Obowiązki projektanta w procesie budowlanym

 

  1. Architekt a projektant budowlany
  2. Podstawowe obowiązki projektanta – prawo budowlane
  3. Obowiązki projektanta
  4. Zostań najlepszym specjalistom w branży!

Projektant jest jednym z uczestników procesu budowlanego. Zakres jego obowiązków reguluje Ustawa Prawo Budowlane. Często ten zawód jest mylony z architektem, a ich kompetencje mieszane. Obaj specjaliści są ściśle związani z branżą budowlaną, ale to nad czym pracują, znacznie się od siebie różni. Od architekta wymaga się nie tylko wiedzy technicznej, ale także kreatywności, przestrzennego myślenia i dużego poczucia estetyki. Z kolei projektant w dużej mierze skupia się projektowaniem obiektów budowlanych z uwzględnieniem formy i funkcji. Sprawdź, jakie są prawa i obowiązki projektanta, a także co go odróżnia go od architekta.

Architekt a projektant budowlany

Architekt jest z wykształcenia inżynierem, który posiada odpowiednią wiedzę, zmysł artystyczny i potrafi stworzyć taką przestrzeń, która najlepiej odpowiada użytkownikom. Przy obiektach kubaturowych to właśnie on pełni rolę głównego projektanta. W przypadku realizacji specjalnych zleceń projekt tworzy projektant w danej specjalności. Koordynuje projekty branżowe i weryfikuje je pod względem obowiązujących przepisów. Przykładowo, projekt domu może wykonać architekt, a projektant budowlany instalacji sanitarnych – stworzyć sieć wodociągową.

By móc zostać architektem trzeba ukończyć studia kierunkowe, odbyć praktykę na budowie, uzyskać kwalifikację do egzaminu państwowego na uprawnienia budowlane, następnie zdać część pisemną i ustną oraz zostać członkiem Izby Architektów (z czym wiąże się regularnej opłacanie składek i ubezpieczenie). Dopiero po przejściu takiej drogi można się tytułować, jako główny projektant – prawo budowlane jasno mówi, że osoby bez uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji mogą jedynie asystować przy pracach, a nie samodzielnie projektować.

Podstawowe obowiązki projektanta - prawo budowlane

Obowiązki projektanta rozpoczynają się na etapie opracowania projektu budowlanego. Projekt musi  być zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (obowiązki projektanta – Prawo budowlane Art. 20.). Dodatkowo w razie potrzeby bierze udział w opracowaniu projektu budowlanego wraz z osobami, które posiadają uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności. Projektant uzyskuje wymaganie opinie, uzgadnia i sprawdza rozwiązania projektowe, wyjaśnia wątpliwości dotyczące rozwiązań w nim zawartym. Do zadań projektanta należy również sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub organu administracji architektoniczno-budowlanej w zakresie zgodności realizacji robót budowlanych z projektem.

Obowiązki projektanta

Projektant sporządza informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), którą trzeba dołączyć do projektu. Jest to nieco inny dokument niż plan BIOZ, o czym warto pamiętać. W przypadku planu sporządza go kierownik budowy przed rozpoczęciem robót. Zakres i forma informacji BIOZ określa stosowne rozporządzenie. Do pozostałych obowiązków należy sporządzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej, sprawowanie nadzoru autorskiego oraz wprowadzanie zmian w projekcie zgłaszanych przed inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy. Kompetencje, oprócz tych, które reguluje prawo budowlane, obowiązki projektanta znajdziesz również w  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126), Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935) oraz Ustawie o wyrobach budowlanych.

Zostań najlepszym specjalistom w branży!

Przepisy prawa budowlanego często ulegają zmianom. Wprowadzane nowelizacje zmuszają projektantów do stałego poszerzania swojej wiedzy. Warto regularnie brać udział w szkoleniach, kursach czy warsztatach. Nowe uwarunkowania prawne w budownictwie i procesie inwestycyjnym,  czy system zarządzania projektami warto poznać w przyjemny sposób. W trakcie kursu Zarządzanie projektami budowlanymi, doświadczony ekspert wyjaśni jak wygląda cykl życia projektu, jak prawidłowo zarządzać zmianami w koncepcji i efektywnie prowadzić spotkania zespołu projektowego. Warto postawić na rozwój na każdym etapie swojej kariery jako projektant budowlany!

Chcesz dołączyć do szkolenia lub kursu? A może masz do nas pytania?

Zapraszamy do kontaktu z nami. Nasi konsultanci i szkoleniowcy są do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiedzą na nurtujące pytania.

Zobacz Kursy i szkoleniaKontakt z nami

Sprawdź również pozostałe artykuły

Czy warto mieć uprawnienia budowlane?

Czy warto mieć uprawnienia budowlane?

Czy warto mieć uprawnienia budowlane?   Uprawnienia budowlane – specjalności Uprawnienia budowlane – wymagania Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane Uprawnienia budowlane to prawo do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie. Dzięki...

Czym jest umowa o roboty budowlane?

Czym jest umowa o roboty budowlane?

Czym jest umowa o roboty budowlane?   Umowa o roboty budowlane – co powinna zawierać? Umowa na wykonanie prac budowlanych z podwykonawcą Umowa o roboty budowlane z osobą fizyczną Umowa na prace budowlane jest kontraktem, który stanowi podstawę realizacji...

Jak napisać wniosek o dofinansowanie szkolenia przez pracodawcę?

Jak napisać wniosek o dofinansowanie szkolenia przez pracodawcę?

Jak napisać wniosek o dofinansowanie szkolenia przez pracodawcę? Wniosek o dofinansowanie szkolenia Uzasadnienie wniosku o dofinansowanie szkolenia - przykład Podanie o dofinansowanie kursów przez pracodawcę Nieustanny rozwój, szczególnie w branży budowlanej jest...

Obowiązki kierownika budowy

Obowiązki kierownika budowy

Obowiązki kierownika budowy   Kierownik budowy - zakres obowiązków Kierownik budowy obowiązki prawo budowlane Zadania kierownika budowy wobec inwestora Jak zdobyć uprawnienia kierownika budowy? Kierownik budowy pełni kluczową rolę w procesie realizacji projektu...

Okresowe kontrole stanu technicznego domu jednorodzinnego

Okresowe kontrole stanu technicznego domu jednorodzinnego

Okresowe kontrole stanu technicznego domu jednorodzinnego   Przeglądy techniczne budynków – przepisy prawne Kto sprawdza stan techniczny budynku jednorodzinnego? Co powinien zawierać protokół kontroli okresowej? Przegląd techniczny budynku – co ile lat powinien...

Plan bioz – co powinien zawierać, kto go opracowuje, kiedy i po co

Plan bioz – co powinien zawierać, kto go opracowuje, kiedy i po co

Plan bioz – co powinien zawierać, kto go opracowuje, kiedy I po co? Co to jest plan BIOZ? Kto opracowuje plan BIOZ? Plan BIOZ - kiedy wymagany? Co powinien zawierać plan BIOZ? Często na egzaminach ustnych różnych specjalności budowlanych pojawiają się pytania o istotę...