bieżąco z prawem budowlanym

Bądź na bieżąco z prawem budowlanym

Bądź na bieżąco z prawem budowlanym   Szkolenia z prawa budowlanego – dlaczego warto? Poznaj aktualne prawo budowlane! Dla kogo przewidziane jest szkolenie z prawa budowlanego? Samodzielna nauka wymaga zaangażowania, samodyscypliny i motywacji. Często w ferworze...

Organizacja szkoleń wyjazdowych

Organizacja szkoleń wyjazdowych

Organizacja szkoleń wyjazdowych   Czym są szkolenia wyjazdowe? Dlaczego warto wybrać szkolenie wyjazdowe? Zalety szkoleń wyjazdowych organizowanych przez SBM CSU Szkolenia wyjazdowe to doskonała opcja dla tych, którzy chcą połączyć naukę i poszerzanie kompetencji...

Szkolenia dla pracowników sektora bankowego

Szkolenia dla pracowników sektora bankowego

Szkolenia dla pracowników sektora bankowego    Pracownicy sektora bankowego oraz innych instytucji finansowych nie tylko muszą mieć odpowiednie kwalifikacje, ale także wiedzę, kompetencje i nadążać za zmieniającymi się przepisami. Poszerzanie kompetencji...

Warunki techniczne budynków 2024

Warunki techniczne budynków 2024

Warunki techniczne budynków 2024   Warunki techniczne budynków i ich usytuowanie - nowelizacja rozporządzenia 2024 Jakie zmiany wprowadza nowelizacja? Kiedy zaczną obowiązywać zmiany w warunkach technicznych budynków? 1 kwietnia 2024 r. w życie wejdą przepisy,...

Jak odnieść sukces jako inżynier budownictwa?

Jak odnieść sukces jako inżynier budownictwa?

Jak odnieść sukces jako inżynier budownictwa?   Jak odnieść sukces w branży budowlanej? Rozwijaj swoje umiejętności Aktualizuj swoją wiedzę Branża budowlana to sektor, który zmienia się dosyć dynamicznie. Wiele zależy od kolejnych zmian w ustawach, potrzeb rynku,...