Zawód kosztorysant budowlany

Kosztorysant budowlany, czyli kto?

Obszarem, w którym najczęściej sporządza się kosztorysy jest budownictwo. Profesjonalnie przygotowany dokument pozwala wyznaczyć ceny według określonych metod. Można wyróżnić cztery rodzaje kosztorysów budowlanych – inwestorski, ofertowy, zamienny oraz powykonawczy.

Często wysoka wartość kontraktów budowlanych powoduje, iż rola profesjonalisty, jakim jest kosztorysant budowlany, jest niezwykle istotna. Jest to stosunkowo nowy zawód, gdyż został uznany w klasyfikacji zawodów i specjalności dopiero w 2002 roku. W czasach kryzysu oraz gnającej inflacji kosztorysant budowlany, który potrafi ocenić ryzyko związane z działalnością budowlaną oraz posiada wiedzę dotyczącą tworzenia zysku w przedsiębiorstwie, jest nieoceniona.

Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku „kosztorysant robót budowlanych” należy m.in. sporządzanie kosztorysów budowlanych, sporządzanie przedmiarów robót, analiza poniesionych kosztów robót budowlanych czy inwestycji, szacowanie wartości inwestycji, sporządzanie harmonogramów oraz sporządzanie pozostałej dokumentacji służącej do wyceny kosztów oraz przygotowywanie ofert przetargowych zgodnych z PZP (Prawo zamówień publicznych).

Kosztorysant robót budowlanych - kto może nim zostać?

Obecne prawo nie wymaga specjalistycznych uprawnień do wykonywania zawodu kosztorysanta budowlanego, w związku z czym pracę w tym charakterze może podjąć teoretycznie każdy. Warto pamiętać, że kosztorysanci budowlani ponoszą odpowiedzialność oraz ewentualne konsekwencje, jakie niesie za sobą wykonywanie tego zawodu. Kluczowym jest, aby osoba chcąca podjąć pracę w zawodzie kosztorysanta budowlanego, posiadała wykształcenie średnie techniczne (m.in.: technik budownictwa, technik budowy dróg, technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych) lub wykształcenie wyższe I lub II stopnia o profilu budowlanym na kierunku tj. budownictwo, architektura, energetyka, inżyniera środowiska.

Dodatkowym i bardzo ważnym atutem preferowanym do podjęcia pracy zawodowej jako kosztorysant jest posiadanie zaświadczeń/certyfikatów, potwierdzających uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach czy kursach z zakresu metod i technik kosztorysowania oraz aktualnych przepisów, które często ulegają modyfikacjom tj. ustawa Prawo budowlane, czy ustawa Prawo zamówień publicznych. Pracodawcy wymagają również znajomości programów pakietu MS Office, a także sprawnej obsługi aplikacji AutoCAD i Norma. Nie bez znaczenia jest również podstawowe rozumienie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz znajomość branży budowlanej.

Jakie cechy i predyspozycje powinien posiadać kosztorysant budowlany?

Osoba na stanowisku kosztorysanta powinna być rzetelna, dociekliwa, precyzyjna, skrupulatna, odporna na stres i komunikatywna. Przydatne okazują się również umiejętności negocjacyjne oraz dobra organizacja czasu. Zawód ten wymaga wykazania się zdolnościami analitycznymi oraz umiejętnością czytania dokumentacji technicznej. Przyda się również umiejętność pracy pod presją. Pracownik powinien również wykazać się otwartością na drugiego człowieka i chęcią do dalszej nauki. Kosztorysant budowlany powinien dbać o ciągłe doskonalenie zawodowe, głównie z zakresu znajomości aktualnej ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego czy kompetencji miękkich, które są często niedoceniane, a tak deficytowe na rynku pracy.

Ułatwiamy drogę do sukcesu

Chcesz zostać kosztorysantem? Budownictwo to branża, w której się odnajdujesz? SBM Centrum Szkolenia Ustawicznego wychodzi naprzeciw potrzebom przyszłych kosztorysantów i organizuje kursy online z tematyki kosztorysowania m.in. „Podstawy kosztorysowania robót budowlanych”. To atrakcyjna forma zdobywania wiedzy, która nie wymaga dojazdów, ani specjalnego przygotowania. Potrzebny będzie jedynie laptop, tablet lub telefon z dostępem do Internetu.

Główną korzyścią płynącą z kursu jest możliwość zdobycia lub podwyższenia swoich kwalifikacji z zakresu kosztorysowania robót budowlanych. Uczestnicy pozyskają umiejętności praktyczne oraz zapoznają się z możliwościami programu dedykowanego kosztorysowaniu. Każdemu kursantowi zapewniamy komplet niezbędnych materiałów edukacyjnych. Nasz kurs kosztorysowania budowlanego prowadzi doświadczony praktyk, który krok po kroku przeprowadza przez wszystkie najważniejsze zagadnienia związane z kosztorysowaniem robót budowlanych.

Celem naszego kursu jest przygotowanie uczestników z obszaru wiedzy i umiejętności, niezbędnych do sporządzania samodzielnie kosztorysów budowlanych: inwestorskiego, ofertowego, zamiennego, powykonawczego. Wsłuchujemy się w głosy naszych Klientów i ciągle poszerzamy zakres naszych działań, dlatego już wkrótce będziemy organizować pierwsze interaktywne warsztaty praktyczne prowadzone w formie online.

Aktualne informacje dot. kursu kosztorysowania róbót budowlanych: https://sbm-szkolenia.pl/szkolenie/kosztorysowanie-robot-budowlanych/

Źródła:

Chcesz dołączyć do szkolenia lub kursu? A może masz do nas pytania?

Zapraszamy do kontaktu z nami. Nasi konsultanci i szkoleniowcy są do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiedzą na nurtujące pytania.

Zobacz Kursy i szkoleniaKontakt z nami