Czy warto kształcić się w budownictwie?

Czy warto kształcić się w budownictwie?

Czy warto kształcić się w budownictwie?   Napisz e-mail Jakie kompetencje są niezbędne w pracy inżyniera, dewelopera? Czy inżynier budownictwa powinien inwestować w rozwój kompetencji miękkich? Czy rozwijanie kompetencji miękkich jest rzeczywiście tak istotne dla...